Встановлення параметрів сторінки


Для встановлення параметрів сторінки використовується команда Параметры страницыз меню Файл, що викликаєдіалогове вікно Параметры страницы.

Для встановлення поля сторінки використовується вкладка Поля(рис. 31), у якій можна встановити:

Верхнее– верхнє поле сторінки;

Нижнее– нижнє поле сторінки;

Левое– ліве поле сторінки;

Правое – праве поле сторінки.

У рамці Образец показаний зовнішній вигляд сторінки відповідно до обраних параметрів. Якщо парні та непарні сторінки у документі повинні відрізнятися, необхідно увімкнути прапорець Зеркальные поля. У результаті замість полів Правоеі Левоез’являться поля Внутриі Снаружи.

У полі Переплет встановлюється ширина поля підшивки.

У рамці От края до колонтитулавстановлюється відстань:

верхнего – від верхнього краю сторінки до верхнього краю верхнього колонтитулу;

нижнего – від нижнього краю сторінки до нижнього краю нижнього колонтитулу.

Слід зазначити, до якої частини документа відносяться обрані параметри, вказавши потрібне значення в полі Применить:

К текущему разделу – вказані параметри будуть встановлені для поточного розділу;

Ко всему документу– параметри використовуються у всьому документі;

До конца документа– параметри використовуються для тієї частини документа, що розташована після курсору введення.

Встановити поля сторінки можна також за допомогою лінійок форматування в режимі Разметка страниц. У цьому режимі на екрані присутні і вертикальна, і горизонтальна координатні лінійки. На кожній координатній лінійці поля сторінки позначені сірим кольором. Необхідно установити покажчик миші на межу сірої та білої ділянки (він матиме вигляд двоспрямованої стрілки) й пересунути цю межу в потрібне місце.

Рис.31

Вкладка Размер бумаги(рис. 32) містить поле переліку Размер бумаги, в якому можна вибрати розмір листа документа. Якщо необхідні розміри в переліку відсутні, то розмір сторінки можна вказати в полях Ширинаі Высота.

Рис. 32

У рамці Ориентациявибирається орієнтація сторінки.Прапорець книжнаяозначає вертикальну орієнтацію сторінки, альбомная –горизонтальну.

Вкладка Макет вікна Параметры страницыдозволяє встановити параметри колонтитулів. Для того, щоб на сторінках із парними і непарними номерами були різні колонтитули, слід увімкнути прапорець четных и нечетных страниц. Щоб колонтитул першої сторінки відрізнявся від інших, необхідно увімкнути прапорець первой страницы. Спосіб вертикального вирівнювання тексту на сторінці вибирається в полі Вертикальное выравнивание:

По верхнему краю – текст вирівнюється по верхньому полю сторінки.

По центру –текст центрується між верхнім і нижнім полем сторінки.

По высоте – текст рівномірно розподіляється між верхнім і нижнім полем.

Вставлення розривів сторінок та розділів

Microsoft Word автоматично розподіляє текст на сторінки. Для вставлення примусового розриву сторінки необхідно установити курсор у місце, з якого повинна починатися нова сторінка, й викликати команду Разрыв із меню Вставка. У діалоговому вікні Разрыв(рис. 33) потрібно встановити пе­ремикач новую страницута на­тис­нути ОК.

Якщо документ повинен складатися зі сторінок, що мають різні параметри, його слід розділити на декілька розділів. Кожний розділ має власні параметри сторінок. Для вставлення в документ нового розділу в діалоговому вікні Разрывнеобхідно вибрати один з таких перемикачів:

со следующей страницы – новий розділ починається з наступної сторінки;

на текущей странице– новий розділ починається безпосередньо на поточній сторінці;

с четной страницы– новий розділ починається з найближчої сторінки, що має парний номер;

с нечетной страницы– новий розділ починається з найближчої сторінки, що має непарний номер.

Щоб видалити розрив сторінки, вставлений вручну, або розрив розділу, слід перейти в режим Обычный або увімкнути режим відо­бра­ження недрукованих символів. У цих режимах розриви сторінок зображуються пунктирними лініями, а розриви розділів – подвійними пунктирними лініями. Видаляються знаки розривів як звичайні симво­ли – клавішами DeleteабоBackspace.

Нумерація сторінок

Номери сторінок зручно вставляти за допомогою команди Номера страницменю Вставка, яка викликає вікно Номера страниц (рис. 34).

Рис.34

У полі Положение слід вибрати розташування номера на сторінці:

Вверху страницы – номер сторінки розташовується угорі (вставляється в верхній колонтитул);

Внизу страницы–номер сторінки розташовується унизу (вставляється в нижній колонтитул).

У полі Выравнивание– розташування номера сторінки відносно полів сторінки:

Слева – номер сторінки розташовується з лівого краю сторінки;

От центра – номер сторінки розташовується по центру сторінки;

Справа–номер сторінки розташовується з правого краю сторінки;

Внутри – номер сторінки розташовується з внутрішнього краю сторінки (доступно, якщо розділ має дзеркальні поля);

Снаружи – номер сторінки розташовується із зовнішнього краю сторінки (доступно, якщо розділ має дзеркальні поля).

Якщо зняти прапорець Номер на первой странице, то на першій сторінці номер не буде проставлений.

Кнопка Форматвикликає діалогове вікно Формат номера страницы (рис. 35), в якому задається формат нумерації. У полі переліку Формат номеравибираєтьсятип нумерації (арабські і римські цифри або літери латинської абетки).

Рис.35

У рамці Нумерация страницвстановлюється початок нумерації:

продолжить–нумерація сторінок поточного розділу починається з числа, наступного за номером останньої сторінки попереднього розділу;

начать с–нумерація починається з числа, зазначеного у полі праворуч.

Якщо увімкнути прапорець Включить номер главы, до номеру сторінки буде доданий номер глави або розділу документа. У полі перелікуначинается со стилянеобхідно зазначити, який стиль форматування відповідає рівню глав, номери яких будуть використані. Можна вибрати один із стилів заголовків Заголовок1... Заголовок9. У поліразделитель задається роздільник між номером сторінки і номером глави.

Встановивши усі параметри, слід натиснути OK, після чого знову з’являється вікно Номера страниц. Тут також необхідно натиснути OK, і усі сторінки документа будуть пронумеровані.Дата добавления: 2020-10-14; просмотров: 418;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.01 сек.