Методи регулювання платіжного балансу. Фактори, що впливають на платіжний баланс.

 

Суть та структура платіжного балансу.

Платіжний баланс – це статистична звітність про підсумки всіх економічних операцій резидентів даної країни з рештою світу за певний період (найчастіше за рік або квартал) у формі систематизованих облікових записів, який є інструментом відображення збалансованості макроекономічних зв’язків країни.

Платіжний баланс будується за принципом “подвійних рахунків”. Це означає, що він має двохсторонній запис усіх економічних операцій за дебетовим і кредитовим рахунками. До кредиту відносять ті операції, в результаті яких відбувається відплив цінностей і приплив валюти у країну. До дебету відносять ті операції, які є наслідком витрачання країною валюти в обмін на придбання цінностей. Платіжний баланс згідно із стандартною класифікацією, яку розробив МВФ, включає в себе два рахунки :рахунок поточних операцій і рахунок операцій з капіталом та фінансовими інструментами.

Кредит Дебет
I Рахунок поточних операцій
1 Експорт товарів 2. Імпорт товарів
Сальдо балансу зовнішньої торгівлі  
3. Експорт послуг 4. Імпорт послуг
5. Чисті доходи від інвестицій  
6. Чисті поточні трансферти  
Сальдо балансу поточних операцій
II. Рахунок операцій з капіталом та фінансовими інструментами
7. Чисті капітальні трансферти 9. Довготермінові й короткотермінові кредити (надані)
8. Довготермінові та короткотермінові кредити (отримані)  
10. Чисті пропуски і помилки  
Сальдо балансу офіційних розрахунків
  11. Чисте збільшення офіційних валютних резервів

 

У рахунку (балансі) поточних операцій знаходять свій вираз усі надходження від продажу товарів та послуг нерезидентам та всі витрати резидентів на товари і послуги, які надаються іноземцям. А також чисті доходи від інвестицій та чисті поточні трансферти.

Чисті доходи від інвестицій пов’язані з “чистим експортом” кредитних послуг, тобто послуг національного грошового капіталу, який вкладають за кордоном. Якщо національний капітал за кордоном дає більший обсяг процентів і дивідендів, ніж іноземний, що інвестований у Батьківщині, то чисті доходи від інвестицій будуть додатними, у протилежному випадку – від’ємними.

Чисті поточні трансферти включають у себе перекази приватних і державних коштів в інші країни без отримання за них товарів та послуг (пенсії, грошові перекази за кордон, подарунки, безкоштовна допомога зарубіжним країнам).

Рахунок операцій з капіталом і фінансовими інструментами висвітлює всі міжнародні операції з активами країни, пов’язані з їх купівлею та продажем, а також чисті капітальні трансферти (безкоштовну передачу власності на основний капітал). Надання кредитів означає витрати на купівлю активів за кордоном, а їх отримання – надходження від продажу активів.

Серед операцій . які проводять на рахунку руху капіталів., одна є настільки важливою, що її виділяють окремо. Це чисте збільшення офіційних валютних резервів. Завдяки згаданій операції обліковують купівлю та продаж офіційних валютних резервів Центрального банку і формують інформацію для регулювання макроекономічної ситуації в країні. До офіційних валютних резервів належать іноземні активи, які Національний банк зберігає як буфер, що запобігає економічній катастрофі у країні.

Чисті пропуски і помилки – стаття платіжного балансу, яка відображає пропуски платежів, що з будь – яких причин не були записані в інших статтях платіжного балансу та помилки які виникли в записах певних платежів Такі помилки можуть виникати у наступних випадках:

· якщо в платіжному балансі був записаний лише дебет . або лише кредит, або з будь – яких причин записаний кредит не дорівнює дебету4

· якщо дебет і кредит за одним і тим же записом отримані із різних джерел, які не співпадають або відображають неоднакові інтервали часу.

 


Дата добавления: 2016-07-18; просмотров: 1370; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.