II. Види виробничої документації та порядок її ведення

Проектна документація і робочі чертежи на будівництво і монтаж зберігаються в одному примірнику в технічному відділі МТС, а також у відповідному виробничому підрозділі у працівника, відповідального за ведення технічної документації.

Заводська (фірменна) документація (описи, принципові схеми та ін.) повинна зберігатися у виробничих підрозділах в шкафах (столах) з відповідним описом.

Прийом в експлуатацію обладнання комутації і апаратури без відповідної технічної документації заборонен.

Ведення технічної документації керівництвом МТС покладається на одного з робітників групи технічного обліку або даного виробничого підрозділу.

Працівник, відповідальний за ведення технічної документації зобов’язаний:

- вести облік ТД, при цьому кожен технічний документ повинен реєструватися по індексу і номеру, даним проектною організацією або фірмою;

- здійснювати контроль за станом, зберіганням, користуванням ТД; своєчасно оновлювати документацію, яка прийшла в недбалий стан;

- при здачі в експлуатацію обладнання і апаратури слідкувати за своєчасним надходженням відповідної ТД, забезпечувати необхідною документацією технічні підрозділи;

- не допускати відступів від встановлених позначок при складанні схем.

 

 

ТД, складена або откорегована безпосередньо на МТС, повинна бути затверджена головним інженером МТС. Після чого вона передається робітнику, відповідальному за ведення документації для реєстрації і передачі у виробничий підрозділ.

Забороняється користуватися незатвердженими і незареєстрованими схемами, а також вносити в них корекції без затвердження головним інженером.

ТД та знов вводима в експлуатацію обладнання і апаратура повинна бути передана в технічний підрозділ не менш ніж як за 10 днів до здачі в експлуатацію, а внесення корекцій і доповнень – не менш як за 4 дні до проведення робіт по корекції на діючому обладнанні.

ЕТД з комутації і програмування на МТС може змінюватися в процесі експлуатації станції і повинна вестись працівниками групи по кросіровочним роботам і веденню документації на підставі кросіровочних відомостей, даних в проектній документації.

Календарні плани профілактичних робіт, контрольних вимірювань і графіки статистичних спостережень складаються керівником виробничого підрозділу і повинні бути затверджені головним інженером МТС.

Первинна ОТД з обліку пошкодженості ведеться черговим технічним персоналом даного виробничого підрозділу за встановленими формами і повинна зберігатися в картотеці до усунення виявленого пошкодження, після чого вона повинна бути передана технічному персоналу станційної групи, відповідальному за проведення аналізу.

ОТД з обліку якісних показників станції ведеться групою контролю за роботою станції і спостереження за графіком. Ця документація повинна зберігатися і шафах (столах), і доступ до неї повинні мати особи, відповідальні проведення аналізу і звітності.

Відповідальність за стан, ведення, зберігання і користування всією документацією в виробничих підрозділах полягає на керівників даного підрозділу.

На великих МТС в виробничих підрозділах контроль за станом і користуванням документацією розпорядженням керівника підрозділу може покладатися на одного з робітників підрозділу.

Документацією виробничого підрозділу МТС мають право користуватися тільки робітники даного підрозділу. Користування документацією інших підрозділів припускається лише з дозволу керівника цього підрозділу. Керівники виробничих підрозділів мають право користуватися ТД всіх виробничих підрозділів МТС.

Всі випадки вилучення документації повинні реєструватися працівниками, відповідальними за її ведення і зберігання.

На всіх МТС повинна бути обладнана технічна бібліотека, в який зберігаються технічна література, відомчі видання з обліку передовими методами праці, раціоналізації і винахідництву і т.і.

 

 


Дата добавления: 2021-11-16; просмотров: 81; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.023 сек.