Маркетингова інформаційна система і основні види маркетингової інформації
 

Система маркетингової інформації або маркетингова інформаційна система — постійно діюча система взаємозв'язку людей, машин та методичних прийомів, призначена для збирання, класифікації, аналізу, оцінки та розповсюдження інформації для використання її у сфері маркетингу з метою прогнозування ринкової ситуації, планування, реалізації і контролю маркетингових заходів.

Маркетингова інформаційна система (МІС) виступає єднальним ланцюжком у структурі постійно діючого взаємозв'язку і взаємозалежності людей, оргтехніки та методичних підходів, зорієнтованих на визначення проблеми, збирання, узагальнення, аналіз, оцінку, поширення своєчасної, точної, повної та вірогідної інформації для використання її керівництвом маркетингової служби корпорації з метою організації управління корпорацією згідно з виробленою стратегією.

Рис. Система маркетингової інформації.

Система маркетингової інформації включає: 1) систему внутрішньої звітності; 2) систему збору зовнішньої поточної маркетингової інформації; 3) систему маркетингових досліджень; 4) систему аналізу маркетингової інформації.

1. Система внутрішньої звітності – збір і представлення інформації про продажі, замовлення, відвантаження, залишки, дебіторів, кредиторів, витрати, рекламні бюджети, витрати на просування та іншої внутрішньої інформації.

2. Система збору зовнішньої поточної маркетингової інформації – набір джерел і способів, завдяки яким отримується поточна інформація про події в ринковому середовищі. Це відбувається через комунікацію із зовнішнім середовищем. Спеціальна робота по збору інформації персоналом:

- відповідне навчання і стимулювання співробітників відділу продаж;

- інформація від дистриб’юторів, партнерів, роздрібних продавців;

- купівля результатів маркетингових досліджень (щоденно, щотижня та ін., або на замовлення);

- утримання власної маркетингової служби.

3. Система маркетингових досліджень. Маркетингове дослідження передбачає спочатку визначення коло необхідної інформації у зв’язку з існуючою маркетинговою ситуацією, її збір, аналіз, представлення (підготовка звіту). Проводиться маркетингове дослідження тоді, коли необхідна всебічна, комплексна інформація одразу, що потребує проведення спеціального дослідження ринку.

4. Система аналізу маркетингової інформації – набір методів аналізу маркетингових даних і маркетингових ситуацій (проблем): статистичний аналіз і моделювання.

Потік інформації, що надходить до керівництва маркетингової служби, дає змогу визначити, а при потребі внести корективи до вже існуючої стратегії розвитку фірми, її маркетингової політики. Налагоджене функціонування маркетингової інформаційної системи (МІС) дає фірмі цілий ряд відчутних переваг: організоване збирання інформації про стан маркетингового середовища; широкий кругозір; збереження важливих даних; координація плану маркетингу, а отже, одержання результатів щодо стану фірми в кількісному вигляді; проведення аналізу витрат і прибутків.

Поряд з очевидними позитивними сторонами МІС, вона все-таки потребує досить значних первісних витрат на її створення. Це зумовлено придбанням необхідного устаткування, розробкою і удосконаленням методик, залученням висококваліфікованих спеціалістів, можливостями адаптації системи до аналогічних систем інших учасників маркетингу.

 


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1418; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.023 сек.