Кількісна оцінка інформації і даних

Увага до проблеми передачі і кількісної оцінки інформації була привернута фундаментальними роботами Н. Вінера, К. Шеннона (США), що поклали початок теорії інформації. Значний внесок до теорії інформації внесли вітчизняні учені О.М. Колмогоров, О.О. Харкевич, В.А. Котельников. Тільки приймаючи за основу новизну відомостей, можна дати кількісну оцінку інформації, оскільки новизна відомостей є наслідком невизначеності відомостей про об’єкт, процес, явище, а невизначеність піддається вимірюванню. Наприклад, повідомлення імені що переміг на виборах в губернатори, якщо були всього два кандидати, несе меншу кількість інформації в порівнянні з випадком, якби вибори відбувалися в конкурентній боротьбі шести кандидатів.

За одиницю інформації приймають кількість інформації, поміщену у виборі однієї з двох рівноімовірних подій. Ця одиниця називається двійковою одиницею, або бітом (binary digit, bit).

Якщо повідомлення указує на один з n рівноімовірних варіантів, то воно несе кількість інформації, рівну log2 n. Ту ж формулу можна словесно виразити інакше: кількість інформації рівна ступеню, в який необхідно звести 2, щоб отримати число рівноправних варіантів вибору, тобто I2 = 16, де I = 4 біти.

Вимірювання тільки кількості інформації не відповідає насущним потребам сучасного суспільства ¾ необхідна міра цінності інформації. Проблема визначення цінності інформації, виключно актуальна в даний час, коли вже важко навіть за допомогою комп’ютерів обробляти могутні інформаційні потоки. Розроблені методи визначення цінності інформації покликані зіграти істотну роль в отриманні людиною необхідної інформації.

У інформатиці і обчислювальній техніці прийнята система подання даних двійковим кодом. Найменшою одиницею такого уявлення є біт.

Байт - це група взаємозв’язаних бітів. 1 байт = 8 бітів. Одним байтом кодується один символ текстової інформації.

1 Кілобайт (Кб) = 210 байт = 1024 байт.

Проте, всюди, де це не принципово, вважають, що 1 Кб рівний 1000 байт. Умовно можна вважати, що одна сторінка неформатованого машинописного тексту рівна 2 Кб.

1 Мегабайт (Мб) = 1024 Кб.

1 Гігабайт (Гб) =1024 Мб.

1 Терабайт (Тб) = 1024 Гб.

Необхідно розуміти відмінність, яка пов’язана з кількістю інформації, що зберігається або передана, поданої в двійкових одиницях, і кількістю інформації, закладеним в даному повідомленні. З погляду теорії інформації, невизначеність, що знімається в результаті передачі однієї сторінки тексту приблизно з 2000 знаків, може складати всього декілька бітів (неінформативне повідомлення), тоді як ця ж сторінка при кодуванні букв 8-елементними кодовими комбінаціями міститиме 16 х 103 бітів, хоча це не є кількістю інформації, заключеної в даному тексті.

Під впливом інформаційних технологій міняються форми економічної діяльності, види і типи підприємств і організацій, характер взаємин між працедавцями і службовцями, між персоналом і клієнтами. Нові ефективні засоби комунікації дозволяють забезпечити гнучку організацію підприємств, роблячи їх більш конкурентноздатними. Широке застосування знаходять такі форми трудових відносин як робота вдома, за сумісництвом і підряд. У процесі становлення інформаційного суспільства необхідний постійний діалог між соціальними партнерами, оскільки йдеться про створення нового робочого середовища, в якому таке поняття як робоче місце неминуче повинне зазнати істотну зміну.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1680; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2020 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей. | Обратная связь
Генерация страницы за: 0.018 сек.