Властивості та класифікація процесу.


Процеси

По приналежності до ЦП   1) внутрішні 2) зовнішні
До ОС   1) системні 2) користувацькі
По генеологічному типу   1) породжуючі 2) породжені
По результативності   1) рідні 2) еквівалентні 3) поточні 4) рівні
По динамічному типу   1) послідовні 2) паралельні 3) комбіновані
По зв’язності   1) ізольовані 2) взаємодіючі 3) конкуруючі 4) інформаційно - незалежні

 

Процеси реального часу - це процеси, які потребують такого планування щоб гарантувати закінчення процесу до певного моменту часу.

Інтерактивні – це процеси, час існування яких повинен бути не більший ніж інтервал часу допустимої реакції ЕОМ на запити користувачів.

Породжуючі – це процеси, які можуть породжувати існування інших процесів.

Процеси, які починають існувати в результаті існування іншого процесу називаються породженими. Коли процеси породжуючі і породжені, то вони називаються комбіновані.

Траса – це тривалість і порядок перебування процесу в допустимих станах на інтервалі існування.

Два процеси, які мають один і той же результат обробки даних в одній і тій же програмі на одному і тому ж, або на різних процесорах називаються еквівалентними. Траси еквівалентних процесів не співпадають. Якщо в кожному з еквівалентних процесів обробка даних проходить в одній і тій же програмі, але траси не співпадають, то такі процеи називаються тотожними. При співпаданні трас тотожних процесів їх називають рівними. Якщо інтервали двох процесів не пересікаються в часі, то такі процеси називаються послідовними. Якщо на певному інтервалі часу існують одночасно два процеси, то вони називаються паралельними. Якщо на певному інтервалі знайдеться хоча б одна точка в якій існує процес, але не існує інший і хоча б одна точка в якій ці два процеси існують одночасно, то ці процеси називаються комбінованими.

В операційних системах прийнято розрізняти не тільки час існування процесу, але й час його народження. Такою точкою відліку прийнято вважати ЦП. Процеси виконані на ньому називаються програмним або внутрішніми.

Зовнішні процеси – це процеси, розвиток яких проходить під контролем не ЦП, а інших.

Програмні процеси – поділяються на системні і користувацькі. При розвитку системного процесу виконується програма із складу операційної системи. При розвитку користувацького – програма користувача. Два процеси називаються взаємозв’язаними якщо між ними створюються зв’язки за допомогою системи управління процесів. В іншому випадку вони називаються ізольованими. Якщо два взаємозв’язані процеси використовують одні і ті ж ресурси, але не обмінюються між собою інформацією, то вони називаються інформаційно – незалежними. Якщо між двома процесами є інформаційні зв’язки, то вони називаються взаємодіючими.Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2073;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.007 сек.