Основні поняття й визначення

При конвективном теплообміні теплота одночасно переноситься конвекцією й теплопровідністю. Розрізняють вимушену й вільну конвекцію. Вільна виникає під дією різниці густин нагрітих і холодних об'ємів рідини. Вимушена виникає під дією сил, що спричиняють напрямлений рух рідини або газу (робота насоса, вентилятора й ін.). КТ підкоряється закону Ньютона-Ріхмана: – диференціальна форма, ,

де tс, tр – температура стінки й рідини, оС; F – площа поверхні теплообміну, м2; a - коефіцієнт тепловіддачі . Коефіцієнт тепловіддачі чисельно дорівнює кількості теплоти, що проходить в одиницю часу через одиницю площі поверхні при різниці температур між стінкою й рідиною в один градус. Якщо a визначається для елемента поверхні, то його називають місцевим або локальним, . Якщо a визначається для всієї поверхні, то його називають середнім .

При русі рідини уздовж поверхні поблизу неї утворюється шар загальмованої рідини. Шар, у якому швидкість v змінюється від значення на стінці до швидкості незбуреного потоку, називається гідродинамічним прикордонним шаром. Він є основним термічним опором при переносі теплоти. Рух у шарі може бути ламінарним і турбулентним. У ламінарному шарі (товщина його dл, див. рис.) теплота переноситься теплопровідністю, тому зі збільшенням dл, a зменшується. У перехідному шарі a зростає й зі збільшенням товщини турбулентного шару dт дещо знижується і в області розвиненого турбулентного плину стабілізується. Турбулентний гідродинамічний шар складається з в’язкого підшару, товщиною dв.п., у якому вихри гасяться силами в'язкості. У турбулентному шарі теплота переноситься і конвекцією, й теплопровідністю. Шар рідини, у якому температура змінюється від значення на стінці до температури незбуреного потоку, називається тепловим прикордонним шаром.

 


Дата добавления: 2020-02-05; просмотров: 307; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.012 сек.