Внутрішня система та зовнішнє середовище страхового ринку

Страховий ринок функціонує як елемент фінансового ринку тобто страховий ринок має зовнішнє середовище, яке впливає на ефективність його діяльності. Із зовнішнім середовищем взаємодіє внутрішня система страхового ринку. . Вплив на один із них спричиняє дію в інших. Тому управлінському складу страхової компанії важливо враховувати взаємодію цих елементів і узгоджувати їх із зовнішнім середовищем. Розглянемо їх.

На рівень ефективності розвитку страхового бізнесу, самостійність суб'єктів ринкових відносин, їхнє рівноправне партнерство, розвинутись системи горизонтальних і вертикальних зв'язків між ними впливають складові внутрішньої системи страхового ринку. Тому при аналізі страхового ринку. як частини фінансового ринку взагалі, розглядають внутрішню систему страхового ринку та його зовнішнє середовище.

До внутрішньої системи страхового ринку відносять:

ü страхові продукти (послуги за конкретними видами договорів страхування);

ü систему організації продажів страхових полісів та формування попиту на страхові продукти;

ü гнучку систему тарифів (ціни, пільги, знижки, націнки, штрафи, пеня тощо);

ü власну інфраструктуру страховика (агентства,контори, філіали, представництва, канапи комерційного зв'язку);

ü матеріальні та фінансові ресурси, що визначають становище страховика;

ü людські ресурси страхової компанії;

ü фінансове становище страхової компанії та довіру до неї з боку фінансових інститутів;

ü ліквідність страхового фонду

Страхові продукти – специфічні послуги, що пропонуються на страховому ринку. Ціна їх відображається у страховому тарифі. Формується вона на основі конкуренції при порівнянні попиту і пропозиції.

Внутрішня система страхового ринку забезпечує органічний зв'язок між складовими цими суб'єктами шляхом спільного визнання потреби у страховій послузі, яка пропонується на страховому ринку.

Усі елементи внутрішнього середовища страхового ринку взаємопов'язані. Вплив на один із них спричиняє дію в інших. Тому управлінському складу страхової компанії важливо враховувати взаємодію цих елементів і узгоджувати їх із зовнішнім середовищем.

Зовнішнє середовище страхового ринку складається з елементів, якими страховик може управляти, та з тих, на які він впливати не може, але повинен враховувати їх у своїй діяльності.

До складових, на які страховик може впливати, належать:

ü ринковий попит;

ü конкуренція;

ü ноу-хау страхових послуг тощо;

ü інфраструктура страхового ринку (правове і нормативне забезпечення, інформаційна та аудиторська мережа, наукове обслуговування, кадри, система організації професійної освіти, наукове обслуговування, професійна етика і мова).

До складових, на які страховик впливати не може, входять:

ü чисельність населення, його вікова та статева структури;

ü сезонні міграції;

ü купівельна спроможність населення і т. ін.

Отже, страховий ринок – це відкрита система, розширення та звуження якої залежить як від загальної економічної ситуації в країні, так і від активності страховика.

Ринкові страхові відносини виникають на стадії високої організації ринкової інфраструктури в той час, коли суспільство усвідомлює, що довірити та перекласти тягар витрат у зв'язку з різноманітними ризиками доцільно на професіоналів – страховиків.

Становлення України як самостійної та незалежної держави обумовлює створення і розвиток страхового ринку, а процес демонополізації економіки, який поступово охоплює всі галузі народного господарства, впливає і на страхування як окрему сферу суспільних правових відносин.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1812; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей. | Обратная связь
Генерация страницы за: 0.01 сек.