Вимоги до проектування і будівництва об'єктів

Нові об'єкти господарювання ства будуватися з урахуванням вимог, виконання яких сприяє підвищенню стійкості об'єкту. Основні з них наступні:

1. Будівлі і споруди на об'єкті необхідно розміщувати розосереджений. Відстані між будівлями повинні забезпечувати протипожежні розриви. За наявності таких розривів виключається можливість перенесення вогню з однієї будівлі на інше, навіть якщо гасіння пожежі не виробиться (мал. 6.2).

Ширина протипожежного розриву Lр, м, визначається по формулі

Lр = H1 + H2 + (15...20),

де H1, і H2 - висоти сусідніх будівель, м.

Будівлі адміністративно-господарського і обслуговуючого призначення повинні розташовуватися окремо від основних цехів.

2. Найважливіші виробничі споруди слід будувати заглибленими або зниженої висотності, прямокутної форми в плані. Це зменшує парусність будівель і збільшує опірність їх ударній хвилі ядерного вибуху. Хорошою стійкістю до дії ударної хвилі володіють залізобетонні будівлі з металевими каркасами в бетонній опалубці.

Для підвищення стійкості до світлового випромінювання в будівлях, що будуються, і спорудах повинні застосовуватися вогнестійкі конструкції, а також вогнезахисна обробка елементів будівель, що згорають. У кам'яних будівлях перекриття повинні бути виготовлені з армованого бетону або виконані з бетонних плит. Великі будівлі повинні розділятися на секції стінами, що не згорають (брандмауерами).

У ряді випадків при проектуванні і будівництві промислових будівлі і споруд повинна бути передбачена можливість герметизації приміщень від проникнення радіоактивного пилу. Це особливо важливо для підприємств харчової промисловості і продовольчих складів.

3. У складських приміщеннях повинна бути мінімальна кількість вікон і дверей. Складські приміщення для зберігання легкозаймистих речовин (бензин, гас, нафта, мазут) повинні розміщуватися в окремих блоках заглибленого або напівзаглибленого типу біля кордонів території об'єкту або за її межами.

4. Деякі унікальні види технологічного устаткування доцільно розміщувати в найміцніших спорудах (підвалах, підземних спорудах) або в будівлях з легких конструкцій павільйонного типу, що не згорають, під навісами або відкрито. Це обумовлюється тим, що у багатьох випадках устаткування може витримати набагато більший надмірний тиск ударної хвилі, ніж будівлі, в яких воно знаходиться, а при руйнуванні будівель в результаті падіння конструкцій встановлене в них устаткування виходитиме з ладу.

5. На підприємствах, що виробляють або споживаючих небезпечні хімічні речовини (отруйні) і вибухонебезпечні речовини, при будівництві і реконструкції необхідно передбачати захист місткостей і комунікацій від руйнування ударною хвилею або конструкціями, що обрушуються, а також заходи, що виключають розлив отруйних речовин і вибухонебезпечних рідин.

6. Душові приміщення необхідно проектувати з урахуванням використовування їх для санітарної обробки людей, а місця для миття машин - з урахуванням використовування їх для знезараження автотранспорту.

7. Дороги на території об'єкту повинні бути з твердимо покриттям і забезпечувати зручне і найкоротше повідомлення між виробничими будівлями, спорудами і складами; в'їздів на територію об'єкту повинне бути не менше два з різних напрямів. Внутрізаводські залізничні колії повинні забезпечувати найпростішу схему руху, займати мінімальну площу території об'єкту і мати обгінні ділянки. Введення залізничних ліній в цехи повинні бути, як правило, тупикові.

8. Системи побутової і виробничої каналізації повинні мати не менше двох випусків в міські каналізаційні мережі і пристрою для аварійних скидань в котловани, яри, траншеї і т.п.

 

Графічні матеріали розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) генерального плану населенного пункту розробляються у такому складі:

А. Схема розміщення місць захисту за межами міста,які (місця захисту) визначено, виходячи з потреби забезпечення безпечної життєдіяльності населення, що потребує цивільного захисту, у масштабі 1:50 000 для міст з чисельністю населення більше 100 тис. осіб та у масштабі 1:25 000 — для міст до 100 тис. осіб. Для інших населених пунктів така схема розробляється у масштабі на порядок меншому ніж масштаб проектного плану.

