Сутність, причини й економічні аспекти глобальних проблем

Розвиток і поглиблення міжнародного поділу праці, техніки і технології, інформатизація і глобалізація привели до істотних позитивних зрушень у розвитку світової економіки: більш бурхливого розвитку, високих темпів економічного зростання, росту добробуту і т.ін. Але в той же час ці процеси мають ряд негативних наслідків: посилення нерівномірності світового економічного розвитку, ріст соціальної диференціації, економічну відсталість ряду країн, погіршення екологічної ситуації. Іншими словами, розвиток економічної діяльності і суспільства в цілому приводить до проблем, що стосуються кожної країни окремо і світового співтовариства в цілому, тобто до глобальних проблем.

Глобальні проблеми – це проблеми, світові за масштабом і значенням, що торкаються життєвих інтересів всіх країн і народів і розв'язувані тільки спільними зусиллями шляхом взаємодії усіх чи групи країн. До числа таких проблем відносяться посилення нерівномірності світового економічного розвитку, ріст соціальної диференціації країн, бідність, продовольча, сировинна, енергетична, екологічна, проблеми, пов'язані з освоєнням Світового океану і космосу, міжнародний тероризм і т.ін.

На різних етапах розвитку світової економіки місце і роль окремих проблем різні. Донедавна основною вважалася проблема роззброювання і запобігання ядерної війні. В даний час головної визнається екологічна проблема в силу виняткового розмаху, ступеня впливу і наслідків для людства. Також до числа найбільш гострих проблем сучасності варто віднести проблему бідності, продовольчу, міжнародний тероризм. Слід зазначити тісний зв'язок глобальних проблем між собою. Так, наприклад, нерівномірність світового економічного розвитку веде до соціальної диференціації країн, бідності, що, у свою чергу, ускладнює продовольчу проблему, рішення якої утрудняється в зв'язку з екологічною ситуацією, що погіршується. Це ще раз підкреслює масштабність і складність глобальних проблем.

Очевидно, що подолання таких проблем вимагає колосальних сил і засобів, яких не мають окремі країни і навіть група країн, – необхідно залучення різноманітних (матеріальних, фінансових, трудових, технологічних, інтелектуальних, духовних, інформаційних) ресурсів усіх країн. Іншими словами, у глобальних проблем є серйозніші економічні аспекти, що обумовлюють неможливість їхнього рішення без об'єднання ресурсів світового співтовариства. Таким чином, економічний аспект глобальних проблем полягає в створенні економічних умов, залученні засобів, розробки напрямків і методів, що забезпечують рішення глобальних проблем.

 


Дата добавления: 2020-10-14; просмотров: 151; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.