Програмне забезпечення ПЕОМ

Програмне забезпечення (ПЗ) комп’ютера називають м’яким устаткуванням або SOFTWARE.

Залежно від функцій, що виконуються програмним забезпеченням, його можна розділити на 2 групи: системне програмне забезпечення і прикладне програмне забезпечення.

Системне ПЗ організовує процес обробки інформації на комп’ютері і забезпечує нормальне робоче середовище для прикладних програм. Системне ПЗ настільки тісно пов’язано з апаратними засобами, що його іноді вважають частиною комп’ютера.

До складу системного ПЗ входять:

• операційні системи;

• сервісні програми;

• транслятори мов програмування;

• програми технічного обслуговування.

Операційна система¾ (ОС) ¾ це сукупність програм, що управляє апаратною частиною комп’ютера, його ресурсами (оперативною пам’яттю, місцем на дисках), забезпечує запуск і виконання прикладних програм, автоматизацію процесів введення/висновку. Без операційної системи комп’ютер мертвий. ОС завантажується при включенні комп’ютера.

Сервісне програмне забезпечення — це сукупність програмних продуктів, що надають користувачеві додаткові послуги в роботі з комп’ютером і розширяючих можливості операційних систем.

Транслятором мови програмування називається програма, що здійснює переклад тексту програми з мови програмування в (як правило) машинний код.

Під програмами технічного обслуговування розуміється сукупність програмно-апаратних засобів для діагностики і виявлення помилок у процесі роботи комп’ютера або обчислювальної системи в цілому. Вони включають засоби діагностики і тестового контролю правильності роботи комп’ютера і його окремих частин, зокрема автоматичного пошуку помилок і несправності, як в окремому комп’ютері, так і у всій обчислювальній системі.

Прикладне ПЗ призначено для вирішення конкретних завдань користувача і організації обчислювального процесу інформаційної системи в цілому.

Прикладне ПЗ дозволяє розробляти і виконувати завдання (застосування) користувача по бухгалтерському обліку, управлінню персоналом тощо.

Прикладне програмне забезпечення працює під управлінням системного ПЗ, зокрема операційних систем. До складу прикладного ПЗ входять:

пакети прикладних програм (ППП) загального призначення;

пакети прикладних програм функціонального призначення.

ППП загального призначення¾це універсальні програмні продукти, призначені для автоматизації розробки і експлуатації функціональних завдань користувача і інформаційних систем в цілому.

До цього класу ППП відносяться:

• редактори текстові (текстові процесори) і графічні;

• електронні таблиці;

• системи управління базами даних (СУБД);

• інтегровані пакети;

• Case-технології;

• оболонки експертних систем і систем штучного інтелекту.

До ППП функціонального призначення відносяться програмні продукти, орієнтовані на автоматизацію функцій користувача в конкретній сфері економічної діяльності. До даного класу відносяться пакети програм по бухгалтерському обліку, техніко-економічному плануванню, розробці інвестиційних проектів, управлінню персоналом, системи автоматизованого управління підприємством в цілому.






Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1649; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2020 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей. | Обратная связь
Генерация страницы за: 0.007 сек.