Лабораторна робота №4. Розробка проектів, що реалізують циклічні обчислювальні процеси

Мета: Навчитись використовувати засоби VB для розробки проектів, що реалізують циклічні обчислювальні процеси.

Циклічні обчислювальні процеси

 

Циклічним обчислювальним процесом називають обчислювальний процес, в якому певна послідовність дій повторюється скінченну кількість разів.

Впорядковану послідовність дій, що повторюються, називають циклом. Перелік дій циклу називають тілом циклу.

Для організації циклічного обчислювального процесу необхідно задати початкове значення параметра циклу, закон його зміни та умову виходу із повторень. Часто реалізація циклічного обчислювального процесу вимагає розрахунку числа повторень циклу.

Розглянемо приклади.

 

Приклад 1.

Необхідно обчислити і надрукувати квадрати чисел натурального ряду: 1, 2, 3, ..., 100 (одержати ряд 1, 4, 9, ..., 10000). Алгоритм розв’язування задачі має вигляд:

1. Змінній Число присвоїмо значення 0.

2. Збільшимо її значення на одиницю і результат знову присвоїмо змінній Число.

3. Піднесемо нове значення до квадрату.

4. Надрукуємо результат.

Багаторазово (100 разів) повторимо виконання пунктів 2..4.

 

Приклад 2.

Нехай маємо пачкуаркушів із списками студентів усіх груп факультету. Необхідно визначити, скільки в середньому студентів навчається в одній групі. Очевидно, що для цього необхідно просумувати кількість студентів усіх груп і отриману суму поділити на кількість груп.

Можна запропонувати такий алгоритм розв’язування цієї задачі:

Нехай значенням змінної Номер буде номер групи.

1. Змінним Номер та Сума присвоїмо значення 0.

2. Збільшимо значення змінної Номер на одиницю і присвоїмо змінній Номер це нове значення.

3. Візьмемо черговий листок із списком студентів групи. Додамо до значення змінної Сума число, що дорівнює кількості студентів цієї групи, і присвоїмо їй отримане значення.

4. 2-е і 3-е розпорядження будемо повторювати доти, поки не закінчаться аркуші в пачці.

5. Остаточне значення змінної Сума розділимо на остаточне значення змінної Номер.

6. Надрукуємо результат – середнє число студентів в одній групі.

 

В прикладі 2 число повторюваних пунктів всього два. Але алгоритм складніший від попереднього, тому що заздалегідь не встановлено число повторень – воно дорівнює числу аркушів із списками груп, які попередньо не перераховані. Якщо доручити виконання цього алгоритму комп'ютеру, він самостійно порахує, скільки було аркушів у пачці – це і буде число груп (остаточне значення змінної Номер).

Головна відмінність цих прикладів полягає в тому, що в першому випадку число повторень заздалегідь відоме (100). В другому випадку число повторень залежить від умови, записаної в 4-му пункті алгоритму.

Ці підходи не є такими вже складними, але використання великої кількості операторів присвоювання – рутинна процедура. Застосування операторів циклу дозволяє значно скоротити обсяг програми.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1181; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.016 сек.