Автомобілів на будівельний майданчик

Дороги і під'їзні шляхи до будівельного майданчика повинні бути прокладені до початку робіт нульового циклу. При цьому передбачають, як правило, не менше двох в'їздів з протилежних сторін майданчика, а на території будівництва площею 5 га та більше має бути не менше двох в'їздів з протилежних боків майданчика.. Проектування декількох в'їздів на територію крупних новобудов диктується не лише зручностями будівництва, але і необхідністю створення умов, для швидкого зосередження сил і засобів на пожежогасіння. В'їзди мають бути передбачені в різних кінцях території. Дороги на території майданчики сполучають з дорогами загального призначення. Дороги і їх покриття повинні забезпечувати вільний рух транспорту і пожежних машин у будь-який час року до всіх будівель, які будуються, експлуатованим, і споруд, у тому числі і тимчасовим (вагончикам, тимчасовим будівлям), а також до джерел пожежного водопостачання.

Дороги повинні мати покриття, придатне для проїзду пожежних автомашин будь-якої пори року. Ворота для в'їзду мають бути не менше 4,5 м завширшки. Біля в'їздів на будмайданчик необхідно встановлювати (вивішувати) плани з нанесеними на них будівлями та спорудами, що будуються, а також допоміжними будівлями і спорудами, в'їздами, під'їздами, вододжерелами, засобами пожежогасіння та зв'язку.

До всіх споруд, що будуються, та допоміжних споруд, у тому числі й тимчасових, місць відкритого зберігання будівельних матеріалів, конструкцій та устаткування має бути забезпечений вільний під'їзд. Улаштування під'їздів та доріг до будівель, що зводяться, необхідно завершити до початку основних будівельних робіт.

До будівель і споруд по всій їх довжині має бути забезпечений під'їзд пожежних автомобілів, з одного боку - при ширині будівлі або споруди до 18 м і з двох боків - при ширині більше 18 м, а також при улаштуванні замкнутих і напівзамкнених дворів.

До будівель з площею забудови більше 10 га або шириною більше 100 м під'їзд пожежних автомобілів має бути забезпечений з усіх боків.

Відстань від краю проїжджої частки або спланованої поверхні що забезпечує проїзд пожежних машин, до стін будівель заввишки до 12 м має бути не більше 25 м, при висоті будівель понад 12 до 28м - не більше 18 м, при висоті будівель в 28м - не більше 10 м.

У необхідних випадках відстань від краю проїжджої частки автодороги до крайньої осі виробничих будівель і споруд допускається збільшувати до 60 м за умови прибудови до будівель і споруд тупикових доріг з майданчиками для розвороту пожежних машин і улаштуванням на цих майданчиках пожежних гідрантів, при цьому відстань від будівель і споруд до майданчиків для розвороту пожежних машин має бути не менше 5 і не більше 15 м відстань між тупиковими дорогами не повинна перевищувати 100 м.

Для умов щільної забудови допускаються окремі відхилення від цих вимог за погодженням з органами державного пожежного нагляду.

За наявності тупикових доріг передбачають улаштування петлевих об'їздів або майданчиків; розміром не менше 12х12 м для розвороту пожежних автомобілів. До всіх будівель, які будуються і експлуатованим, влаштовують вільний під'їзд. Всі під'їзди і дороги мають бути вільні для проїзду і знаходитися в справному стані, а в нічний час освітлювати. Захаращується під'їздів, проїздів, входів і виходів, з будівель, а також підходів, до пожежника інвентарю, устаткуванню, гідрантам і засобам зв'язку, забороняється.

У випадках, коли за виробничими умовами не вимагається улаштування доріг, під'їзд пожежних автомобілів допускається передбачати по спланованій поверхні, укріпленій по ширині 3,5 м в місцях проїзду при глинистих і піщаних (пилуватих) ґрунтах різними місцевими матеріалами із створенням ухилів, що забезпечують природне відведення поверхневих вод

Дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу.

Забороняється довільно зменшувати нормовану ширину доріг та проїздів.

Про закриття ділянок доріг або проїздів для ремонту (або з інших причин) необхідно негайно повідомити підрозділи пожежної охорони. На період закриття доріг у відповідних місцях мають бути встановлені покажчики напрямку об'їзду або влаштовані переїзди через ділянки, що ремонтуються.

