Структурна будова податкової системи

Можна структурно визначити будову системи оподаткування так:

1) податкова політика держави;

2) сукупність законодавчих і виконавчих органів держави;

3) органи контролю, які забезпечують надходження податків до бюджету;

4) платники податків.

Література:

Кремень О. І., Кремень В. М. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. – С. 99-146.

Пилявець В. М. Фінанси [Текст] : навч. посібник / В. М. Пилявець, М. Т. Пилявець. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 306 с. – С. 98-110.

Фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев; Ред. В. І. Оспіщев. – К. : Знання, 2006. – 415 с. – С. 175-196.

Шевчик В. П. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / В. П. Шевчик ; Ред. Н. С. Бібік. – Киiв : НМЦ, 2002. – 258 с. – С. 94-142.

Податкова система України [Текст] : Підручник / За ред. В. М. Федосова. – К.: Либідь, 1994. – С. 12

Финансы [Текст] : Учебник для вузов / Под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской, Б. М. Сабанти. – М.: Перспектива, 2001. – С. 279

Василик О. Д. Теорія фінансів [Текст] : Підручник. – К.: НІОС, 2000. – С. 206

Податкова система України [Текст] : Підручник / За ред. В. М. Федосова. – К.: Либідь, 1994. – С. 14–15

Теория финансов [Текст] : Учеб. пособие / Под общ. ред. Н. Е. Заяц, М. К. Фисенко. – Минск: Вышэйшая школа, 1997. – С. 299

Фінанси [Текст] : підручник за редакцією Л. А. Дробозіної – М.: ЮНИТИ, 1999. – С. 156.

Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI // База даних «Законодавство України»офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1325674069183342

Про державну податкову службу в [Електронний ресурс] : закон України від 4 грудня 1990 року № 509-ХІІ // База даних «Законодавство України»офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/509-12/print1328375243668801

Крисоватий А. І. Планування та прогнозування податкових надходжень [Текст] : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 260 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).

Гавриленко Н. В. Податкова система. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гавриленко. – Львів : Новий Світ–2000, 2011. – 352 с. – (Вища освіта в Україні).

Ватуля І. Д. Податки, збори, платежі [Електронний ресурс] : навч. посібник/ І. Д. Ватуля. – К.: ЦНЛ, 2009. – ел. опт. диск (CD-ROM). – (Електронні видання)

 

 


Тема 6: БЮДЖЕТ

Обсяг – 6 годин

План:

1. Значення державного бюджету в господарському механізмі держави.

2. Бюджет як економічна категорія, його об'єкти та суб'єкти.

3. Бюджет як основний фінансовий план держави.

4. Бюджетний процес, його складові та регламентування.

5. Бюджетне планування, його завдання, методи і принципи.

6. Виконання Державного бюджету України.

7. Бюджетне субсидіювання та його види: субсидії, субвенції, дотації.

8. Поняття та економічний зміст державних доходів. Структура доходів Державною бюджету України.

9. Сутність, характеристика, склад, структура державних видатків. Класифікація видатків бюджету.

10. Бюджетне фінансування.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1994; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.