Кутові розміри і допуски на них.

В конструкціях машин використовуються деталі, в яких поверхні можуть бути розташовані під деяким кутом одна від одної. У машинобудуванні на кутові розміри і конусності встановлено державні стандарти. Стандартизовані кути і конусності називаються нормальними.

Всі нормальні кути, які застосовуються у машинобудуванні поділяються на три групи:

1) нормальні кути нормального призначення (найбільш поширена група);

2) нормальні кути спеціального призначення (мають обмежене застосування в стандартизованих спеціальних деталях);

3) спеціальні кути (кути, які визначаються особливими експлуатаційними і технічними вимогами).

Кутові розміри можуть бути незалежними і залежними.

Незалежні – такі кутові розміри, які не пов’язані з іншими параметрами (розмірами) виробів і їх розміри позначаються за ГОСТ 8908-81.

Залежні кутові розміри визначаються основними параметрами (розмірами) виробів до яких вони належать.

Для обмеження різноманітності застосування кутів ГОСТ 8908081 встановлені розміри нормальних кутів загального призначення з довжиною меншої сторони кута 2500мм, з роподіленням їх на три ряди переважного застосування.

До першого ряда входять кути 0°;5°;15°;20°;30°;45°;60°;90°;120°.

Другий ряд доповнений такими кутами 0°30’; 1°; 2°; 3°; 4°; 6;7;8;10;40;75.

Третій ряд є найбільш повним і містить ще такі кути: 0°15’; 0°45’; 1°30’; 2°30’; 9; 12; 18; 22; 25; 35; 50; 55; 65; 70: 80; 85; 100; 110; 135; 150; 165; 180; 270; 360°.

При вибиранні номінальних значень кутових розмірів, потрібно взяти їх з першого ряду. Якщо конструкція виробу не дозволяє застосувати жодного з них то потрібно вибирати кути з другого ряду і тільки у крайньому обґрунтованому випадку слід взяти кут з третього ряду.

Для вимірювання розмірів кутів найбільш поширеною є градусна міра: градус (°); кутова хвилина (‘); і кутова секунда (‘’).

Градусом називається площинний кут, що дорівнює 1/360 частині центрального кута, який спирається на повне коло. Один градус дорівнює 60 кутових хвилин, одна кутова хвилина дорівнює 60 кутовим секундам.

Міжнародною системою СІ як додатковою одиницею кутового розміру прийнятий радіан.

Кутом в один радіан називається площинний кут між двома радіусами круга, який відтинає з кола дугу, довжина якої дорівнює радіусу цього кола. Кут в 360° дорівнює 2π радіан. Один радіан дорівнює 57°17’44.8’’.

Для призматичних деталей, крім кутів, допускається застосування нахилівиі відповідних їм кутів.

 

Таблиця 2.6 - Значення нахилів і відповідних їм кутів.

  Нахил S Кут нахилу β
1:500 6’52.5’’
1:200 18’11.3’’
1:100 34’22.6’’
1:50 1°8’44.7’’
1:20 2°51’44.7’’
1:10 5°42’38.1’’

 

 

(2.17)

 

Допуски кутових розмірів призначаються за ГОСТ 8908-81.

Допуском кутового розміру АТ називається різниця між найбільшим (αmax) і найменшим (αmin) граничними значеннями кута.

Рисунок 2.25 - Допуск кутового розміру

 

Допуск кутового розміру може виражатися:

1) в кутових одиницях радіанної чи градусної міри АТос (точне значення) і АТ’ос (округлене значення допуску в градусній мірі)

2) довжиною відрізка АТп на перпендикулярі до сторони кута, протилежному куту α на відстані L1 выд вершини цього кута.

Ствндартом ГОСТ встановлено 17 ступеней (квалітетів) точності кутових розмірів:1; 2;…17 в порядку зменшення точності.

За необхідності призначення більшої точності ніж та, яку дає 1-й квалітет, допуски ступенів точності 01 і 0 одержують послідовним поділом допуску першої ступені точності на коефіцієнт 1.6.

 

 

а) б) в)

α+АТ α-АТ α±АТ/2

α – номінальний кут

Рисунок 2.26 – Варіанті розташування кутових розмірів

а) в плюс (+АТ); б)в мінус (-АТ); в) симетрично(±АТ/2)

 

При позначенні допуску кутового розміру заданої точності до позначення допуска кута АТ додається номер відповідного ступеня точності, наприклад АТ1, АТ2, … АТ17.

Ступені точності h…4 використовують для кутових мір 5…7 для кутів високої точності; 8…12 для кутів нормальної точності; 13…15 для кутів пониженої точності; 16;17 для вільних кутових розмірів.

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 3210; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.023 сек.