Автомати гасіння магнітного поля.


Ці автомати швидко приводять до нуля магнітне поле, яке створюється обмотками збудження потужних генераторів при появі КЗ в останніх. Якщо генератор продовжує працювати при виникненні КЗ і якщо швидко не зняти поле збудження і не припинити тим самим вироблення ел.енергії генератора , ротор якого обертається, то дуже великі значення струмів викличуть пожежу усередині генератора і його руйнування.

У більшості випадків не можна швидко відключити коло струму збудження, так як в ньому з’являються великі перенапруги , які можуть пробити ізоляцію. Тому енергію магнітного поля збудження розряджають на якийсь елемент. Відповідна схема нижче :

(Рис. Схема автомата гасіння магнітного поля.)

Контакт 3 замикається , потім розмикається контакт 2 і збуджувач відключається від обмотки збудження 4.

Розчеплювачі.

Вони являються вимірювальними органами, вони контролюють значення відповідного параметра захищає мого кола і дають сигнал на відключення автомата , коли цей параметр досягає заданого значення , яке зветься уставкою (струм спрацювання і т. п.).

У розчеплювачах передбачені можливості регулювання уставки у досить широкому діапазоні. Це необхідно для здійснення селективного захисту ел. мережі у яку включена. Конструктивна схема ел. магнітного максимального струмового розчеплювача зображена на рис. На струмоведучу шину одягнено магнітопровід М, через нього і якір Я замикається магнітний потік , який створюється струмом І . Ел.магнітна сила Qе обертає якір за годинниковою стрілкою навколо осі О1 . Кінець важеля, жорстко зв’язаного з якорем, на визначеному ході діє на заскочку 1 механізма. В результаті апарат відмикається. Регулюванням сили натягу пружини Qп змінюють максимальний струм спрацьовування. Годинниковий механізм ГМ робить затримку на спрацьовування. Чим більший момент, визначаємий різницею ел.магнітної сили на якорі і сили пружини Qп , тим швидше працює годинниковий механізм і навпаки.Дата добавления: 2020-02-05; просмотров: 487; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.012 сек.