Типи виробництва, їх характеристика

 

Тип виробництва – це категорія виробництва, яка враховує такі властивості, як широта номенклатури виробів, періодичність, стабільність і обсяг випуску продукції. Відповідно до цих параметрів, виділяють одиничне, серійне і масове виробництво.

Одиничне виробництво вирізняється широкою номенклатурою продукції, малим обсягом випуску однакової продукції, повторення якої не відбувається взагалі або відбувається нерегулярно. До підприємств одиничного виробництва належать заводи важкого, енергетичного машинобудування, суднобудування та ін.

Серійне виробництво характеризується обмеженою номенклатурою продукції, випуск продукції здійснюється певними партіями (серіями), загальний випуск яких може бути великим. Серія – це певна кількість однорідної продукції, яка має ті ж самі властивості й виготовляється за однаковою технологією. До підприємств серійного виробництва належать заводи верстатобудування, заводи літакобудування, заводи з виробництва сільськогосподарської техніки та ін.

Масове виробництво має вузьку номенклатуру продукції, великий обсяг виготовлення однакових виробів. Підприємства цього типу безперервно випускають один або кілька виробів протягом тривалого часу. До цих підприємств належать автомобільні та тракторні заводи, підприємства з виготовлення телерадіоапаратури та ін.

Порівняння різних параметрів типів виробництва наведено у табл. 18.1.

Таблиця 18.1.

Порівняльна характеристика типів виробництва

Характеристика Одиничне виробництво Серійне виробництво Масове виробництво
Широта номенклатури Необмежена Декілька типів Один тип
Постійність виробництва Одноразове Періодичне Постійне
Спеціалізація устаткування Універсальне Універсальне і спеціальне Спеціальне
Принцип розміщення робочих місць Технологічний Технологічний і предметний Предметний
Кваліфікація робітників Висока Середня або висока на автоматизованих системах Невисока або висока на автоматизованих системах
Кількість технологічних операцій на одне робоче місце у місяць Більше 40 Від 1 до 40 Дорівнює 1

 

Окремовиділяютьдослідне виробництво. Воно близьке до одиничного, оскільки при його використанні виготовляють одиничні зразки або невеликі серії продукції, яка підлягає подальшим дослідженням та випробовуванням.

 

Тип виробничого процесу істотно впливає на ефективність виробництва підприємства. Найбільш ефективним є масове виробництво, де використовується переважно високопродуктивне універсальне обладнання.

 

Найменш ефективним є одиничне виробництво за рахунок технічної та організаційної складності. Для досягнення найбільшого ефекту необхідно по можливості переходити від одиничного до серійного і від серійного до масового типу виробництва.

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 49; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.023 сек.