Успадкування груп крові у людини
 

10. У матері нульова група крові, у батька група крові В. Чи можуть діти успадкувати групу крові матері? Які генотипи матері та батька?

Відповідь: відомо, що генотип людини з групою крові 0 – І0І0, у людей з групою крові В генотип або ІВІВ, або ІВІ0 Діти можуть успадкувати групу крові матері лише в тому випадку, якщо генотип батька ІВІ0.

11. У матері група крові 0, у батька АВ. Чи можуть діти успадкувати групу крові одного зі своїх батьків? Які групи крові можуть бути в дітей цих батьків?

Відповідь: діти не можуть успадкувати групу крові жодного із батьків. У дітей цих батьків можуть бути групи крові або А, або В з ймовірністю 50% кожна.

12. Жінка з III групою крові має дитину з І групою крові. Якою не можебути група крові батька?

Відповідь: генотип жінки – ІВІ0, дитини – І0І0. Батько не може мати IV групу крові.

 

Перевірка відповідності отриманого в досліді розщеплення теоретично очікуваному за допомогою c2

 

13. Від схрещування рослин озимого жита з опушеними, та неопушеними квітковими лусочками в першому поколінні були отримані рослини з опушеними квітковими лусочками, а в другому - 227 з опушеними і 82 з неопушеними. При схрещуванні гібридів F1 з рослиною, що мала неопушені квіткові лусочки було отримано: 110 з опушеними та 98 з неопушеними лусочками: 1) як успадковується ознака? 2) визначте генотипи вихідних рослин і F1;3) які рослини будуть отримані від схрещування гібридів F1 з вихідними батьківськими росинами з опушеними лусочками?

Розв'язування:

А - опушені лусочки; а - неопушені лусочки;

АА - опушені лусочки; аа - неопушені лусочки.

Схрещування рослин з опушеними та неопушеними лусочками:

Р АА (опуш.) х аа (неопуш.)

F1 Аа (онуш.)

Схрещування рослин F1 між собою:

Р Аа (опуш) х Аа (опуш.)

F2 1АА (опуш.) :2Аа (оііуш.): 1аа (неопуш.)

За умовою задачі в цьому схрещуванні отримано 227 рослин з опушеними та 82 з неопушеними лусочками. Висунемо нульову гіпотезу Н0, яка полягає втому, що 227 рослин з опушеними лусочками і 82 з неопушеними знаходяться успіввідношенні 3 : 1, а відхилення, що мають тут місце, викликані випадковими причинами. Перевіримо Н0, тобто відповідність фактичного розщеплення 227 : 82 теоретично очікуваному розщепленню 3 : І за допомогою тесту c2 .

 

Формула для розрахунку c2:

 
 

 

S - сума результатів за всіма класами, що спостерігаються в експерименті; де 0 - значення, що спостерігаєтся; Е - значення, що очікується,

———————

* Метод c2 не застосовують, якщо значення величин виражені у відсотках, або у відносних числах і якщо у виборці число особин у тому чи іншому класі менше п’яти.

Розрахунок χ2 для даного випадку наведений в табл. 1.

Таблиця 1

Розрахунок c2 для перевірки відповідності розщеплення,

що спостерігається в задачі 13 (227:82) теоретично очікуваному (3:1)

 

Величина З опушеними лусочками З неопушеними лусочками Разом
Те, що спостері-гається (О)
Те, що очікується (Е) 309 х ¾ = 232 309 х ¼ = 77
О - Е 227-232 = -5 82-77 = 5
(О – Е)2 (-5)2 = 25 (+5)2 = 25  
(О – Е)2 Е 25 = 0,12 25= 0,33 77  
c2 0,12 + 0,33 = 0,45  

 

Таким чином, c2 = 0,45.

Число ступенів свободи у даному експерименті складає k-1, де k -загальне число класів розщеплення. У нашому випадку k = 2 (з опушеними лусочками та неопушеними), отже, число ступенів свободи -2-1=1.

Рівень значущості, прийнятий у біологічних дослідженнях, складає 0,05.

Існує таблиця значень c2 , що відповідають різним рівням значущості й різним ступеням свободи (додаток). Якщо обчислене значення c2 не перевищує табличного, то можна стверджувати, що відхилення від теоретично очікуваного співвідношення викликані випадковими причинами, тобто вихідна гіпотеза Н0 підтверджується.

У нашому випадку обчислене значення c2 = 0,45, а табличне значення c2 = 3,8. Отже, співвідношення 227 : 82 відповідає розщепленню 3 : 1, а відхилення викликані випадковими причинами.

Схрещування гібридів F1 з рослиною, що має неопушені квіткові лусочки:

Р Аа (опуш.)-х аа (неопуш.)

F 1Аа (опуш.): Іаа(неопуш).

Чи відповідає фактичне розщеплення 110 опушених : 98 неопушених теоретично очікуваному розщепленню 1 : 1?

Перевіримо, за допомогою теста c2 (табл. 2).

Фактичне значення c2 = 0,70. Табличне значення c2 при k= 2-І = 1 –3,8. Отже, результат 110 опушених : 98 нсопушених відповідає розщепленню 1:1.

Схрещування гібридів F1 з вихідною батьківською рослиною і опушеними лусочками

Р Аа (опуш.) х АА (опуш.)

F 1АА (опу ш.): 1 Аа (опуш.)

Відповідь: 1) ознака успадковується моногенно; 2) генотипи вихідних рослин АА, аа; генотип F1 Аа; 3) усі будуть з опушеними лусочками (АА. Аа).

 

Таблиця 2

Розрахунок c2 для перевірки відповідності отриманого в задачі 13 розщеплення (110:98) теоретично очікуваному (1:1)

 

Величина З опушеними лусочками З опушеними лусочками Разом
Те, що спостері-гається (О)
Те, що очікується (Е) 208:1/2=104 208:1/2=104
О - Е 110-104=+6 98-104= -6
(О – Е)2 (+6)2 = 36 (-6)2 = 36  
(О – Е)2 Е 36 = 0,35 36 = 0,35  
c2 0,35 + 0,35 = 0,70  

 

Лекція 2


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 3794; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.025 сек.