Поняття змінної. Типи змінних. Константи

 

Змінною називають зарезервовану область оперативної пам’яті, призначену для зберігання даних. Кожна змінна має ім’я.

Ім’я змінної – це рядок символів, що ідентифікує змінну в програмі (англ. Identify – розпізнавати, встановлювати ідентичність). Імена змінних у програмі часто називають ідентифікаторами змінних, що передбачає унікальність імені в програмі. Вибирати імена змінних слід так, щоб вони містили в собі інформацію про призначення змінної і не були дуже довгими. У Visual Basic існує декілька правил задання імен змінних:

· першим символом імені повинна бути велика або мала буква;.

· в імені змінної можна використовувати знак “_”, але заборонено використовувати крапку та пропуски;

· кількість символів в імені змінної не повинна перевищувати 255;

· ім’я змінної не повинно збігатися з ключовим словом Visual Basic і має бути унікальним у межах зони видимості.

Значення змінноїце дані, які зберігаються і опрацьовуються системою Visual Basic. Спосіб збереження і опрацювання даних відбувається із врахуванням їх типу.

Типом данихназивається спосіб збереження і подання даних у системі Visual Basic, який задає певний формат або розмір вмісту змінної.

Тип змінної визначається типомзначення змінної. Основні типи даних, які підтримує VB, наведені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Основні типи даних Visual Basic

№ п/п Тип даних Опис і діапазон даних
Boolean Тип даних, що набуває одного з двох значень: False або True
Byte Цілі значення від 0 до 255
Currency Дані з фіксованою крапкою від -9,22337E+14 до 9,22337E+14
Date Значення дати і часу від 01.01.100 до 31.12.9999
Decimal Числа з 28 десятковими розрядами точності
Double Числові значення в діапазоні від -1.7Е+308 до 1.7Е+308
Integer Цілі числові значення від -32768 до 32767
Long Цілі числові значення від -2147483648 до 2147483648
Object Тип даних, що містить посилання на об’єкти
Single Числові значення в діапазоні від -3.402823Е+38 до 3.402823Е+38
String Дані, що містять від 0 до 1032 алфавітно-цифрових символів
Variant Дані будь-якого типу, що встановлюються для елементів, у яких тип даних невідомий

 

Оголошення типу змінної встановлює для неї межі значень, які визначаються цим типом. Під час складання програми мовою Visual Basic користувач сам вирішує, треба оголошувати змінну чи ні. Відзначимо, що тип змінної можна взагалі не оголошувати. У цьому випадку тип змінної визначається при першому операторі присвоєння. В цей момент для розміщення змінної буде виділений необхідений обсяг пам’яті. Якщо не використовуються спеціальні кінцеві символи, що визначають тип змінної, їй буде присвоєний тип Variant.

Кінцеві символи або суфікси в імені змінної вказують на її тип. Види суфіксів та деякі приклади їх застосування наведено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Приклади застосування суфіксів в імені змінної

Тип Суфікс Приклади застосування
Integer % ЧислоВоронНаГілціДуба%
Long & Колір_даху_будинку&
Single ! X238!
Double # Пі#
String $ My_name$
Currency @ price@

 

Якщо тип змінної не визначений, то це може призвести до зниження ефективності роботи програми, нераціонального використання пам’яті, а іноді – до помилок у роботі додатка. Тому “гарним тоном” у програмуванні вважається обовязкове оголошення типу кожної змінної. Для встановлення такого режиму трансляції програми, при якому допускається тільки явне оголошення змінних, необхідно в початок модуля вставити оператор Option Explicit(явне оголошення).

Явне оголошення змінних здійснюється операторами Dim, Private, Static, Public, що мають такий синтаксис:

 

DimІм’яЗмінної[AsТипДаних]

PrivateІм’яЗмінної [AsТипДаних]

StaticІм’яЗмінної [AsТипДаних]

PublicІм’яЗмінної[AsТипДаних]

Тут ТипДаних – один з перерахованих вище типів (Integer, Long тощо). У квадратних дужках[ ] вказана синтаксично необов’язкова конструкція.

ОператориDim, Private, Static, Public визначають зону дії змінної. За допомогою одного оператора можна оголошувати декілька змінних, розділяючи їх комами.

У випадку, коли змінна оголошується за допомогою ключового слова Dim, вона буде локальною змінною. Зоною її застосування буде тільки та процедура, в якій змінна була оголошена. Після завершення роботи процедури значення змінної буде втрачене.

Якщо ж змінна оголошується з ключовим словом Static,вона теж буде локальною, проте її значення не втратиться після завершення процедури.

Якщо змінна оголошується з ключовим словомPrivate,вона буде видимою у декількох процедурах одного модуля. От тільки описувати її слід у розділі Declarations.

Якщо змінна повинна бути видимою усім процедурам усіх модулів, її оголошують із ключовим словом Public. Така змінна має назву глобальної.

 

Приклад 1.Оголошення змінних My_name, My_book.

Dim My_name As String

Dim My_book

 

Приклад 2.В одному операторі Dim можна через кому записати кілька конструкцій“Ім’яЗмінної AsТип Даних”.

Dim X As Single, I As Integer, Pі As Double

Dim Франція, Німеччина, Норвегія

 

Значенням змінної типу Stringможе бути рядок довільної чи фіксованої довжини. При оголошенні змінної типу Stringфіксованої довжини після ключового слова String у рядку оператора через символ * вказується довжина рядка:

Dim Ім’яЗмінної As String* Довжина рядка

Приклад 3.

Dim НомерТелефону As String* 12

 

Значенням змінної НомерТелефону є текстовий рядок фіксованої довжини (12 символів), наприклад, (095)9004567. До рядка з меншою кількістю символів Visual Basic автоматично припише необхідну кількість пропусків праворуч.

 

Константи – це дані, значення яких не змінюються в процесі виконання програми. Як і змінні, константи оголошуються на початку тексту програмного коду. Для оголошення констант використовується ключове слово Const. Одночасно з оголошенням констант їм присвоюються значення.

Оголошення константи має такий синтаксис:

Const<Ім’яКонстанти>[As Тип] =<ЗначеннняКонстанти>

Visual Basic містить велику кількість вбудованих констант майже для всіх випадків, які зустрічаються у практиці програмування коду: константи кольору, повідомлень тощо. Усі вбудовані константи мають префікс vb.Наприклад, константи кольору: vbRed – значення червоного кольору, vbWhite – значення білого кольору і т.д.

 


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 11775; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.