ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

1. Захист даних - [Data protection, Защита данных]: Засоби збереження даних від небажаних наслідків дій, що ведуть до модифікації та знищення даних.

2. Скремблер даних - [Data scrambler, Скремблер даних]: Функцiйний блок, що обробляє сформований кадр перед передаванням із метою зменшення iмовiрностi появи довгих послідовностей ідентичних символів i переміщення спектральних складових у носії даних.

3. Шифротекст - [Ciphertext, Шифротекст]: Отримані шляхом шифрування данi із закритим семантичним змістом.

4. Шифрування - [Encipherent, Шифрование]: Криптографічне перетворення даних для одержання шифротексту.

5. Криптографічне контрольне значення - [Cryptographic checkvalue, Криптографическое контрольное значение]: Iнформацiя, визначена в ході криптографічного перетворення блоку даних i призначена для контролю цiлiсностi передаваної iнформацiї.

6. Криптографічний аналіз - [Cryptoanalysis, Криптографический анализ]: Аналіз криптографічної системи i її вхідних i вихідних даних із метою визначення засекречених змінних i значимої iнформацiї, включно відкритий текст.

7. Безпека iнформацiї - [Information security, Безопасность информации]: Захищеність пристроїв, процесів, програм, середовища i даних із метою забезпечення цiлiсностi iнформацiї, яка обробляється, зберігається та передається цими засобами.

8. Безпека інформаційної мережi - [Network security, Безопасность информационной сети]: Засоби, передбачені для охорони інформаційної мережi від несанкціонованого доступу, випадкового чи навмисного втручання в нормальні дії або наміру зруйнувати її компоненти.

9. Безпеки методика - [Security policy, Методика безопасности]: Набір правил, що визначають процедури i механізми забезпечення безпеки заданої підмножини об’єктів i суб’єктів безпеки.

10. Безпеки перевірка - [Security audit, Проверка безопасности]: Незалежний перегляд, вивчення системних журналів спостереження за функцiюванням із метою визначення достатності засобів контролю системи, вiдповiдностi прийнятої методики безпеки та процедур оброблення даних, виявлення порушень безпеки, вироблення рекомендацій щодо зміни засобів контролю та процедур безпеки.

11. Безпеці активна загроза - [Active threat, Активная угроза безопасности]: Загроза навмисної несанкціонованої зміни стану системи.

12. Безпеці пасивна загроза - [Passive threat, Пассивная угроза безопасности]: Загроза несанкціонованого доступу до iнформацiї без зміни стану системи.

13. Хеш-адресація - [Hash addressing, Хеш-адресация]: Спосіб обчислення адреси запису згідно її ключа з використанням функції розміщення.

14. Даних пошкодження - [Data corruption, Повреждение данных]: Порушення цiлiсностi даних.

15. Підпис цифровий - [Digital signature, Цифровая подпись]: Данi, що додаються до блоку даних чи одержані в результаті криптографічного перетворення, які дозволяють приймачеві даних переконатися у цiлiсностi блоку даних i джерела даних, а також забезпечити захист від помилок із боку приймача.

16. Сервіс безпеки - [Security service, Сервис безопасности]: Сервіс шару, що забезпечує безпеку систем чи передавання даних.

17. Тест абстрактний - [Abstract test case, Абстрактный тест]: Повний i незалежний перелік дій, необхідних для досягнення мети тесту, виконаний на рівні даного абстрактного методу тестування.

18. Тест виконавчий - [Executable test case, Выполнимый тест]: Зображення абстрактного тесту у формі придатній для виконання.

19. Тестер верхній - [Upper tester, Верхний тестер]: Опис дій з контролю та спостереження за процесом тестування й абстрактними локальними примітивами, виконуваними на верхній границі тестованої протокольної реалізації.

20. Тестер верхній вкладений - [Embedded upper tester, Вложенный верхний тестер]: Верхній тестер, вмонтований у тестовану реалізацію, що функціонує як тестовий вiдповiдач, чи як інтерпретатор тестового сценарію.

21. Тестер реальний - [Real tester, Реальный тестер]: Реалізація нижнього тестера разом із визначенням реалізації верхнього тестера i процедур координації тестів для конкретного методу тестування.

22. Тестів процедури координування - [Test coordination procedures, Процедуры координации тестов]: Правила взаємодії між нижнім i верхнім тестерами в процесі тестування.

23. „Тест не пройшов” вердикт - [‘Fail verdict’, Вердикт „тест не прошел”]: Вердикт, який виноситься, коли спостережуваний результат є синтаксично неправильним, чи неприпустимим згідно умов стандартів ВВС або свідоцтва про конформнiсть протокольної реалізації.

24. Тестова група - [Test group, Тестовая группа]: Множина взаємозв’язаних тестів.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1409; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.025 сек.