Яке лiкування потрібно призначити дитинi?


13. У сiм’ї проживає 5 осiб. Батько хворiє на iнфiльтративний туберкульоз верхньої частки правої легенi, фаза розпаду, МБТ(+). Мати перебуває на диспансерному спостереженнi з приводу залишкових змiн у легенях пiсля перенесеного туберкульозу. У пiдлiтка 15 рокiв проба Манту 2 то ппд-л - iнфiльтрат дiаметром 20 мм, у дитини 10 рокiв - 15 мм i 6 рокiв – проба негативна.

Кому з членiв сiм’ї слiд проводити первинну хiмiопрофiлактику?


14. Дитинi 6 рокiв, перебуває у постiйному контактi з батьком, хворим на туберкульозу легень без бактеріовиділення. Дiвчинцi проведено пробу Манту з 2 то ППд -Л, результат – негативний.

Чи потрібно проведения первинної хiмiопрофiлактики, чому?


15. У чоловiка виявили фiброзно-кавернозний туберкульоз верхньої частки лiвої легенi в фазi iнфiльтрації і обсiменiння, МБТ(+). Дружина i мати хворого у дитинствi перехворiли на туберкульоз. Батько хворого перебуває на диспансерному спостереженнi з приводу залишкових змiн в легенях пiсля перенесеного туберкульозу. У дитини 6-ти рокiв виявлено негативну пробу Манту з 2 то ппд-л, а у дитини 9-ти рокiв встановлено вiраж туберкулiнової проби.

Кому з членiв родини проводиться вторинна хiмiопрофiлактика?


16. Дитинi 6 рокiв. Проба Манту з 2 то ппд-л негативна. Хлопчик перебуває у контактi з матiрю, хворою на туберкульоз, МБТ(+).

Яка хiмiопрофiлактика має бути проведена дитинi?


17. У сiм’ї проживає 4 особи. У батька (47 рокiв) дiагностовано мiлiарний туберкульоз легень, МБТ(+). Матiр (40 рокiв) 30 рокiв тому хворiла на туберкульоз. Син та дочка iнфiкованi з дитинства.

Кому в родинi проводиться первинна хiмiопрофiлактика?

18. Жiнка 42-х рокiв хворiє на бронхiальну астму, для лiкування якої застосовує кортикостероїд бекламетазон. П’ять рокiв тому перехворiла на туберкульоз, пiсля лiкування якого утворилися залишковi змiни в лiвiй легенi. Щорiчно проводиться хiмiопрофiлактика.

Чим в даному випадку слiд проводити вторинну хiмiопрофiлактику?


19. У дитини 7-ми рокiв виявлено гiперергiчну пробу Манту 2 то ппд-Л – iнфiльтрат дiаметром 22 мм. Хлопчик має контакт з бабусею, хворою на туберкульоз легень з бактеріовиділенням. Хлопчику призначено курс хiмiопрофiлактики.

Чим в даному випадку слiд проводити вторинну хiмiопрофiлактику?

Вiдповiді: 1 – А; 2 – С; 3 – С; 4 – А; 5 – С; 6 – В; 7 – А; 8 – С; 9 – В; 10 – А; 11 – Е; 12 – ізонiазид + загальнозмiцнювальне лiкування; 13 – дитинi 6 рокiв; 14 – потрібно, дитина контактує з хворим на активний туберкульоз; 15 – матерi, батьку, дружинi хворого та дитинi 9-ти рокiв; 16 – первинна; 17 – нікому; 18 - ізонiазид + етамбутол; 19 – ізонiазид + рифампіцин.

 

Тестові завдання

Осередки туберкульозної інфекціїДата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1972; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.014 сек.