На схемі розміщення зазначаються:

- межі адміністративних районів;

- зони можливого сильного радіоактивного забруднення (від аварій на АЕС), можливого хі­мічного забруднення від аварій на інших потенційно небезпечних об'єктах;

- зони катастрофічного затоплення;

- території місць захисту населених пунктів, що приймають евакуйоване населення;

- мережа шпиталів та інших пунктів надання допомоги постраждалим;

- лісові масиви, насадження всіх видів, акваторії;

- сільськогосподарські території;

- інші території, опорна та проектована мережа транспортних, інженерних комунікацій та
споруд внутрішньообласного (внутрішньореспубліканського) або районного значення (елек­-
тропідстанції, високовольтні лінії електропередачі, споруди, каналізації;

- зони та місця тривалого та сезонного відпочинку;

- бази і склади матеріально-технічних, продовольчих та інших резервів;

- склади відбудовного періоду.

Б. Креслення "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)"пред­ставляються в масштабі проектного плану (у разі меншого насичення графічною інформацією пред­ставляються у масштабі у два рази меншому ніж масштаб проектного плану), на якому, включаючи рішення проектного плану, зазначаються:

- житлові райони, промислово-житлові райони, промислові зони (райони) із зазначенням чи­
сельності жителів, а також чисельності виробничого та обслуговуючого персоналу;

- потенційно небезпечні об'єкти з їх зонами впливу в разі НС (у тому числі зони впливу щодо
ризиків транскордонних загроз);

- території з наявністю небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів як природних (в
тому числі катастрофічне затоплення, сейсмічна небезпека), так і викликаних господарською
діяльністю людини;

- зони розповсюдження зсувів, селів та карсту;

- підтоплювані території та порушені підземними виробками території, зокрема, гірничими
виробками;

- система вулиць та доріг, в тому числі магістралі сталого функціонування збору та розподілення
евакопотоків (зокрема, збірні евакопункти і вихідні пункти руху пішки);

- основні об'єкти транспортної інфраструктури (мости, шляхопроводи, дамби та інші інженерні споруди; залізниці, вокзали, платформи, порти, причали, аеродроми, злітно-посадочні смуги, лінії та станції метрополітену, швидкісного трамваю та інших транспортних споруд); магістральні інженерні мережі та головні споруди каналізації, електро-, газо- та теплопос­тачання;

- загальна кількість населення, що розміщується в місцях захисту центрів загальноміського та
районного значення, а також громадських центрів промислових зон;

- чисельність населення, що розміщується в місцях захисту у спорудах підземного простору.

В. Схема розміщення місць захистувиконується в масштабі у два рази меншому ніж масштаб проектного плану у генеральному плані. На схему наносяться місця захисту відповідного рангу

До об'єктів розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) на мирний час у складі генеральних планів населених
пунктів включаються об'єкти та інші території, що не несуть закриту інформацію.

Пояснювальна записка розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) генерального плану міста, селища міського
типу та сільського населеного пункту, що можуть знаходитись у зоні можливого сильного радіоактивного забруднення (від аварій на АЕС), можливого хімічного забруднення від аварій на інших потенційно небезпечних об'єктах, повинна містити обґрунтування проектних пропозицій на основі варіантних розробок щодо забезпечення ефективної евакуації населення до місць захисту у мирний час.

Пояснювальна записка повинна містити:

а) основні показники розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) (формуються відповідно до показників, що зазначені;

б) розрахунок чисельності населення, що підлягає евакуації до місць захисту, в тому числі у заміську зону із міста;

в) розрахунок кількості, місткості та розміщення збірних евакуаційних пунктів у залежності від радіуса доступності та часу збору населення в цілому по місту; за необхідності — складання картограм пасажиропотоків та вантажопотоків у цілому по місту;

г) пропозиції щодо розміщення населення у місцях захисту за межею зони можливого сильного радіоактивного забруднення (від аварій на АЕС), можливого хімічного забруднення від аварій на інших потенційно небезпечних об'єктах;

д) розрахунок місткості місць захисту для розміщення населення міста, в тому числі із врахуванням комплексного освоєння підземного простору міст;

