Модель Уілсона (Вільсона).

Із всіх математичних моделей для управління запасами найбільш відомою є модель Роберта Уїлсона (Вільсона). Її використовують для розрахунку оптимального розміру замовлення за критерієм мінімізації сукупних витрат на зберігання продукції та її поставку.

Oптимальний розмір партії поставки визначаємо по формулі Уілсона – так як загальна сума витрат досягає свого мінімального значення при Fр = Fu, то порівнявши суми витрат на транспортування та на зберігання партій, отримаємо:

(6.4)

(6.5)

Із двох формул, наведених вище, можна визначити:

– якою буде оптимальний розмір поставки при названих обмеженнях;

– чому будуть дорівнювати оптимальні сумарні витрати на створення та зберігання запасів.

Наступні дві формули виводяться із формули Уїлсона:

– оптимальне число поставок:

; (6.6)

– оптимальний період поставки чи період між двома поставками дорівнює відношенню Т – періоду виробництва і зберігання у днях до числа поставок k:

; (6.7)

Ще одна важлива для розрахунків формула – розрахунок точки замовлення –

(6.8)

Перевіримо графічний розв’язок задачі за допомогою формул, виведених нами. Оптимальний розмір партії поставки буде такий:

q* = Ö 2*Z*Cp/ Cu

q* = Ö2*4000*200/30

q* = 230,94 тонн

Оптимальні сумарні витрати на створення та зберігання запасів:

F*опт = Ö 2*Z*Cp*Ce*Cu

F*опт = Ö 2*400*200*30

F*опт = 6928 грн

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1641; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.