Вартісний аналіз як метод контролінгу

 

Вартісний аналіз - це метод контролінгу, що полягає в дослідженні функціональних характеристик продукції, яка виробляється, на предмет еквівалентності їх вартості та корисності. Отже, в центрі уваги вартісного аналізу перебувають функціональні та вартісні параметри продукції (робіт, послуг), саме тому цей вид аналізу позначають також як функціонально-вартісний.

Виокремлюють два основні завдання вартісного аналізу:

1. зменшення вартості окремих компонентів продукції без зменшення обсягів її виробництва та реалізації;

2. поліпшення функціональних параметрів продукції за мінімальних витрат.

Виходячи із згаданих завдань, вартісний аналіз зосереджує свою увагу на мінімізації витрат при перегляді функціональних параметрів у разі:

- зменшення вимог до якості продукції (якщо споживачі нехтують підвищеним рівнем якості продукції або не готові сплачувати більшу ціну за кращу якість);

- підвищення вимог до якості (якщо споживачі виражають готовність сплачувати вищу ціну за якіснішу продукцію).

В останньому випадку в процесі вартісного аналізу слід довести, що збільшення виручки від реалізації продукції в результаті удосконалення функціональних параметрів продукції перевищить приріст витрат на це удосконалення. Функціонально-вартісний аналіз значною мірою спрямований на те, щоб виявити зайві з погляду їх вартості та корисності для споживачів параметри продукції. Стосовно організації системи контролінгу це означає, що ця система повинна забезпечувати менеджмент найкориснішою і потрібною інформацією, яка порівняно з вартістю її отримання приносить значний управлінський ефект.

Етапи проведення вартісного аналізу наступні:

Етап 1. Підготовчі заходи:

- вибір об’єктів вартісного аналізу та постановка завдань;

- постановка кількісних цілей;

- створення робочої групи;

- розробка програми аналізу.

Етап 2. Визначення фактичного стану об’єкта аналізу:

- збір інформації та опис об’єкта аналізу;

- характеристика функцій;

- визначення витрат на виконання функцій.

Етап 3. Перевірка фактичного стану:

- перевірка якості виконання функцій;

- перевірка обґрунтованості витрат.

Етап 4. Пошук рішення:

- виявлення всіх можливих варіантів рішення.

Етап 5. Експертиза варіантів рішень:

- перевірка можливості реалізації;

- перевірка економічності.

Етап 6. Прийняття рішення щодо впровадження найоптимальнішого рішення:

- вибір рішення;

- рекомендація щодо реалізації;

- реалізація запропонованого рішення.

Вартісний аналіз розглядається як один з найдійовіших інструментів скорочення собівартості продукції, зокрема витрат на сировину та матеріали. В процесі аналізу досліджуються всі без винятку характеристики продукту, статті калькуляції на предмет виявлення резервів зниження собівартості. За оцінками західних експертів, за успішного вартісного аналізу можна виявити резерви зниження витрат у розмірі до 20 % собівартості продукції.

Зазначимо, що аналіз може проводитися не лише стосовно продукції (робіт, послуг), а також у розрізі окремих структурних підрозділів (центрів витрат) чи виробничих процесів. На практиці вартісний аналіз, як правило, комбінується з іншими методами контролінгу, зокрема бенчмаркінгом, АВС-аналізом, SWOT-аналізом, причому результати аналізу сильних і слабких місць є основою для вибору об’єктів вартісного аналізу.

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 70; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.