є) пропозиції щодо використання підземних, зокрема, гірничих виробок для формування місць захисту для розміщення населення;

є) заходи щодо забезпечення функціонування у мирний час систем водопостачання (див. п. 5.11), каналізації, електропостачання, проводового мовлення, телефонізації та телеінформаційного забез­печення, газопостачання, теплопостачання;

У складі генерального плану враховується, що оповіщення населення передається по радіо­трансляційній мережі міста з використанням обладнання радіотрансляційних вузлів і мереж проводового мовлення. При цьому кожен радіотрансляційний вузол і мережа охоплює певний район міста і відповідну чисельність населення. Виходячи з цього проводиться розрахунок потужності обладнання радіовузлів.

У розрахунок потужності обладнання радіовузлів входить загальна потужність вуличних гучномовців. Магістральні мережі проводового мовлення, якими транслюється оповіщення населення, вказуються на схемах проводового мовлення і телефонізації. Крім того, оповіщення може здійснюватись і телеінформаційними мережами міста.

Система оповіщення у повному обсязі проробляється у спеціалізованій роботі, яка не входить до складу генплану. У завершеному вигляді система оповіщення виконується на стадіях "проект" та "робочі креслення" або " робочий проект" згідно із окремим завданням на проектування визначеної території.

ж) пропозиції щодо розміщення потенційно небезпечних об'єктів, зокрема, підприємств для зберігання та переробки легкозаймистих рідин, небезпечних хімічних речовин (НХР).

Пояснювальна записка розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) генерального плану міст та інших населених пунктів, які є потенційними місцями розміщення евакуйованого населення, повинна містити по­рівняння розроблених варіантів ІТЗ ЦЗ (ЦО) щодо забезпечення евакуйованого населення необ­хідними життєзабезпечуючими складовими. Таким чином, пояснювальна записка повинна містити:

а) основні показники розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) (формуються відповідно до показників, що зазначені у п.6.3);

б) чисельність евакуйованого населення, що розміщується у місцях захисту даного населеного пункту;

в) розрахунок необхідної місткості місць захисту повного формування для населення, що при­ вибуває за евакозаходами;

г) за наявності місць захисту неповного формування визначення мережі додаткових закладів медичного, торгово-побутового обслуговування, громадського харчування у населеному пункті, в який прибуває додаткове населення за евакозаходами;

д) заходи, що забезпечують у мирний час функціонування систем водо-, електро-, тепло- та газопостачання з врахуванням розміщення населення, що прибуває за евакозаходами.

Для населеного пункту, що є потенційним місцем розміщення евакуйованого населення, розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО) розробляється із врахуванням розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО), який розробляється у складі схеми планування території відповідної адміністративно-територіальної одиниці або у складі гене­рального плану міста-центру (якщо даний населений пункт, що проектується, знаходиться у його заміській зоні).

За відсутності розділів ІТЗ ЦЗ (ЦО) (схем планування територій або генеральних планів міст-центрів), які охоплюють населений пункт, який є потенційним місцем розміщення евакуйованого населення, але за наявності на території цього населеного пункту об'єктів та природних умов, що несуть потенційну небезпеку НС природного та техногенного характеру, розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі генерального плану даного населеного пункту розробляється для вирішення проблем безпеки від­носно цих потенційних НС.

При розробленні розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі схеми планування території відповідної адмі­ністративно-територіальної одиниці або у складі генерального плану міста-центру, які впливають на розроблення розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі генерального плану населеного пункту, що є потенційним місцем розміщення евакуйованого населення (при розробленому генеральному плані), цей розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО) виконується додатково за окремим завданням та фінансуванням.

 

Лісопаркова зона

Мал. 6.1. Вимоги до планування і забудови міста і розміщення об'єктів:

1- мікрорайони міста; 2- магістральні вулиці; 3-штучні водоймища і смуги зелених насаджень; 4- кільцева дорога; 5-підприємства по обслуговуванню населення міста; 6-промислові підприємства; 7 - диспетчерські пункти енергосистем; 8- газорозподільні станції;

9- табори відпочику молоді, пансіонати, спортивні бази і т.п.


 

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 57; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.035 сек.