Властивості інформації


Основними властивостями інформації є достовірність, повнота, актуальність.

Достовірність інформації. Під достовірністю інформації розуміється її відповідність об’єктивній реальності (як поточною, так і такою, що пройшла) навколишнього світу.

Повнота інформації. Під повнотою інформації розуміється її достатність для ухвалення рішення.

Актуальність інформації. Актуальність - це ступінь відповідності інформації теперішньому моменту часу. Нерідко з актуальністю, як і з повнотою, зв’язують комерційну цінність інформації. Оскільки інформаційні процеси розтягнуті в часі, то достовірна і адекватна, але застаріла інформація може приводити до помилкових рішень. Необхідність пошуку (або розробки) адекватного методу для роботи з даними може приводити до такої затримки в отриманні інформації, що вона стає неактуальною і непотрібною. На цьому, зокрема, засновано багато сучасних систем шифрування даних і механізми електронного підпису. Особи, що не володіють ключем (методом) для читання даних, можуть зайнятися пошуком ключа, оскільки алгоритм методу зазвичай доступний, але тривалість цього пошуку така велика, що за час роботи інформація втрачає актуальність і, відповідно, пов’язану з нею практичну цінність.

До важливих властивостей інформації також відносяться адекватність і доступність.

Під адекватністю розуміють ступінь відповідності інформації, отриманій споживачем, тому, що автор вклав в її зміст.

Доступність інформації — це міра можливості отримати ту або іншу інформацію. На ступінь доступності інформації впливають одночасно як доступність даних, так і доступність адекватних методів для їх інтерпретації. Відсутність доступу до даним або відсутність адекватних методів обробки даних приводять до однакового результату: інформація виявляється недоступною.

Питання для самоконтролю

1. Що виступає як об’єкт вивчення інформатики?

2. Як співвідносяться інформатика і computer science?

3. Що є інформатика як фундаментальна наука?

4. Що є інформатика як галузь народного господарства?

5. Що є інформатика як прикладна дисципліна?

6. Які напрями досліджень в інформатиці Ви знаєте?

7. Які міждисциплінарні напрями інформатики Ви знаєте?

8. Що таке соціальна інформатика?

9. Які основні напрями наукових досліджень в соціальній інформатиці?

10. Що таке економічна інформатика?

11. Що є предметом економічної інформатики?

12. Які завдання біоінформатики?

13. Охарактеризуйте поняття "інформація".

14. Які основні властивості інформації?

15. Обґрунтуйте поняття "економічна інформація".

16. Опишіть основні види економічної інформації.

17. Проаналізуйте структуру і форму інформації.

18. Які основні характеристики економічної інформації?

19. Опишіть процес обробки інформації як складову процесу управління.

20. Охарактеризуйте основні інформаційні потоки в схемі управління
бізнес-процесом.

21. Проілюструйте схему управління бізнес-процесом та розкрийте її зміст.


ТЕМА 2Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2844;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.