Розмірні ланцюги (самостійно)

Знати: основні терміни і визначення, розмірні ланцюги, класифікацію розмірних ланцюгів, основні терміни та визначення. Задачі розв’язуємі за допомогою розмірних ланцюгів. Методи розрахунку розмірних ланцюгів Порядок складання розмірних ланцюгів. Порядок складання розмірних ланцюгів. Розрахунок розмірних ланцюгів за методом максимум-мінімум.

Вміти: розрахувати розмірні ланцюги за методом максимум-мінімум, визначити розміри компенсаційних прокладок при регулюванні

Взаємозамінність, методи і засоби контролю з’єднань (самостійно)

Знати: взаємозамінність та засоби вимірю-вання різьбових з’єднань. Класифікація різьби, основні параметри різьбового сполучення. Допуски метричної різьби,позначення на кресленні. Визначення номінальних розмірів різьби та відхилень по ГОСТ 16093-87. Поля допусків і посадок різьби. Граничні розміри різьби. Контроль вимірювання різьби. Вимірювання середнього діаметру різьби. Різьбові калібри. як маркірується різьбовий інструмент.

Вміти: розшифровувати позначення допусків різьби на кресленні призначити допуски метричної різьби на кресленні, знаходити по ГОСТ 16093-87 граничні відхилення діаметрів різьби, користуватися різьбовими калібрами, вимірювати середній діаметр різьби. по маркуванню використовувати різьбовий інструмент

Взаємозамінність шпонкових шліцьових з’єднань

Загальні поняття

Шлицьове з'єднання можна розглядати як "багатошпонкове" з’єднання, в якому шпонки виконані разом з валом або втулкою і розташовані по всьому колу рівномірно і паралельно їх осям. Залежно від профілю зубів шліцьові з'єднання діляться на шліцьові прямобічні (ГОСТ 1139 - 80 *), шліцьові з евольвентним зкутом профілю 30 ° (ГОСТ 6033 - 80 *) і трикутні.

Найбільшого поширення набули з'єднання шліцьові з прямобічним профілем зубів, розташованих паралельно осі з'єднання. ГОСТ 1139 - 80 * встановлює число зубів, номінальні розміри з'єднань легкої, середньої і важкої серій, а також допуски для з'єднань з центруванням по внутрішньому і зовнішньому діаметрам і по бічним сторонам зубів.

Шліцьові з'єднання називають рухливими, коли деталі, що насаджуються на вал, має можливість осьового переміщення (наприклад, зубчасті колеса коробки передач, муфти зчеплення та інші вузли), і нерухомими, якщо втулка не може переміщатися щодо валу.

Шліцьові з'єднання з евольвентним профілем зубів, розташовані паралельно осі з'єднання, з кутом профілю 30 °, регламентуються ГОСТом 6033 - 80 *. Стандарт встановлює вихідний контур, форму зубів, номінальні діаметри, модулі і числа зубів, номінальні розміри і вимірювані величини при центруванні по бічних поверхнях зубів, а також допуски і посадки.

Шліцьові з'єднання з евольвентним профілем зубів у порівнянні з прямобічними мають істотні переваги: вони мають велику навантажувальну здатність і циклічну міцність, забезпечують краще центрування і напрямок деталей, простіше у виготовленні, так як їх можна фрезерувати методом обкатки і т.п.

Вибір типу шліцьових з'єднань пов'язаний з їх конструюванням і техно-логічними особливостями.

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1851; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.013 сек.