Взірець Меню-замовлення

 

Ресторан_____________________________________

МЕНЮ – ЗАМОВЛЕННЯ №_______на___________чол.

(є розрахунковим документом)

 

Замовник_____________________________________________________

Організація чи приватна особа, прізвище, ім’я, по-батькові, адреса

Назва залу____________________________________________________

Дата і час обслуговування____________________

Меню – замовлення склав: З умовами замовлення згоден:

Метрдотель___________________________

Замовник______________________________

 

№ п/п Назва страв і напоїв Одиниця виміру Ціна Замовлено Факт. відпущено
К-ть Сума К-ть Сума
1. Кулінарна продукція
             
             
             
Разом по кухні:            
2. Закупні (буфетні) товари
             
             
             
Разом по буфету:            
ВСЬОГО:            

5% за високу культуру обслуговування

 

Ціни і сума перевірені

_________________________Аванс № ________ від __________грн.____________коп.

Доплата № _________ від ___________грн.____________коп.

В тому числі за квіти ___________грн.____________коп.

„ ___” ___________200_ р. Отримано всього ___________грн.____________коп.

Видав касир: ____________________ Отримав офіціант:____________________

 

____________Заміна у зв’язку з відсутністю окремих видів продукції та зміни цін в межах загальної суми замовлення

Виключити з меню-замовлення Включити до меню-замовлення
Назва К-ть Ціна Сума Назва К-ть Ціна Сума
               
               
               
               
Всього       Всього      

 

Замовлення виконано повністю:

Метрдотель:

Замовник:

Сплачено: Касир

Обслуговування проводили:

Прізвище, ім’я, по-батькові Посада Примітка
     
     
     

Відповідальний за обслуговування________________________________

На підприємствах ресторанного господарства з вільним вибором страв оперативне планування починається із складання плану-меню на один день відповідно до товарообороту.

Планування асортименту продукції - це безперервний процес оновлення, удосконалення структури асортименту і приведення споживчих властивостей і характеристик продукції у відповідність до вимог покупців. Якщо дослідження маркетингу дозволяють отримати необхідну інформацію про особливості ринку, потреби і переваги покупців, то планування асортименту продукції перетворює цю інформацію з урахуванням вимог сегменту виробничих потужностей, технології, що застосовується на підприємстві, наявних матеріально-технічних, трудових та фінансових ресурсів, планових витрат та прибутку в необхідну для споживачів продукцію. Цей процес повинен здійснюватись безперервно на протязі всього періоду господарчої діяльності підприємства.

Виділяють етапи процесу планування асортименту продукції:

1. Визначення існуючих і потенційних потреб покупців.

2. Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства. Аналіз структури асортименту продукції підприємства і конкурентів.

3. Визначення того, які послуги та продукцію необхідно додати до асортименту продукції та послуг, або виключити з нього з причини недостатньої рентабельності, зниження конкурентоспроможності.

4. Розробка пропозицій про засвоєння нових технологій, удосконалення випускаємої продукції за рахунок використання нової сировини, про застосування нових видів послуг

5. Вивчення можливостей виробництва нових та удосконалених страв, включаючи питання ціни, собівартості та рентабельності.

6. Проведення пробних продаж.

7. Розробка спеціальних рекомендацій для виробників продукції щодо її якості, оформлення, додержання технології приготування.

8. Підготовка рекомендацій щодо збуту продукції, включаючи час і графік виходу на ринок удосконаленого виробу, масштаби початкової фази реалізації продукції, програми проведення рекламних та інших заходів по стимулюванню збуту.

9. Оцінка досягнутих результатів.

Планування асортименту продукції повинно постійно враховувати інформацію про стан життєвих циклів продукції та послуг, які пропонує підприємство. Це необхідно для складання об’єктивної оцінки відносно конкурентоспроможності асортиментної політики не тільки в теперішньому періоді, а і на подальшу перспективу.

Оцінка асортименту продукції з точки зору стану життєвого циклу товару передбачає проведення аналізу за напрямками:

- визначення стадій життєвих циклів різноманітних виробів, що входять до торгового асортименту підприємства;

- виділення переліку страв та товарів, які знаходяться на стадії спаду та прийняття рішень відносно їх подальшої модернізації або зняття з виробництва;

- визначення потенціалу продукції, яка знаходиться на стадії росту і зрілості для забезпечення необхідних об’ємів продаж і отримання встановлених сум та норм прибутку;

- визначення переліку нової продукції і строків включення їх в асортимент продукції для підтримки його відповідності вимогам споживачів.

Діяльність, що направлена на удосконалення структури асортименту продукції, повинна здійснюватись постійно. Різноманітні складові цієї роботи - дослідження ринку, попиту споживачів, дослідження і розробка самої продукції, розробка політики цін, планування реклами і заходів по стимулюванню продажу товарів підлягають постійному контролю і регулюванню у відповідності з їх значенням на різних стадіях життєвого циклу продукції.

Це необхідно для встановлення правильних пріоритетів і знаходження ефективного співвідношення складових елементів маркетингу, які відповідають певним умовам, з якими пов’язана ринкова діяльність підприємства. Концепція життєвого циклу обумовлює необхідність проведення систематичної роботи по плануванню асортименту і розробці нової продукції.

4.3. Технологічна документація

Технологічна документація - сукупність документів, які визначають технологічний процес виготовлення виробів (регламентує та описує проведення технологічного процесу виготовлення кулінарної продукції, булочних і борошняних кондитерських виробів), споживання яких безпечне для життя й здоров'я людини.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2539; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.027 сек.