Чи враховується якість документів, з якими працює бухгалтер при визначенні норм часу?

а) так;

б) ні;

в) неякісні документи не приймаються до обліку.

9.Показник, який характеризує відносну чисельність облікового персоналуце:

а) коефіцієнт, що розраховується шляхом ділення числа співробітників бухгалтерії на загальну кількість працівників підприємства;

б) кількість працівників бухгалтерії поділена на їх нормативну кількість;

в) коефіцієнт, що розраховується шляхом ділення загального числа працівників підприємства на число співробітників бухгалтерії.

10. Коефіцієнт нормованого часуце:

а) відношення нормованого часу до загального часу зміни;

б) відношення нормованого часу до ненормованого;

в) це одиниця за мінусом коефіцієнта нормованого часу у загальній трива­лості зміни.

11. Штатна чисельність працівників облікового апарату визначається:

а) на основі міжгалузевих норм чисельності;

б) керівником підприємства;

в) керівником підприємства з урахуванням міжгалузевих норм чисельності.

12. Посадові інструкції працівників бухгалтерії розробляються:

а) самим підприємством;

б) визначаються нормативними документами держави;

13. Створення внутрішньої служби контролю і аудиту для підприємств є:

а) обов'язковим;

б) необов'язковим.

14. Створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку покладається на:

а) керівника підприємства;

б) засновників підприємства;

в) головного бухгалтера.

15. Дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних
засад бухгалтерського обліку покладається на:

а) керівника підприємства;

б) головного бухгалтера;

в) головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку.

16. Функції бухгалтерії визначаються:

а) функціями бухгалтерського обліку;

б) вказівками керівника підприємства;

в) положенням про бухгалтерію.

17. Міжгалузеві нормативи трудомісткості облікових робіт у картах місткості наведені з урахуванням:

а) застосування комп'ютерних технологій;

б) ручних технологій;

в) змішаних технологій обліку.

18. Підпис головного бухгалтера на документах є:

а) розпорядчим;

б) контролюючим;

в) розпорядчо-контролюючим.

19. Головний бухгалтер:

а) є матеріально відповідальною особою;

б) не є матеріально відповідальною особою;

в) може бути матеріально відповідальною особою у разі добровільної згоди виконувати одночасно обов'язки касира, а також за наявності відповідного наказу керівника (крім підприємств державної та комунальної власності) та укладення з ним договору про повну матеріальну відповідальність.

20. У відповідності з Кодексом законів про працю головний бухгалтер:

а) може бути притягнутий до повної матеріальної відповідальності;

б) не може бути притягнутий до повної матеріальної відповідальності;

в) може бути притягнутий до повної матеріальної відповідальності лише у випадках, передбачених Кодексом законів про працю.

 

 Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2058; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.012 сек.