ПОНЯТТЯ ПРО ТАБЛИЧНИЙ РЕДАКТОР МS ЕХСЕL 2007/2010. РІВНІ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ МS ЕХСЕL 2007/2010

Стрічка, що представлена у версії Excel 2007, спрощує пошук команди та функцій, які раніше були розташовані у складних меню та панелях інструментів. Хоча у Excel 2007 можна додавати потрібні команди на панель швидкого доступу, створювати власні вкладки на стрічці неможливо. Excel 2010 дозволяє створювати вкладки, групи, а також перейменувати та упорядковувати вбудовані вкладки та групи за бажанням користувача. Загальні відомості щодо налаштування робочої області та прискоренню доступу до команд, що використовуються найчастіше, були подані у першій частині даного посібника).

MS Excel — це програма для роботи з електронними таблицями, що входить до складу пакету Microsoft Office. За допомогою Excel можна створювати і форматувати книги (набори сторінок) для аналізу даних і прийняття більш обґрунтованих ділових рішень. Наприклад, за допомогою MS Excel відслідкувти лані, розробляти моделі аналізу даних, створювати формули для обчислень, зводити дані багатьма способами, а також відображати їх на діаграмах, що виглядають досить професійно. Набір вбудованих типів діаграм у версії 2007/2010 суттєво розширений порівняно із попередніми версіями, що дає користувачу змогу максимально адекватно підібрати потрібний вигляд візуалізації, в залежності від типу та змісту даних, що подаються..

Для вивчення даної програми, врахувавши обмеженість у часі оволодіння нею студентвами, пропонується розглянути п’ять рівнів її вивчення.

1. Набір документів (таблиць), їх редагування та форматування. Розрахунок таблиць, використання найпростіших функцій, побудова діаграм і графіків. Іноді цього рівня засвоєння програми достатньо для практичної роботи.

2. Робота з великими талицями і деякі суміжні питання: групування рядків та стовпців, розбиття та фіксація вікон, приховання листів та ін.. Сортування, фільтрація таблиць, зведені таблиці.

3. Робота з надбудовами програми Excel. Обробка даних у межах однієї та декількох книг Excel.

4. Робота із складними та спеціальними функціями, що входять у пакет майстра функцій Excel.

5. Програмування на мові Visual Basic for Application. Це дозволяє автоматизувати виконання тієї чи іншої послідовності дій, доповнювати інтерфейс новими вікнами діалогу, панелями інструментів і, таким чином, розширювати можливості роботи з документами.

У даному посібнику наводяться завданя до лабораторних робіт, що відповідають першим трьом рівням засвоєння програми MS Excel 2007(2010). Лабораторним заняттям має передувати лекційне заняття (2-4 години).

 


 

ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ

 

1. Працюємо з QuattroPro.

2. Що ми знаємо про Lotus 1, 2, 3.

3. Комп’ютерна графіка у електроних таблицях.

4. Чи можуть електронні таблиці замінити СУБД?

5. Програмуємо у електроних таблицях.

 

6. 53. Сортировка и фильтрация данных в списке в Excel.

7. 59. Совместное использование данных в приложениях Microsoft Office.

 

 


2.6 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:


Дата добавления: 2016-05-31; просмотров: 1706; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.