Противибуховий та протипожежний захист ОГ, основні заходи захисту від техногенних вибухів та пожеж.

Пожежі і вибухи призводять до значних матеріальних втрат, часто викликають тяжкі травми, а іноді і смерть людей. Тому в усіх розвинутих країнах існує система державних заходів боротьби з вогнем, яка здійснюється на стадії проектування, будівництва і експлуатації будівель і споруд. При розробці генеральних планів промислових підприємств поряд із забезпеченням найбільш сприятливих умов для виробничого процесу на підприємстві, раціонального використання земельних ділянок і найбільшої ефективності капіталовкладень необхідно:

– витримати безпечні відстані від промислових підприємств до житлових і громадських будівель;

– витримати розриви між будівлями і спорудами, які передбачені протипожежними нормами;

– об'єднати в окремі комплекси (зони) споріднені за функціональним призначенням або ознакою пожежної небезпеки виробничі будівлі і споруди;

– розташувати будівлі з урахуванням рельєфу місцевості і напрямку вітрів;

– забезпечити територію підприємства дорогами і необхідною кількістю в’їздів.

Розробляючи генеральні плани населених пунктів, поряд із створенням сприятливих умов для праці і побуту людей, необхідно передбачити:

– забезпечення санітарних і протипожежних розривів від промислових підприємств і великих складів;

– дотримання мінімально допустимих відстаней між житловими і громадськими будівлями;

– забезпечення проїздів і під'їздів для пожежних автомобілів до будівель і споруд, до водосховищ та гідрантів;

– розміщувати депо, виходячи з умов своєчасного прибуття пожежних частин для гасіння пожеж до всіх будівель і споруду місті.

 

Додатки

Таблиця 1.

Коефіцієнт Кф горючих речовин

Вид палива Бензин Гас Дизельне паливо Мазут Нафта
Кф·10-4 6,57 4,57 5,05 2,02 2,25

 

 

Таблиця 2.

Уражаюча дія теплових імпульсів

Ступінь опіку людини Тепловий імпульс кДж/м2 Матеріал Тепловий імпульс спалахування, кДж/м2
Легкий Середній Тяжкий Смертельний 80-100 100-400 400-600 Понад 600 Дошки темні, гума Стружка, папір Брезент Дерево сухе Крони дерев Покрівля (руберойд) Деревно-стружкова плита 250-400 330-500 420-500 500-670 500-750 580-810 150-200

 

Таблиця 3.

Вагова швидкість вигоряння W (кг/м2хв)

паперу 0,48
карболіту 2,0
каучуку 0,8
полістиролу 0,45
оргскла 0,96
гуми 0,67
текстоліту 0,4
бен­зину 2,9
ацетону 2,83
гасу 2,9
нафти 2,2
кіноплівки
толю 0,24
деревини соснової 0,9

 

Рис.1. Зонування території при вибуху ГПС.

 

 

Рис. 2. Взаємозалежність критерія щільності теплового потоку і відстані при пожежі.

 

 

Рис.3 Залежність радіуса зовнішньої межі зони дії надлишкового тиску від кількості вибухонебезпечної газоповітряної суміші.

 

 

