Характеристики якісного складу пальної суміші

Рідке паливо, яке використовують для роботи більшості типів ДВЗ, безпосередньо не горить. Процес згоряння в циліндрах двигуна може відбуватися лише тоді, якщо паливо випарувати та змішати з повітрям. Суміш парів палива з повітрям називають пальною сумішшю. Беручи до уваги дійсну кількість кисню, що міститься в повітрі, що нас оточує, теоретично знайдено, що для повного згоряння однієї вагової частини палива необхідно близько 15 вагових частин повітря. Але в реальній пальній суміші кількість повітря може бути дещо більшою або меншою, ніж теоретична.

Для якісної характеристики складу пальної суміші використовують коефіцієнт надлишку повітря α,який визначається, як відношення кількості повітря L, що дійсно бере участь у згорянні, до теоретично необхідної кількості повітря Lо, тобто:

α = L / Lo

Якщо у пальній суміші справжня кількість повітря дорівнює теоретичній кількості, тобто якщо α= 1, таку суміш називають нормальною,або стехіометричною.

Суміш, в якій фактична кількість повітря більша, ніж теоретично необхідна, називають бідною.Отже, для бідних сумішей α > 1. Якщо ж кількість повітря, що міститься у суміші, є меншою, ніж теоретично необхідно, таку суміш називають багатою. Для багатих пальних сумішей α< 1.

Ступінь збіднення і збагачення пальних сумішей має свої межі. У бензинових двигунах збіднення пальної суміші до α> 1,3 призводить до того, що вона перестає займатися. З іншого боку, збагачення пальної суміші до α < 0,5також веде до припинення горіння. Враховуючи особливості робочого процесу дизелів, вказані межі збіднення та збагачення пальної суміші для таких двигунів недійсні. Адже практично будь-яка кількість дизельного палива, що впорскується в камеру згоряння дизеля, буде займатися і горіти.

Від якісного складу пальної суміші напряму залежать такі важливі показники роботи двигуна, як потужність і питома витрата палива. В реальних умовах експлуатації займиста суміш, що подається до циліндрів двигуна чи утворюється безпосередньо в них, дещо неоднорідна. Тому повне згоряння палива може відбуватися лише за умови деякого збіднення пальної суміші. Потужність двигунів з іскровим запалюванням, що працюють на такій суміші, буде невисокою, але питома витрата палива при цьому найменша. При подальшому збідненні пальної суміші потужність двигуна падає, а питома витрата палива починає зростати.

При збагаченні займистої суміші швидкість згоряння підвищується, що веде до збільшення потужності двигуна. Але при цьому не все паливо згоряє, викликаючи погіршення паливної економічності двигуна.

Значення коефіцієнта надлишку повітря при повній потужності бензинових двигунів з іскровим запалюванням перебуває у межах α = 0,85 -0,95; у дизелів α = 1,2--1,7; у двигунів, що працюють на газі α = 1,1-1,3.


Дата добавления: 2016-06-29; просмотров: 2334; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.013 сек.