Утворення соматичних клітин.

Рослинна клітина (лат. cellula, грец. kytos) — універсальна саморегулююча і самовідновлюючи елементарна структурна одиниця рослин і тварин, якій властиві всі ознаки живого.Клітина як елементарна біологічна система утворюється лише із клітин шляхом поділу. Тому поділ клітини на сучасному етапі розглядається як одне з найважливіших біологічних явищ. Саме завдяки цьому процесу забезпечується неперервність існування послідовних поколінь і цілих організмів, тому що індивідуальне життя більшості клітин обмежене невеликими проміжками часу. При розвитку багатоклітинного організму із зиготи, тобто з однієї клітини, шляхом послідовних поділів утворюється складний багатоклітинний організм , ріст якого тісно пов’язаний із збільшенням числа клітин. При поділі одноклітинного організму утворюється два організми, за допомогою процесу поділу збільшується кількість особин того чи іншого виду.Способи утворення клітин класифікують за двома ознаками:

За способом поділу ядра;

За характером виконуваних функцій клітинами, які виникли внаслідок поділу або іншими словами за судьбою клітин.

Поширеними способами поділу рослинних клітин є наступні: мітоз, амітоз, ендомітоз і мейоз.

Перші три способи поділу клітини мають місце при поділі соматичних (вегетативних) клітин, а останній при утворенні статевих клітин. Найпоширеною формою поділу клітин є мітоз, внаслідок якого формуються дві рівноцінні в генетичному відношенні дочірні клітини. Біологічна суть цього процесу заключається в тому, що в кожній із двох клітин міститься однакова кількість хромосом. Крім того, по дочірніх клітинах більш-менш рівномірно розподілені основні органоїди цитоплазми. Однак в світлі сучасних найновіших даних мітоз є лише завершуючим етапом в цілій ланці послідовних процесів, які призводять до поділу клітини. Сукупність процесів, які відбуваються в клітині від одного поділа до наступного і завершуються утворенням двох клітин нової генерації називаються мітотичним циклом. Найважливішими процесами, які відбуваються в мітотичному циклі клітин є наступні:

1. Процес подвоєння спадкового матеріалу клітини — молекул ДНК;

2. Процеси рівномірного розподілу хромосом між дочірніми клітинами.

Другим способом утворення вегетативних клітин є прямий поділ — амітоз. При амітозі не спостерігається утворення хромосом і відсутній правильний розподіл генетичного матеріалу. Клітини, які утворюються після цього способу поділу ядра, можуть мати не лише різні розміри і форму, але й різні спадкові ознаки. Необхідно відмітити, що проблема амітозу на сьогоднішній день ще остаточно не з’ясована і на думку деяких вчених амітоз може розглядатися як приклад клітинної патології. Крім цих двох способів утворення соматичних клітин в даний час відомий особливий спосіб утворення поліплоїдних клітин — ендомітоз. Суть цього способу полягає у тому, що ядерний матеріал репродукується, хромосоми проходять нормальний цикл подвоєння, але залишаються в межах одного ядра — виникають поліплоїдні клітини. Із збільшенням генетичного матеріалу ядра спостерігається різке збільшення маси цитоплазми, що призводить до утворення гігантських одно ядерних клітин. Таким чином, ми розглянули основні способи утворення вегетативних клітин у зв’язку з типами поділу ядра. З наведеного вище витікає, що основним способом поділу клітини є мітоз. Універсальність цього способу поділу (тварин, рослин, найпростіших) свідчить про його домінуюче значення в еволюції живої матерії.

 


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1540; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.017 сек.