Міжнародний тероризм

Останнім часом одержала поширення відносно нова, але досить серйозна проблема сучасності – міжнародний тероризм.

Відповідно до норм міжнародного права міжнародний тероризм – сукупність суспільно небезпечних у міжнародному масштабі діянь, що спричиняють безглузду загибель людей, що порушують нормальну дипломатичну діяльність держав і їхніх представників, що утрудняють здійснення міжнародних контрактів, і зустрічей, а також транспортних зв'язків між державами. Акти міжнародного тероризму включають жорстокість, безглузді убивства, узяття заручників, захоплення літаків, вимагання, застосування катувань або погрози їхнього застосування в мирний час. При цьому вони спрямовані проти будь-якого іноземного уряду, міжнародної організації чи їхніх представників; проти будь-якого громадянина іноземної держави, тільки тому, що він громадянин іноземної держави. Метою міжнародного тероризму є перетворення його в суб'єкта світової політики і надання реального впливу на процес міжнародних відносин.

Визрівання даної проблеми йшло тривалий час. В останні десятиліття можна відзначити етнічні конфлікти на території колишнього СРСР (Нагорний Карабах, Наддністрянщина), Росії (Чечня), Азії (Афганістан, Таджикистан), Африки (Уганда, Сомалі). Європи (Косово, Македонія). В даний час міжнародний тероризм перестав бути ілюзорною проблемою і перетворився в серйозну глобальну проблему. У цьому зв'язку варто звернути увагу на ряд моментів. По-перше, у даний час відбувається інтернаціоналізація і глобалізація тероризму. Це зв'язано, головним чином, із загальними процесами росту міжнародної взаємодії у всіх сферах діяльності. По-друге, серйозно розширилася останнім часом фінансова база міжнародного тероризму. Тероризм перетворився у вкрай вигідний бізнес глобального масштабу. Загальний «бюджет тероризму» у світі складає на сьогоднішній день, за різними оцінками, від 7 до 30 млрд. дол. на рік [6, с.21]. Між різними терористичними організаціями налагоджені тісні зв'язки, що мають під собою ідеологічну, релігійну, військово-практичну й інші основи. По-третє, значно зросла оснащеність міжнародного тероризму найсучаснішими засобами, включаючи інформаційні, і, відповідно, можливість нанесення істотного збитку миропорядку, міжнародній стабільності. Сьогодні на нелегальний експорт озброєнь приходиться більш 1/10 світового експорту зброї. Наприклад, у ході воєн на території колишньої СФРЮ хорватським, мусульманським, албанським силам, в основному нелегально, поставлялося озброєнь на суму не менш 2 млрд. дол. у рік [6, с.21].

Таким чином, тероризм сьогодні – це могутні структури з відповідним оснащенням, здатні брати участь у масштабних конфліктах. Тому перебороти його можливо тільки зусиллями усього світового співтовариства. Для цього необхідно:

– вироблення системного підходу до організації антитерористичної діяльності на міжнародному рівні;

– налагодження координації взаємодії спецслужб усіх держав, що борються з даною проблемою;

– організація і проведення інформаційних операцій проти ідеологічних основ тих чи інших видів міжнародного тероризму, його політичної і фінансово-економічної основи.

Такі характеристики основних глобальних проблем. Недооцінка, нерозв'язаність цих проблем ставить під загрозу подальше існування і розвиток людського суспільства. Тільки зусиллями кожної країни окремо і світового співтовариства в цілому можна домогтися їхнього рішення і тим самим забезпечити умови для майбутнього людства.

 

Основні поняття

Глобальні проблеми, економічні аспекти глобальних проблем, екологічна проблема, бідність, міжнародний тероризм.

 

Питання для обговорення на семінарському занятті

1. Сутність, причини й економічні аспекти глобальних проблем.

2. Екологічна проблема: сутність, основні характеристики і політика її подолання

3. Бідність і продовольча проблема – сутність, роль і шляхи вирішення.

4. Міжнародний тероризм: сутність і методи боротьби.

 

Практикум

Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь

1. Глобальні проблеми – це:

а) проблеми, зв'язані з лібералізацією міжнародної торгівлі;

б) проблеми економічного росту і зайнятості;

в) проблеми, що торкаються життєвих інтересів всіх країн;

г) усі відповіді невірні.

2. До основних глобальних проблем сучасності можна віднести:

а) екологічну; в) міжнародний тероризм;

б) бідність; г) усі відповіді вірні.

3. Відносно новою глобальною проблемою можна вважати:

а) міжнародний тероризм; в) екологічну;

б) бідність; г) продовольчу.

4. Економічний аспект глобальних проблем полягає в:

а) збільшенні дохідної частини держбюджету;

б) залученні ресурсів для їхнього рішення;

в) забезпеченні рівноваги платіжного балансу;

г) усі відповіді невірні.

5. Причинами глобальних проблем є:

а) науково-технічний прогрес; в) глобалізація;

б) розширення господарської діяльності; г) усі відповіді вірні.

6. Основною рисою глобальних проблем є:

а) масовість; в) регіоналізм;

б) загальність; г) усі відповіді вірні.

7. З огляду на взаємозв'язок глобальних проблем, бідність безпосередньо зв'язана з:

а) рівнем економічного розвитку; в) міжнародним тероризмом;

б) екологічною ситуацією, що погіршується; г) усі відповіді вірні.

8. Екологічна проблема пов’язана:

а) з погіршенням стану навколишнього середовища; б) з роззброєнням;

в) з неефективністю сільського господарства; г) всі відповіді невірні.

9. Бідність означає:

а) низький рівень доходів і споживання;

б) низький рівень освіти і медичного обслуговування;

в) відсутність права голосу, беззахисність;

г) всі відповіді вірні.

10. Абсолютна бідність:

а) враховує тільки фізіологічні потреби;

б) враховує всі потреби;

в) залежить від рівня життя в конкретному суспільстві в конкретний період часу;

г) правильної відповіді немає.

 


Дата добавления: 2020-10-14; просмотров: 149; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.