Попит і пропозиція на ринку праці

Ми визначили ринок праці як органічну складову ринкової економіки, що виконує функції механізму розподілу і перерозподілу суспільної праці за сферами і галузями господарства, видами і формами діяльності у відповідності з структурою суспільних потреб і власності. Основними елементами цього механізму є попит на працю, пропозиція праці, вартість і ціна робочої сили, конкуренція, резервуванняробочої сили.

Механізм ринку праці базується на вартісних принципах ув’язки й узгодження соціально різних інтересів різноманітних груп працедавців і працездатного населення,що потребує роботи і бажає працювати за наймом. Взаємодія попиту на працю і пропозиції робочої сили складається під впливом конкретної економічної та соціально-політичної ситуації, руху ціни робочої сили (оплати праці), рівня реальних доходів населення. Відношення попиту і пропозиції ілюструє графік на Рис. 3.3.

 

 

 


Рис. 3.3. Попит і пропозиція на ринку праці.

З графіка видно, що попит на працю зі сторони працедавців і, відповідно, зайнятість ростуть по мірі зниження реальної заробітної плати (оплати праці), а пропозиція праці росте по мірі росту реальної заробітної плати. На перетині цих кривих попит і пропозиція праці співпадають, і виникає ситуація рівноваги на ринку праці. Якщо ціна праці вище рівноважної, спостерігається безробіття, якщо нижче, то існує дефіцит працівників. Подібна схема лежить в основі дискусій між працедавцями та профспілками з приводу підвищення зарплатні. Перші, як правило, стверджують, що всяке підвищення реальної заробітної плати веде до безробіття.

Дуже важливим фактором руху ринку праці є ціна робочої сили. Вартість робочої силивизначається вартістю життєвих засобів, що необхідні для її відтворення, тобто вартістю засобів для життя працівника і його сім’ї. Сюди включають витрати на харчування, оплату житла, освіту, охорону здоров’я, відпочинок та ін.

В якості найбільш точної оцінки вартості робочої силиміг би бути раціональний споживчий бюджет, та при відсутності офіційних даних в Україні вартість робочої сили за цією методикою можна визначити лише приблизно.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1495; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.015 сек.