Таблиця 4

Характеристика ступенів руйнувань ударною хвилею елементів промислового об’єкта

Елементи об’єкта Руйнування
слабкі середні сильні
Виробничі, адміністра-тивні та житлові будови Руйнування найменш міцних конструкцій будинків, споруд і агрегатів: заповнень дверних і віконних прорізів, зрив покрівлі; основне устаткування ушкоджене незначно. Відбудовні роботи зводяться до середнього відбудовного ремонту. Руйнування покрівлі, перегородок, а також частини устаткування, ушкодження підйомно-транспортних механізмів. Відновлення можливе при капітальному відбудовному ремонті з використанням збережених основних конструкцій і устаткування. Значні деформації несучих конструкцій, руйнування більшої частини перекриттів, стін і устаткування. Відновлення елемента можливе, але власне, кажучи, зводиться до нового будівництва з використанням деяких збережених конструкцій і устаткування.
Промислове обладнання Ушкодження шестірень і передавальних механізмів, обривши маховиків і важелів управління. Розрив приводних ременів. Відновлення можливе без повного розбирання, із заміною ушкоджених частин. Ушкодження й деформація основних деталей, ушкодження електропроводки, приладів автоматики. Використання устаткування можливо після капітального ремонту. Зсув із фундаментів, деформація станин, тріщини в деталях, вигин валів і осей, ушкодження електропроводки. Ремонт і відновлення, як правило, недоцільні.
Газгольдери, резервуари і ємності для нафтопроду-ктів, зріджених газів і хімічних продуктів Невеликі вм'ятини на оболонці, деформація трубопроводів, ушкодження запірної арматури. Використання можливе після середнього (поточного) ремонту і заміни ушкоджених деталей. Зсув на опорах, деформація оболонок, трубопроводів, ушкодження запірної арматури. Використання можливе після капітального ремонту. Зрив з опор, перекидання, руйнування й деформація оболонок, обриви трубопроводів і запірної арматури. Використання й відновлення неможливе.
Технологічні та комунальні споруди й мережі Часткове ушкодження стиків труб, контрольно-вимірювальної апаратури, верхньої частини стінок оглядових колодязів. При відновленні міняються ушкоджені елементи. Розрив і деформація труб в окремих місцях, ушкодження стиків, фільтрів, відстійників, баків, вихід із ладу контрольно-вимірювальних приладів. Руйнування і сильна деформація резервуарів вище рівня рідини. При відновленні виконується капітальний ремонт із заміною ушкоджених елементів. Руйнування й деформація більшої частини труб, ушкодження відстійників, насосного й іншого устаткування. Ушкодження запірної арматури. Відновлення неможливе.
Рухомий поїзд, автотранс-порт, інженерна техніка, підйомно-транспортні механізми, кранове обладнання Часткове руйнування і деформація обшивання й даху, ушкодження стекол кабін, фар і приладів. Потрібно поточний (середній) ремонт. Руйнування кузовів, критих вагонів, ушкодження кабін (кузовів), відривання дверей і ушкодження зовнішнього устаткування, розрив трубопроводів систем живлення, охолодження й змащення. Використання можливе після ремонту із заміною ушкоджених вузлів. Перекидання, відривання окремих частин, загальна деформація рами, руйнування кабіни (кузова, вантажної платформи), відривання й пошкодження радіаторів, крил, підніжок, зовнішнього устаткування двигуна. Використання неможливе, потрібно капітальний ремонт у заводських умовах.

Примітка: при повних руйнуваннях в будовах і спорудах повністю зруйновані всі основні несучі конструкції і перекриття, трубопроводи й кабелі розірвані, опори зруйновані, обладнання деформоване, відновлення елементів неможливе.

 

 

Рис. 4. Схема зон вибуху газоповітряної суміші

 

Таблиця 5

Дія ударної хвилі на людину

Величина надлишкового тиску, кПа Види травм Характер ураження
>100 Украй важкі Одержувані травми дуже часто приводять до смертельного результату
60 – 100 Важкі Сильна контузія всього організму, ушкодження внутрішніх органів і мозку, важкі переломи кінцівок. Можливі смертельні випадки.
40 – 60 Середньої важкості Серйозні контузії, ушкодження органів слуху, кровотеча з носа й вух, сильні вивихи і переломи кінцівок.
20 - 40 Легкі Легка загальна контузія організму, тимчасове ушкодження слуху, забиті місця й вивихи кінцівок.

Таблиця 6.

Ступені руйнування елементів ОГД при різних надлишкових тисках ударної хвилі, кПа

