Програмне забезпечення туру

Програмне забезпечення туру є його якісною ознакою. Програма є щоденним розпорядком, призначеним для ре­алізації мети подорожі.

Відповідно до мети програми поділяються за тематикою на програми, що забезпечують відпочинок, лікування, ознайом­лення з історією, культурою, природою краю, задоволення про­фесійно чи конфесійне орієнтованих інтересів тощо. В програ­мах відбивається сезон подорожування (зрозуміло, що навіть складені за одним і тим самим маршрутом, літні, зимові та міжсезонні програми в місцях цілорічного використання будуть відмінні в деталях).

Програми маршрутно-стаціонарних турів, відповідно до ме­ти, менш насичені, містять більше вільного часу та можливос­тей його урізноманітнення за рахунок вибору екскурсійних та дозвіллєвих програм. Програми маршрутно-транспортних турів більш насичені та регламентовані.

Загальний ліміт часу програмного забезпечення становить, залежно від контингенту туристів, 12-14 годин (молодші та старші вікові групи повинні мати більше часу на відпочинок вночі, та можливість відпочити вдень). При складанні програм треба керуватися нормативними витратами часу на поселення (включаючи трансфер), харчування (сніданок - 30 хв., обід -60 хв., вечеря - 45 хв.), екскурсійне обслуговування (про­тяжність екскурсії коливається в залежності від характеру екс­курсії, її тематики, використовуваних засобів переміщення від 1 до 3 годин), дозвіллєві заходи (тривалість спектаклю, кон­церту тощо). Витрати часу на транспортування між основними пунктами маршруту визначаються відповідно до умов обраної схеми. Програмою повинен забезпечуватись відпочинок: мінімум 8 годин вночі та певний час після харчування. Програ­ма повинна бути варіативною: включати екскурсійні програми вільного вибору та інші форми вільної організації дозвілля.

 

5.5. Організаційно-технічні міроприсмства по забезпечен­ню туру

Організаційно-технічні міроприсмства по забезпечен­ню туру є наступним етапом в розробці туру після визна­чення схеми маршруту та програми перебування.

Організаційно-технічні міроприемства є етапом визначення класу обслуговування. Вони включають добір засобів зозміщення, умов екскурсійного обслуговування та організації доззвілля. Цей етап найбільш варіативний. Клас обслуговуван­ня визначається рівнем послуг, що надаються системою госгинності (послуги розміщення, харчування та додаткові послу­ги готелів в залежності від їх категорії). Організаційно-технічні міроприємства є низкою угод, які укладаються з продуцентами відповідних послуг (готелями, екскурсійними бюро, транс­портними компаніями, закладами дозвілля) і відбивають умо­ви співпраці. Відповідно до умов угод розробляються варіанти забезпечення тура за класами обслуговування, корегується програма туру.

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1997; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2019 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей. | Обратная связь
Генерация страницы за: 0.004 сек.