Вихідні уточнені дані для розрахунку коефіцієнта ритмічності виробництва у січні 200__ року

Декада За планом Фактично Зарахо­вується за виконання графіка
тис. грн. питома вага, % тис. грн. питома вага, %
Перша (4 робочі дні)
Друга (8 робочих днів)
Третя (7 робочих днів)
Усього

 

Якщо залік виконувати на підставі відносних показників (а це най­більш об'єктивний у даному разі показник), то коефіцієнт ритмічності до­рівнюватиме:

Критм = (20 + 35 + 37) : 100 = 0,92.

Отже, робота підприємства в січні була неритмічною.

На підприємствах дрібносерійного виробництва або з тривалим ви­роб­ничим циклом, а також із сезонними коливаннями обсягів продукції план може передбачати нерівномірний випуск продукції.

Тому оцінка рит­мічності дається з урахуванням планових сум, передбачених у графі­ках.

Після того,як буде з'ясовано міру ритмічності роботи, слід перейти до вивчення основних чинників, які зумовлювали можливі порушення рит­му (рис. 3.6).

Треба мати на увазі, що вирішальними можуть вияви­тися лише кілька або навіть один з указаних чинників.


Рис. 3.6.Фактори, які впливають на ритмічність випуску продукції

Неритмічність роботи властива багатьом підприємствам. Тому треба ретельно вивчати не лише причини цієї хронічної виробничої "хвороби", а й її наслідки, а саме:

- збільшення кількості браку і відходів сировини й матеріалів;

- погіршання якості продукції.

У процесі оцінки ритмічності виробництва продукції викори­сто­ву­ється та­кож показник варіації: чим він вище, тим менш ритмічно працює під­приємство.

(3.10)

де s–середньоквадратичне відхилення;

– середнє значення випуску продукції.

 

Середньоквадратичне відхилення визначається за такою формулою:

(3.11)

де X – випуск продукції по місяцях, тис. грн.;

n – частота спостережень.

 

Для визначення коефіцієнта варіації скористаємося даними табл. 3.13.

Таблиця 3.13


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1553; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.