Збереження робочої книги

Для збереження робочої книги необхідно викликати команду Сохранитьзі складу меню Файлабо натиснути кнопку . При першому збереженні з’являється діалогове вікно Сохранение документа. У прихованому переліку Папкаслід вибрати диск, у переліку, що розташований нижче, – папку, в якій необхідно зберегти книгу. У полі прихованого переліку Тип файла вибирається формат, в якому буде збережено книгу. У полі Имя файлапотрібно ввести ім’я книги й натиснути кнопку Сохранить.

При повторному збереженні діалогове вікно Сохранение документа не виводиться, книга автоматично зберігається в тому ж файлі. Щоб зберегти її під іншим ім’ям або в іншій папці, слід у меню Файл вибрати команду Сохранить как, після чого з’являється вікно Сохранение документа.

Закриття робочої книги

Для закриття книги необхідно вибрати в меню Файлкоманду Закрытьабо натиснути кнопку r вікна книги.

 

Завершення роботи з Microsoft Excel

Для завершення роботи з Microsoft Excel необхідно закрити вікно програми: натиснути кнопку r вікна програми, або комбінацію клавіш Alt + F4, або виконати команду Выход зі складу меню Файл.

2. Ввод та редагування даних в електронних таблицях

Формат чисел

Кожне число в таблиці можна подати в різному форматі (із різною кількістю десяткових позицій, незначущих нулів та ін.).

Для зміни формату вмісту вічка необхідно:

1) виділити потрібні вічка;

2) вибрати команду Ячейки меню Формат;

3) вибрати вкладку Число (рис.13);

4) у переліку Числовые форматы вибрати тип формату вмісту вічка, а в полях праворуч – параметри формату;

5) у полі Образец буде відображатися приклад вмісту вічка в обраному форматі;

6) щоб створити власний формат, слід вибрати пункт все форматы, а потім у полі Тип ввести новий формат;

7) натиснути ОК.

Рис. 13

Маски форматів

Маски форматів чисел дозволяють керувати відображенням значень у вічках. Значення масок таке:

Основной – числа виводяться в тому форматі, в якому вони були введені.

# – якщо число має більшу кількість цифр праворуч від десяткової коми, ніж зазначено знаків # у правій частині формату, то число округляється до зазначеної кількості десяткових знаків після коми. Якщо число має більшу кількість десяткових знаків ліворуч від коми, ніж знаків # у лівій частині формату, то виводиться більша кількість цифр.

0 (нуль) – подібний символу #, але якщо в числі менша кількість цифр після коми, ніж зазначено знаків 0 у шаблоні, то виводяться відсутні нулі.

? – подібний символу 0, за винятком того, що Microsoft Excel виводить пропуск замість незначних нулів по обидва боки від десяткової коми таким чином, що число виявляється вирівняним по десятковій комі. Можна також використовувати цей символ для раціональних дробів, що мають різне число десяткових знаків.

, (кома) – цей символ визначає, скільки цифр (відповідно до кількості символів 0 і #) виводиться праворуч і ліворуч від десяткової коми. Можна також використовувати кому в шаблонах часу дня для того, щоб створити формати часу дня, що відображають частки секунди.

% – число множиться на 100 і додається знак %.

Таблиця 1. Приклади використання масок

Введене число Маска Відображення числа
76,364 000,000 076,364
44,894 ###,### 044,894
7636,4 ####,# 7636,4
781,7 $###, $782,
7,6 #,000 7,600
2,4 000,# 002,4
3,25 #???/??? 13/4
0,8 ?,# ,8
0,2 0,00 0,20
0,7 #,00 ,70
0,4 ?,#% 40%

(пропуск) – роздільник тисяч. Тисячі розділяються пропусками, якщо шаблон містить пропуски, оточені по обидва боки знаками # або 0. Пропуск, що йде слідом за знаком шаблону, масштабує число, округляючи його до тисяч. Шаблон, в якому за символами 0,0 йдуть два пропуски, буде відображати число 43 500 000 як 43,5.

E+00 – експоненціальний формат числа.

грн. – + / ( ) : – відображаються ці символи.

\ – відображається наступний за ним символ формату. Microsoft Excel не відображає сам символ "зворотна коса риска". Діє так само, якби наступний за ним символ був укладений у подвійні лапки.

* – повторює наступний за ним символ формату стільки разів, скільки потрібно, щоб заповнити усю ширину стовпця. У кожній секції формату не може бути більш одного символу *.

_ (підкреслення) – робить пропуск ширини, що відповідає наступному символу шаблону. Наприклад, для того, щоб Microsoft Excel робив пропуск на ширину символу дужок і позитивні числа виявлялися вирівняними так само, як і негативні числа, укладені в дужки, слід ввести _ ) наприкінці секції формату для позитивних чисел.

"meкcm" – відображає будь-який текст, укладений у подвійні лапки.

@ – якщо у вічку є текст, то цей текст відображається в тому місці формату, де перебуває символ @.

Зауважте, що зміна формату вічка змінює лише зовнішній вигляд вічка, але не його вміст.


Дата добавления: 2020-10-14; просмотров: 193; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.023 сек.