ТЕМА: КИЇВСЬКА РУСЬ

1. Визначте основні теорії походження держави Київської Русі, які викликали довготривалу дискусію серед істориків: Норманська та антинорманська теорії , Хозарська гіпотеза ,Панюркська теорія.

2. ,

3. Кого називають останніми правителями княжого Києва до «приходу варягів на престол».,,,,Аскольд.

4. Нова династія в княжому Києві з 882 р. від Олега отримала назву… Рюриковичі

5. Візантійський хроніст Йордан,

6. Головною причиною не прийняття християнства було те що на престол пришли варяги,які вели своїх богів.

7. Основним напрямком державницької діяльності князя Святослава було вирішення яких проблем… виходу Русі на міжнародну політичну арену, розширення, зміцнення і подальшого розвитку давньоруської держави

8. Коли відбулися зміни в формі правління Київської держави: одноосібна монархія переросла в монархію федеративну…

Після Ярослава Мудрого його три сини — Ізяслав, Святослав та Всеволод — уклали між собою політичний союз, утворили тріумвірат і, спільно управляючи державою.

9. Хто обґрунтував норманську теорію утворення Київської держави.. були німецькі історики Г. Байер, Г. Міллер та А. Шльоцер,

10. Визначте форму політичного устрою Київської Русі. На Русі була монархічна форма управління.

11. Хто був хрестителем Русі-України. ..Володимир Великий

12. Зародки і традиції демократичного устрою Давньої Русі було продовжено в …Запорізькій Січі

13. Первісні зародки демократично-республіканського устрою Давньої Русі втілювали … державну незалежність України

14. За часів якого київського князя, Київ було проголошено столицею об’єднаної країни. За часів Олега

15. В яких містах Київської Русі громадські справи вирішувалися на громадських зборах … Київ , Новгород, Псков, Смоленськ, Ростов і ін

16. За часів якого князя Давньоруська держава стала найбільшою країною Європи. Володимер Великий .

17. Руська земля починає формуватися як обєднана держава за часів князя Князя Олега

18. У результаті адміністративної реформи, великий київський князь Володимир… . Великий провів адмін.. реф.. за якої знищено сепаратизм племінної верхівки і забезпечено єдність Русі. В результаті реформи зміцніла система державної влади на місцях.

19. Які чинники спричинили феодальну роздробленість Київської Русі. Передумовою розпаду Київської Русі, постійним джерелом внутрішніх проблем були величезні її розміри. До її складу входили різні племена, які так і не склали єдиної народності в межах країни і були об'єднані тільки владою великого князя та церкви. Якщо раніше політичне, суспільне, економічне й культурне життя Русі зосереджувалось у Наддніпрянщині, навколо Києва, то в XII ст. стрімко розвиваються й підносяться осередки інших земель: Чернігів, Галич, Володимир-на-Клязьмі, Смоленськ, Полоцьк тощо.

20. Які зміни у соціально-економічному житті східних слов’ян сприяли утворенню Давньоруської держави. ..Підвищення продуктивності праці в землеробстві, удосконалення ремісничого виробництва. Розклад родово-общинного ладу, початок класової диференціації.

21. Коли вперше згадується термін «Україна» Вперше згадується в Київському літописі під 1187 роком.[1] Пов'язана зі словом «україна», що в літературних і історичних пам'ятках 12 — 15 століття імовірно означало свою землю, рідний край.

22. За політичним устроєм Київська Русь була… ранньофеодальною монархією.

23. Визначте причину, яка сприяла зміцненню Галицько-Волинської держави і обумовила наступництво державницьких традицій Київської Русі. Князьзміцненню Галицько-Волинсько князівства Роман Мстиславич встановив владу над Київською землею. В його руках опинилася величезна територія давньоруських земель - практичновся сучасна територія України. Переможні походи Романа на Литву, Польщу, Угорщину іполовців створили йому і князівству високий міжнародний авторитет. У 1204 р. Папа римський Інокентій III запропонував Роману Мстиславичу королівську корону.Недаремно літописець називав Романа великим князем, "царем на Русі", причому слово "самодержець" вперше в літописі застосовано саме щодо нього.

24. Новим політичним центром східних слов’ян у кінці ХІІ- початку ХІІІ ст.стало…Львів

25. Перший писаний звід держави Київської Русі було створено в добу князя… Ярослава Мудрого

26. Укладання збірки норм давньоруського права «Руська Правда» призвело до… . Зміцнення феодалізму на Русі призвело до появи нової системи управління — двірсько- вотчинної.

 Дата добавления: 2016-07-18; просмотров: 2254; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.