Відтворення і зношування основних виробничих фондів

Відтворення ОФ – це беззупинний процес їх відновлення шляхом придбання нових, реконструкції, модернізації, технічного переоснащення і капітального ремонту.

Кількісна характеристика відтворення ОФ протягом року відображається в балансі основних фондів за такою формулою:

. (6.1)

Для більш детального аналізу процесу відтворення ОФ можна застосовувати такі показники.

Коефіцієнт оновленняон) – відображає інтенсивінсть відновлення ОФ.

(6.2)

де ОФв.в – вартість уведених основних фондів, грн;

ОФк.п – вартість основних фондів на кінець періоду, грн.

Коефіцієнт вибуття (Квиб) – характеризує ступінь інстенсивності вибуття ОВФ:

, (6.3)

де ОФвив – вартість виведених з експлуатації основних фондів, грн

Коефіцієнт приросту (Кприр) – характеризує рівень приросту ОВФ:

(6.4)

Коефіцієнт придатності (Кп) і коефіцієнт зносу (Кз) характеризують технічний стан ОВФ:

(6.5)
(6.6)

Знос – це поступова втрата основними фондами своєї вартості в період їх функціонування. Розрізняють два види зносу: фізичний і моральний.

Фізичний (матеріальний) знос – це втрата техніко-економічних властивостей у зв'язку із використанням ОФ (1-ша форма), а також під впливом риродних факторів (2-га форма). Ступінь фізичного зносу визначають за допомогою коєфіціента фізичного зносу. Існують два методи його розрахунку:

1) на підставі співвідношення величини зносу ОФ у вартісному вираженні та їх початкової вартості, що розраховуються за формулою (6.5);

2) на підставі термінів служби ОФ:

, (6.7)

 

де Тф – фактичний строк служби обладнання, років;

ТКВ – очікуваний термін корисного використання, років.

Термін корисного використання об’єкта основних фондів підприємство встановлює самостійно, виходячи з режиму роботи підприємства протягом року, інтенсивності завантаження основних фондів у виробничому процесі, технічного стану обє’кта, але він має дорівнювати або бути більшим за мінімально припустимі строки, визначені в ПКУ.

Моральний знос – це передчасне знецінення основних фондів, втрата первісної вартості незалежно від їх фізичного зносу.

Розрізняють два види морального зносу.

Основні фонди з аналогічними споживчими характеристиками з’являються на ринку за більш низькою ціною. Моральний знос першого роду спричиняється підвищенням продуктивності праці в галузях, що виробляють основні фонди:

(6.8)

 

На ринку з’являються основні фонди з кращими споживчими якостями за тією ж ціною. Іноді техніку доводиться змінювати навіть раніше настання фізичного зносу:

(6.9)

 

Фізичний знос основних фондів частково відшкодовується за рахунок проведення капітального ремонту, а повне відшкодування – за рахунок придбання нових ОФ (рис. 6.2).

 

 

 


Рис. 6.2. Звязок між типами зносу основних фондів

і формами його усунення

 

Для проведення капітального ремонту необхідно визначити економічну доцільність цих заходів. Для цього можна застосовувати таку формулу:

, (6.10)

де ЕКР – коефіціент економічної доцільності капітального ремонту;

ВКР – очікувані витрати на капітальний ремонт обє’кта основних фондів, грн;

ΔЕВ – перевищення експлуатаційних витрат, повязаних із обслуговуванням капітально відремонтованого обладнання над експлуатаціними витратами щодо обслуговування нового обладнання, грн;

α – коефіцієнт, що характеризує співвідношення продуктивності старого і нового обладнання;

β – коефіцієнт, що враховує співвідношення тривалості ремонтного циклу діючого і нового обладнання;

ВН – вартість придбання нового обладнання;

ΔА – втрати від недоамортизації частини вартості старого обладнання.

Коефіцієнт може набуватои від’ємного і додатного значення. Здійснення капітального ремонту є доцільним, якщо ЕКР > 0. Якщо ЕКР < 0, то доцільним є придбання нового обладнання.

Моральне зношування ОВФ може відшкодовуватися за рахунок модернізації або заміни. Модернізація передбачає вдосконалення діючого обладнання і підвищення його техніко-економічних параметрів до сучасного рівня вимог.Дата добавления: 2020-10-25; просмотров: 246; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.022 сек.