Характеристика основних ознак насіння і плодів бур'янів

Величина, форма і колір насінин, а також число їх чи плодів у різних видів дуже різноманітна, що обумовлено кліматичним пристосуванням і способами поширення.

Кінець насіння, звернений до сім’яніжки чи плодоніжки, називають його основою, а протилежний – верхівкою. Внутрішня сторона насіння, обернена до осі плоду, називається черевною стороною, притилежна до зовнішньої – спиною стороною насіння.

Частини насіння між черевною і спинною сторонами називається боками, а в плоских насінин – краями.

Зріле насіння складається з зародка, більш-менш розвинутого ендосперму (у насіння деяких рослин він відсутній) і насіннєвої оболонки.

Плодом звичайно називають таке утворення, що виникло із зав'язі, яка розрослася після запліднення і містить у собі насіння.

Поверхня насіння і плодів часто містить різні утворення у виді крилоподібних відростків, волосків, зібраних іноді пучком на одному кінці насіння, причіпок, гачків, шипів, колючок, голок і т.п.

До основних морфологічних ознак насіння і плодів відносять: обрис, форма, поверхня, опушеність, блиск, забарвлення, величина.

Обрис. Ця ознака дає перше наближення до розуміння форми плодів і насіння. Обрис визначається двома вимірами – довжиною і шириною. Варто мати на увазі, що характеристику обрису насіння чи плодів завжди дають при розгляді їх із широкої сторони. Обрис насіння (плоду) може бути наступних типів: округлий, яйцеподібний, зворотньояйцеподібний, грушоподібний, овальний, еліптичний, ниркоподібний, серцеподібний, трикутний, трапеціє-подібний, прямокутний, багатокутний, лінійний, ланцетний, веретеноподібний, булавоподібний, спіральний, чашоподібний.

Форма. Цей показник визначається трьома вимірами – довжиною, шириною і товщиною. Усяка форма насіння (плоду) повинна містити в собі елементи обрису. Тільки в сполученні з обрисом виникає уява про насіння чи плід, як про тіло, що має визначену форму.

Розрізняють наступні форми насіння (плодів): плоска – характеризується незначною товщиною при досить великих довжині й ширині, плоди мають дві широкі, плоскі, рівнобіжні один одному сторони; увігнута-опукла – визначається наявністю увігнутої (чи втисненої) і опуклої сторін; плоско-опукла –має одну плоску, а іншу опуклу сторони; двоопукла – обидві сторони опуклі; двогранно-опукла – характеризується наявністю двох плоских граней з черевної сторони й однієї зі спинної сторони; гранчаста –обумовлена наявністю виразних граней, що утворять різні багатогранники (тригранна, чотиригранна й ін.); нирко-
подібна
– визначається загальною округлістю обрису і наявністю більш чи менш глибокою виїмкою з одного краю; спіральна –утворюється спіральним (не менше двох ходів) скручуванням плоду чи насіння; яйцеподібна, грушоподібна, овальна, куляста, циліндрична і т.п. – характеризуються рівною товщиною і шириною та набувають наведеного обрису.

Поверхня. Розрізняються наступні види поверхні насіння: ребриста, зморшкувата, горбкувата, борозенчаста, ямчаста, шорсткувата, гладка, шипувата.

Опушення. Як і сходи, насіння і плоди можуть бути опущені. Залежно від кількості, довжини і розташування волосків опушення буває густим чи рідким, суцільним чи місцевим. При повній відсутності волосків поверхню називають голою.

Блиск. Ця ознака досить постійна, по ньому добре розрізняються насіння навіть близьких видів. Блиск дуже часто маскується незрілістю насіння, у яких він виявляється слабко чи зовсім не виявляється.

За характером блиску насіння розділяються на матове –блиск відсутній; блискучі –відсвічують, здаються більш гладкими і втрачають густоту тону; сильно блищать, здаються полірованими, справляють враження покритих глазур'ю.

Забарвлення. Це нестійка ознака, що дуже змінюється залежно від ступеня зрілості насіння і плодів, умов і тривалості перебування у тому чи іншому середовищі. Проте, забарвлення іноді буває єдиною ознакою для розпізнання насіння і плодів близьких видів, тому доводиться користуватись і цією ознакою. Насіння і плоди різняться між собою як за кольором, так і за характером забарвлення. Характер забарвлення може бути виражений інтенсивно чи слабко, насінини бувають одноколірні, строкаті, крапчасті, плямисті й т.п.

Величина. Зміна цієї ознаки залежить від багатьох причин, насамперед від умов зовнішнього середовища, особливо під час диференціації, повного формування і дозрівання плодів і насіння.

За величиною насіння і плоди бур'янів умовно поділяють на п'ять груп: дуже дрібні – довжина не більше 1мм; дрібні – 1…2 мм; середині – 2…4 мм; великі – 4…10 мм; дуже великі – більше 10 мм.

Величина і маса насіння чи плодів бур'янів має велике значення при відокремленні їх від насіння культурних рослин, зокрема відсіюванням чи за допомогою решіт.

Прозорість деякого насіння чи плодів бур'янів обумовлена рогоподібною чи склоподібною консистенцією.

 


Дата добавления: 2016-07-18; просмотров: 2102; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.022 сек.