На односмугових проїздах повинні влаштовуватися роз'їзні майданчики, а тупикові проїзди мають закінчуватися поворотними майданчиками, які забезпечують можливість розвороту пожежних машин. Зазначені майданчики повинні відповідати вимогам ДБН 360-92**[34] "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень".

Основні дороги, проїзди, проходи повинні мати тверде покриття. Влаштовуючи проїзди для пожежних автомобілів до будівель, споруд та вододжерел ґрунтовою дорогою, її треба укріплювати шлаком, гравієм або іншими місцевими матеріалами для забезпечення можливості під'їзду будь-якої пори року.

Рейкові колії, тимчасові траншеї та канави не повинні ускладнювати руху пожежних автомобілів. Для цього в необхідних місцях мають бути обладнані зручні переїзди, завжди вільні для проїзду пожежних автомобілів.

Проїзди та проходи через залізничні колії повинні мати суцільні настили на рівні голівок рейок. Стоянка вагонів без локомотивів на переїздах забороняється.

Ворота в'їзду на територію підприємства, які відчиняються за допомогою електроприводу, повинні мати пристосування (пристрої), які дозволяють відчиняти їх вручну.

На ділянках території підприємств, де можливі скупчення горючих газів або парів, проїзд автомашин та іншого транспорту не дозволяється. Про це повинні бути вивішені відповідні написи (покажчики).

Територія підприємств та інших об'єктів повинна мати зовнішнє освітлення, яке забезпечує швидке знаходження пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд.

Стоянка транспорту у наскрізних проїздах будівель на відстані менше 10 м від в'їзних воріт на територію об'єктів, менше 5 м від пожежних гідрантів, забірних пристроїв вододжерел, пожежного обладнання та інвентарю, на поворотних майданчиках тупикових проїздів забороняється. У зазначених місцях повинні встановлюватися (вивішуватися) відповідні заборонні знаки.

До громадських і житлових будівель. Відстань від краю проїжджої частки вулиць до лінії забудови, як правило, приймають не більше 25 м. При неможливості забезпечити таку відстань передбачають уздовж будівель смугу шириною 6 м для проїзду пожежних автомобілів на відстані від лінії забудови не менше 5 м (СНіП ІІ-60-75 [65]).

Під смугою, придатною для проїзду по ній пожежних автомобілів, слід розуміти вільно сплановану смугу, укріплену різними місцевими матеріалами, (шлаком, гравієм і. т. п.), е ухилами для відведення поверхневих вод. Посадка дерев і чагарників в межах цієї смуги не допускається, оскільки вони перешкоджатимуть руху і маневруванню пожежних автомобілів.

Тупикові вулиці і дороги закінчуються поворотними кільцями з радіусом повороту не менше 15 м або поворотними майданчиками розмірами в плані 20x20. Використання поворотних майданчиків для стоянки автомобілів не допускається СНіП ІІ-60-75 [65]).

До групи житлових будівель з населенням більше 3000 чіл. у зоні багатоповерхової забудови проїзди приймають в дві смуги руху шириною 5,5 м з тротуарами шириною 1,5 м. При протяжності проїзду про однобічним кільцевим рухом до 300 м і наявності тротуару допускається приймати одну смугу руху шириною 3,5 м. На односмугових проїздах передбачають роз'їзні майданчики шириною 6 і завдовжки 15 м не рідше чим через 100 м. Тупикові проїзди протяжністю не більше 150 м допускається суміщати з тротуарами і приймати шириною 3,5 м, а в кінці тупику влаштовувати поворотні майданчики розмірами 12х12 м або кільце радіусом 10 м. Проїзди і пішохідні дороги розміщують на відстані не менше 5 м від стін будівель (СНіП ІІ-60-75, [65]).

В'їзди на територію мікрорайонів і кварталів, а також крізні проїзди в будівлях передбачають на відстані не більше 300 м один від одного, а в районах, що реконструюються, при периметральній забудові -- на відстані не більше 180 м.

