Ранньопалеозойський етап історії розвитку землі

 

Палеозойська ера поділяється на шість періодів: кембрій, ордовик, силур, девон, карбон, перм. Протяжність - 335 млн.років.

Ранній палеозой охоплює три періоди - кембрій, ордовик, силур і має протяжність 170 млн.років.

 

8.3.1 Органічний світ

 

У кембрії існують різні типи безхребетних тварин; з'являються форми, які починають будувати кістяк: археоциати, трілобіти, черв'яки, м’якотілі. В ордовику широко розповсюджені безхребетні, водорості. Трилобіти вже мають менше форм, але вапняковий панцир їх більш товстіший.

Граптоліти в ордовику є керівними рештками. Також розвинуті голкошкірі, брахіоподи, кишковопорожнинні, головоногі молюски. З'являються рослини на суші. В силурі органічний світ стає багатшим. Залишається важливою роль граптолітів. З'являються чотирипроменеві корали. Також з'являються брахіоподи зі складним апаратом підтримки рук. Трілобіти зменшуються. Конодонти поширюються за видами. Існують також черв'яки, губки, двостулки, гастроподи, моховатки, морські їжаки і зірки. В кінці силуру з'являються перші риби. Поширюються водорості (сині, зелені, бурі). На суші ростуть гриби, мох, риніофіти.

 

8.3.2 Структура земної кори

 

Існують давні платформи і геосинклінальні пояси, які широко розвинуті за площею. Складчасті області в межах геосинклінальних областей займають незначні території. На початку кембрію існує западина Тихого океану. Вважається можливим існування океанічих западин на місці сучасних: Атлантичного поясу (океан Япетус ), Середземноморського поясу (океан Тетис), Урало-Монгольского поясу. В північній півкулі розташовані Північноамериканська, Східноєвропейська, Сибірська, обидві Китайські давні платформи і Таримський масив. До них прилягають байкальські складчасті системи, які є гетерогенним фундаментом докембрійських платформ (у південній півкулі така платформа називається Гондваною).

 

8.3.3 Історія розвитку геосинклінальних складчастих областей

 

Атлантичний пояс. Включає Північноатлантичну і Мексикано-Апалацьку геосинклінальні області. Розвиток їх у ранньому палеозої був подібним. Найбільш вивчена будова нижнього палеозою в межах Великобританії та Ірландії.

У кембрійський період осадові відклади є розповсюдженими локально. Відклади ордовику поширені більш широко, ніж кембрійські. Вони прослідковуються в Уельсі і Центральній Англії, Північній Англії і Шотландії. Відклади силуру поширені у Великобританії та Ірландії. Основні області розвитку силурійських відкладів - Уельс, Англія, Південна Шотландія. Це теригенні і карбонатні породи, вулканічні практично відсутні. Нижньопалеозойські породи прорвані інтрузивами основного і кислого складу (Шотландія і Ірландія). Гранитні масиви проривають складчасті комплекси. В кінці раннього палеозою завершує розвиток Грампіанська геосинкліналь, яка почала свій розвиток у протерозої. У ранньому ордовику зафіксовано максимальне поглиблення морського осадконакопичення. На кінець силуру прогини замкнулися, завершується процес морського осадконакопичення. Шари нижньопалеозойських порід зминаються у складки (ерійська фаза складчатості). Складчасті споруди, які утворилися на межі силуру і девону називаються каледонськими складчастими спорудами або каледонідами. Підняття споруд у пізньому силурі призвело до висушення в кінці епохи великих територій на півночі Атлантичного поясу. Наявність у зоні зчленування Атлантичного поясу з Північноамериканською і Східноєвропейською давніми платформами пологих насувів (шарьяжів) вказує на переміщення великих мас порід у горизонтальному напрямку.

Середземноморський пояс. На початку раннього палеозою конфігурація Середземноморського поясу повторює пізньокембрійську. Його умовно поділяють на дві геосинклинальні області: Європейську і Азіатську. З Середземноморським поясом близько пов'язана складчаста споруда Циньлина, яка поділяє Північнокитайську і Південнокитайську платформи. Нижній палеозой в Циньлині представлений десятикілометровою товщею теригенних порід. Геосинклінальні системи, які існували на території Середземноморського поясу у ранньому палеозої своє формування не завершують і продовжують у пізньому палеозої. Вважається, що в цей час існує океан палео-Тетис, який відокремлює Східноєвропейський континент від Гондвани.

Урало-Монгольський пояс. На початку раннього палеозою існують складчасті споруди байкалід, геосинкліналі зберігаються в центрі поясу. У ранньому палеозої характерними є завершення геосинклінального розвитку в різний час і утворення складчастих областей каледонід. Також існують території, на яких до кінця ранього палеозою ще не завершується геосинклінальний розвиток.

Тихоокеанський пояс охоплює западину Тихого океану. В межах його виділяють області складчастості різні за віком. На початку раннього палеозою доокеанський пояс має однорідну будову - це геосинкліналі. В кінці раннього палеозою в деяких областях геосинклінальний розвиток завершується і утворюються складчасті системи - каледоніди.

 

8.3.4 Платформи

 

Існує чотири платформи: Східноєвропейська, Сибірська, Північно-Американська, Гондвана. В ранньому палеозої відбувається їх опущення, в кінці ранього палеозою йде процес їх підняття.

 

8.3.5 Тектонічні рухи земної кори

 

У кембрію і ранньому ордовику йдуть процеси опущення, у пізньому ордовику - силурі характерні процеси підіймання, які призводять до осушення великих ділянок платформ. У ранньому палеозої відбулося три фази складчатості: салаїрська, таконська, ерійська.

 

8.3.6 Осадконакопичення

 

Характерним є морське осадконакопичення і в геосинклінальних областях, і на платформах, які були вкриті мілкими морями і в яких йшло накопичення теригенних і карбонатних мулів, пісків. Утворюються рифи (північні платформи). Гондвана вкрита морем по периферії, є ознаки зледенінь.

 

8.3.7 Клімат

 

У ранньому палеозої набув розвитку теплий, аридний клімат. Але на фоні цього відбувалася диференціація кліматичних зон. У кембрію аридна зона, положення якої фіксується розвитком гіпсів і кам'яної солі, доломітів і червонобарвів, витягується широкою полосою з Аравії і Ірану через Східну Сибір у Канаду. З обох сторін від неї розташувались зони гумідного клімату, показниками якого є кембрійські марганцеві і залізні руди, боксити. В ордовику - силурі аридна зона тягнеться від Прибалтики до Східного Сибіру і через Північний пояс у Канаду і США. По обидві сторони були зони теплого вологого клімату (рештки теплолюбивих форм безхребетних).

 

8.3.8 Корисні копалини

 

З відкладами кембрію пов'язані родовища фосфоритів у Казахстані, кам'яної солі на Сибірській платформі, бокситів Східної Сибірі, залізних руд у Горній Шорії, хромітів, руд міді, нікелю, кобальту в Норвегії, поліметалів та молібдену у Східній Сибірі. До ордовикських відкладів приурочені родовища нафти і газу на Північно-Американській платформі. До силурійських комплексів відносять великі запаси кам'яної солі на Північно*Американській платформі і залізистих шамозит-гематитових руд в США, марганцю в КНР, рідких металів (Аппалачі, Східна Сибір), золота.

 

Контрольні запитання

 

1 Органічний світ раннього палеозою.

2 Які платформи існували у ранньому палеозої?

3 Які геосинклінальні області виділяють у ранньому палеозої?

4 Корисні копалини раннього палеозою.

5 Чим закінчився каледонський етап складчастості?

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1606; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.013 сек.