Елементи ОГД Руйнування
  слабке середнє сильне повне
I. Виробничі адміністративні та житлові будови
1. бетонні та залізобетонні будови і будови антисейсмічної конструкції 25-80 80-120 150-200
2. будови з легким металевим каркасом та безкаркасної конструкції 10-20 20-30 30-50 50-70
3. промислові будови з металевим каркасом та бетонним заповненням 10-20 20-30 30-40 40-50
4. промислові будови з металевим каркасом та суцільним заповненням стін та даху 10-20 20-30 30-40 40-50
5. багатоповерхові залізнобетонні будови з великою площею засклення 8-20 20-40 40-90 90-100
6. будови зі складного залізобетону 10-20 20-30 - 30-60
7. одноповерхові будови з металевим каркасом і стіновим заповненням з листового металу 5-7 7-10 10-15
8. будови фідерної або трансформаторної підстанції з цегли або блоків 10-20 20-40 40-60 60-80
9. складські цегляні будови 10-20 20-30 30-40 40-50
10 адміністративні багатоповерхові будови з металевим або залізобетонним каркасом 20-30 30-40 40-50 50-60
11. цегляні малоповерхові будинки (один-два поверхи) 8-15 15-25 25-35 35-40
II. Деякі види обладнання
1. верстати важкі 25-40 40-60 60-70 -
2. верстати середні 15-25 25-35 35-45 -
3. верстати легкі 6-12 - 15-25 -
4. крани і кранове обладнання 20-30 30-50 50-70
5. підйомно- транспортне обладнання 50-60 60-80
6. стрічкові конвеєри в галереї на залізобе–тонній естакаді 5-6 6-10 10-20 20-40
7. електродвигуни, потужністю до 2 кВт, відкриті 20-40 40-50 - 50-80
8. те ж саме, герметичні 30-50 50-70 - 80-100
9. електродвигуни, потужністю від 2 до 10 кВт, відкриті 30-50 50-70 - 80-90
— те ж саме, герметичні 40-60 60-75 - 75-100
10. електродвигуни, потужністю 10 кВт і більше, відкриті 50-60 60-80 - 80-120
11. те ж саме, герметичні 60-70 70-80 - 80-120
12. трансформатори від 100 до 1000 кВт 20-30 30-50 50-60
13. трансформатори блочні 30-40 50-60 - -
14. генератори на кВт 30-40 50-60 - -
15. відкритий розподільчий пристрій 15-25 25-35 - -
16. контрольно-вимірювальна апаратура 5-10 10-20 20-30
17. магнітні запускачі 20-30 30-40 40-60 -
18. стелажі 10-25 25-35 35-50 50-70
III. Комунально-енергетичні будови і мережі
1. газгольдери та наземні резервуари для хімічних речовин 15-20 20-30 30-40
2. підземні металеві та залізобетонні резервуари 20-50 50-100 100-200
3. частково заглиблені резервуари 40-50 50-80 80-100
4. наземні металеві резервуари та ємності 30-40 40-70 70-90
5. відкрито розміщене обладнання артезіанських свердловин 70-110 110-130 130-170
6. водонапірні башти 10-20 20-40 40-60
7. котельні регуляторні станції та інші будови і цегляні будинки металеві вишки суцільної конструкції 7-13 13-25 2-35 35-45
8. металеві вишки суцільної конструкції 20-30 30-50 50-70
9. трансформаторні підстанції закритого типу 30-40 40-60 60-70 70-80
10. теплові електростанції 10-15 15-20 20-25 25-40
11. кабельні підземні лінії 200-300 300-600 600-1000
12. кабельні наземні лінії 10-30 30-50 50-60
13. повітряні лінії високої напруги 25-30 30-50 50-70
14. повітряні лінії низької напруги 20-60 60-100 100-160
15.повітряні лінії низької напруги на дерев’яних дерев’яних опорах 20-40 40-60 60-100
16. силові лінії електрифікованих залізниць 30-50 50-70 70-120
17. підземні стальні трубопроводи на зварці діаметром до 350 мм 600-1000 1000-1500 1500-2000
18. те ж саме, діаметром понад 350 мм 200-350 350-600 600-1000
19. підземні чавунні та керамічні трубопроводи на розтрубах, асбоцементні на муфтах 200-600 600-1000 1000-2000  
IV. Захисні споруди
1. сховища, які стоять окремо, розраховані на надлишковий тиск ударної хвилі 500 кПа 500-600 600-700 700-900
2. вбудовані сховища, що стоять окремо, розраховані на надлишковий тиск ударної хвилі 300 кПа 300-400 400-500 550-650
3. те ж саме, розраховані на 200 кПа 200-300 300-370 370-450
4. те ж саме, розраховані на 100 кПа 100-140 140-180 180-220
5. те ж саме, розраховані на 50 кПа 50-70 70-90 90-110
6. протирадіаційні укриття (ПРУ), розраховані на 30 кПа 30-40 40-60 60-90
7. підвали без підсилення несучих конструкцій 20-30 30-60 60-80
V. Засоби транспорту, будівельна техніка, мости, загати, аеродроми
1. вантажні автомобілі і автоцистерни 20-30 30-55 55-65 90-130
2. легкові автомобілі 10-20 20-30 30-55
3. автобуси і спецавтомашини з кузовами автобусного типу 15-20 20-45 45-55 60-80
4. шосейні дороги з асфальтовим та бетонним покриттям 120-300 300-1000 1000-2000 2000-4000
5. залізничні колії 100-150 150-200 200-300 300-500
6. металеві мости з довжиною прольоту 30-40 м 50-100 100-150 150-200 200-300
7. мости залізничні з прольотом 20 м 50-60 60-110 110-130 200-300
8. дерев’яні мости 40-60 60-110 110-130 200-250

 

 

Таблиця 7.

Значення коефіцієнту h, залежно від швидкості і температури повітряного потоку над поверхнею випаровування

Швидкість повітряного потоку у приміщенні, м/с   Значення коефіцієнта h при температурі повітря, oC  
10 15 20 30 35
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  
0.1 3.0 2.6 2.4 1.8 1.6  
0.2 4.6 3.8 3.5 2.4 2.3
0.5 6.6 5.7 5.4 3.6 3.2
1.0 10.0 8.7 7.7 5.6 4.6

 

 

Література:

1. Гончарук В.Є., Качан С.І., Орел С.М., Пуцило В.І., «Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях». Навчальний посібник, Львів 2004р., Видавництво НУ «Львівська політехніка».

2. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. « Основи цивільного захисту» Навч. посібник, Львів, 2010р., В-во Львівської політехніки.

3. Г.П.Демиденко и др. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения. Справочник.Вища школа. – Киев, 1989.

Тема 8.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1389; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.034 сек.