До житлових будівель заввишки 9 поверхів і більш і до громадських будівель заввишки 5 поверхів і більш передбачають проїзди шириною 3,5 м або смуги шириною 6 м, придатні для проїзду пожежних автомобілів з двох подовжніх сторін багатосекційних житлових будинків і громадських будівель і з усіх боків односекційних житлових будинків. До житлових і суспільних будівель меншої поверховості проїзди можна влаштовувати з одного подовжнього боку. Проїзди або смуги слід розміщувати на відстані 5...8 м від будівель заввишки 9...14 поверхів і 8...10 м --від будівель більшої поверховості. На смугах, придатних для проїзду пожежних машин, у разі потреби передбачають нижчого типа покриття (СНіП ІІ-60-75 [65]).

Крізні проїзди в житлових будівлях приймають шириною не менше 3,5 і заввишки не менше 4,25 м для проїзду пожежних автомобілів. При реконструкції житлових будівель допускається зменшувати висоту проїзду, але не менше 3,5 м (ДБН В.2.2-15-2005 [67]).

До промислових і сільськогосподарських підприємств при площі території більше 5 га має бути не менше двох в'їздів. При розмірі сторони майданчика більше 1000 м передбачають також не менше двох в'їздів на відстані не більше 1500 м друг від друг; (СНіП ІІ-89-80 [35], 3.43; ДБН Б.2.4-3-95 [66]).

Дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу.

Забороняється довільно зменшувати нормовану ширину доріг та проїздів.

Про закриття ділянок доріг або проїздів для ремонту (або з інших причин) необхідно негайно повідомити підрозділи пожежної охорони. На період закриття доріг у відповідних місцях мають бути встановлені покажчики напрямку об'їзду або влаштовані переїзди через ділянки, що ремонтуються.

На односмугових проїздах повинні влаштовуватися роз'їзні майданчики, а тупикові проїзди мають закінчуватися поворотними майданчиками, які забезпечують можливість розвороту пожежних машин. Зазначені майданчики повинні відповідати вимогам ДБН 360-92** [34].

Основні дороги, проїзди, проходи повинні мати тверде покриття. Влаштовуючи проїзди для пожежних автомобілів до будівель, споруд та вододжерел ґрунтовою дорогою, її треба укріплювати шлаком, гравієм або іншими місцевими матеріалами для забезпечення можливості під'їзду будь-якої пори року.

Рейкові колії, тимчасові траншеї та канави не повинні ускладнювати руху пожежних автомобілів. Для цього в необхідних місцях мають бути обладнані зручні переїзди, завжди вільні для проїзду пожежних автомобілів.

Проїзди та проходи через залізничні колії повинні мати суцільні настили на рівні голівок рейок. Стоянка вагонів без локомотивів на переїздах забороняється.

Ворота в'їзду на територію підприємства, які відчиняються за допомогою електроприводу, повинні мати пристосування (пристрої), які дозволяють відчиняти їх вручну.

На території підприємства на видних місцях повинні бути встановлені таблички із зазначенням порядку виклику пожежної охорони, знаки місць розміщення первинних засобів пожежогасіння, схема руху транспорту, в якій слід вказувати розміщення будівель, водойм, гідрантів, пірсів та градирень (необхідність встановлення такої схеми на кожному конкретному підприємстві визначається місцевими органами державного пожежного нагляду).

Стоянка транспорту у наскрізних проїздах будівель на відстані менше 10 м від в'їзних воріт на територію об'єктів, менше 5 м від пожежних гідрантів, забірних пристроїв вододжерел, пожежного обладнання та інвентарю, на поворотних майданчиках тупикових проїздів забороняється. У зазначених місцях повинні встановлюватися (вивішуватися) відповідні заборонні знаки.

Для під'їзду до груп житлових будівель, крупних установ і підприємств обслуговування, торгівельним центрам слід передбачати основні проїзди, а до будівель, що окремо стоять, - другорядні проїзди.

На другорядних (односмугових) проїздах слід передбачати роз'їзні майданчики шириною 6 і завдовжки 15 м на відстані не більше 75 м один від одного. Тупикові проїзди мають бути протяжністю не більше 150 м і закінчуватися поворотними майданчиками, що забезпечують можливість розвороту сміттєвозів, збиральних і пожежних машин.


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 113; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.