Синтез комбінаційних пристроїв на дешифраторах

Дешифратори зручно використовувати в тих випадках, коли потрібно сформувати деяку кількість взаємно синхронізованих сигналів, або в загальному реалізувати деяку систему логічних функцій. При цьому дешифратор використовується у вигляді постійного запам’ятовувального пристрою (ПЗП), в якому містяться задані логічні функції. Для того, щоб детальніше зрозуміти вищесказане, розглянемо приклад. Нехай слід розробити цифрових пристрій, на вхід якого надходить циклічна двійкова послідовність Х: (0,1,2,3,4,5,0,1,2,3,4,5... і т.д.). У відповідь на це, розроблюваний пристрій повинен генерувати три синхронні послідовності, які в часовій формі виглядатимуть так (див. рис.3.7):

Рис. 3.33 Генеровані цифровим пристроєм сигнали

Система логічних функцій роботи даного пристрою матиме вигляд:

( 3.0 )

Якщо подивитись на систему логічних функцій дешифратора (3.2), то стає зрозумілим, що там зустрічаються всі можливі терми системи (3.6). Залишається тільки об’єднати необхідні з них за допомогою зовнішніх диз’юнкторів. Схематично це буде мати наступний вигляд (див.рис.3.8):

 

Рис. 3.34 Схема генератора сигналів представлених на рис.3.7

В іншій інтерпретації, робота пристрою може бути представлена так: сигнали Х надходять на вхід дешифратора послідовно, тому моменти часу 0,1,2,3,4,5 мають свої відповідні кодові послідовності, які на виході дешифратора перетворюються на сигнал "біжучої" в часі одиниці. Цей сигнал надходить на входи ЛЕ "АБО", які і формують відповідні вихідні сигнали.

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2176; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.013 сек.