ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВИХ ДОЗ ОПРОМІНЕННЯ

при діях на місцевості зараженій радіоактивними речовинами може виробляється розрахунковим шляхом за допомогою чи формул за допомогою спеціальних таблиць.

Ступінь небезпеки й можливі наслідки радіоактивного зараження визначаються шляхом розрахунку очікуваних доз опромінення людей і зіставлення їхніх значень із припустимими нормами й нормами, що характеризують втрату працездатності. При розрахунках по оцінці радіаційної обстановки необхідно також мати на увазі, що небезпека поразки людей іонізуючими випромінюваннями перебуває в залежності не тільки від масштабів і ступеня радіоактивного зараження, але й від ступеня захищеності людей.

Якщо особовий склад формування ЦО або робітники та службовці мають однаковий захист від зовнішнього опромінення, тобто перебувають у спорудженнях з однаковими захисними властивостями, то береться для всіх коефіцієнт ослаблення Косл.

Перерозподіл можливих доз випромінювання за час перебування в зонах радіоактивного зараження дозволяє оцінити ступінь небезпеки перебування людей на зараженій місцевості й намітити шляхи доцільних дій. Для цього знайдене значення можливої дози випромінювання порівнюють із припустимої (установленої) дозою Дуст. Якщо виявиться, що люди одержать дозу випромінювання, що перевищує припустиму, то необхідно змінити порядок дій людей па зараженої місцевості: скоротити час перебування, змінити умови перебування (перейти в будинки, спорудження з більшим ступенем захищеності) або почати роботи пізніше, коли рівень радіації спаде.

Вихідні дані для розрахунку доз випромінювання: Р1 - рівень радіації на 1 годину після вибуху, Р/год.; tп - час початку перебування в зоні зараження щодо вибуху, год.; tР - тривалість роботи; Косл - коефіцієнт ослаблення радіації будинком, спорудженням, де будуть перебувати люди.

Дозу випромінювання приблизно можна розрахувати по спрощеній формулі

,

 

де ;

тут Рп – рівень радіації на початку перебування в зоні зараження;

РК– рівень радіації наприкінці перебування в зоні зараження;

КtпіК- коефіцієнти перерахування на час tпі tК

У залежності від ступеня захищеності людей, що знаходяться на зараженій місцевості, фактична доза опромінення /Д/,при якій враховується коефіцієнт ослаблення дози радіації /Косл/ визначений по таблиці 1 (1*) М.В. (стор. 14-15).


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 49; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.