КРОК 2. Визначення параметрів, що підлягають оцінюванню.
Параметри, які характеризують конкурентноздатність товару, можуть бути: технічні, комерційні, організаційні, економічні,

До технічних показників відносять показники, які створюють рівень якості товару. До складу технічних параметрів входять: 1) класифікаційні параметри, які визначають належність виробу до певного виду, класу, типу продукції; 2) конструктивні (характеристики конструкторсько-технологічних рішень); 3) нормативні – такі, що відповідають міжнародним стандартам, нормам, правилам; 4) ергономічні (гігієнічні, антропометричні, фізіологічні, психологічні тощо), які демонструють відповідність товару властивостям людського організму та психіки, надійність функціонування людського комплексу; 5) естетичні, які характеризуються єдністю змісту і форми предмета (дизайн). Технічний рівень визначається оцінкою відповідності товару сучасним вимогам, які встановлюються споживачами і якнайбільше відповідають певному досягнутому рівню соціально-економічного розвитку суспільства на НТП.

Якість товару – це ступінь досяг­нення встановленого технічного рівня при виробництві кожної оди­ниці товарної продукції; сукупність властивостей товару відносно вимог споживача. Це не абсолютна характеристика, вона визначається бажанням клієнта. Комплекс забезпечення якості: транспортування, зберігання, супутні товари для ефективного використання цього виробу, інструкція.

До економічних показників відносять вартісні показники, які в сумі створюють ціну споживання товару. Такі показники: енергомісткість та економічність у споживанні сировини на одиницю продукції, що випускається, або здійснюваної роботи; вартість сировини та експлуатаційних матеріалів; періодичність та вартість ремонтів; вартість запасних частин; чисельність та класифікація обслуговуючого персоналу, рівень заробітної плати.

За комерційними умовами конкурентноздатність відзначається такими показниками: рівнем ціни; терміном постачання; умовами оплати; рівнем митних зборів, податків і коштів, витрачених на придбання товару; ступенем відповідальності продавців за виконання зобов'язань і гарантій.

За організаційними умовами придбання та використання товару конкурентноздатність характеризується такими показниками: наближення продавців до покупців, доставка продавцями товарів до місць споживання, зручність розрахунків, забезпеченість товарів обслуговуванням у гарантійний та післягарантійний періоди.

Найвагомішу роль у конкурентноздатності товарів відіграють реклама і технічна інформація, якщо вони відповідають високим естетичним стандартам. Елементи функціонування якості, які оцінює клієнт: надійність, компетентність (здатність вирішити саме мою проблему), націленість на обслуговування, доступність, ефективність комунікації,

Результати досліджень на Заході: якщо клієнт незадоволений обслуговуванням, то він повідомляє про це приблизно 11 людям, а навпаки -трьом. Для залучення нового клієнта необхідно в 5 разів більше часу, енергії, коштів, ніж для утримання старого.

Рівень конкурентоспроможності також оцінюють за допомогою показників так званих "жорстких" та "м'яких" параметрів

Кожний „жорсткий”параметр має конкретну величину, яка виражається у кілограмах, міліметрах та інших одиницях і оцінюється у формі відсоткового відношення фактичної величини параметра до величини, яка характеризує задоволення потреби на 100%.

Параметричний індекс можна визначити і для "м'яких" параметрів, які не підлягають кількісній характеристиці. При цьому результати виражають у цифровій (бальній) формі. Підставою для присвоєння параметру того чи іншого балу можуть бути дані органолептичних методів та оцінки групи експертів.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2087; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.