Камера основного парашута
1-основа; 2-кільце; 3-стрічка; 4-вуздечка; 5-косинка; 6-шнур; 7-посилення;8-стільника; 9-стрічка; 10-розподільник стільник; 11-гума стільник; 12-клапан; 13-люверс; 14-ліва кишеня; 15-права кишеня; 16-фартух; 17-стрічка-зав'язка; 18-знімна стільника; 19-фартух; 20-знімна сота

У підгибку нижньої частини камери основного парашута вставлене кільце 2 з еластичної стрічки шириною 0,029 м для забезпечення впорядкованого виходу купола основного парашута.

Поверхня камери основного парашута посилена стрічкою 3 ЛТКкрП-25-200, що йде по периметрі нижньої основи камери й двома стрічками ЛТКкрП-26-600, що утворять у верхній частині камери вуздечку 4.

Дня зручності укладки купола основного парашута в камеру по її верхній основі й стрічкам вуздечки нашита косинка 5 із тканини арт.56023 Крп.

У підгибку верхньої основи камери вкладений і закріплений шнур 6 зі ШКП-150, призначений для стягування верхньої підстави камери.

На основі камери нашиті:

а) посилення 7 із тканини арт.56023 Крп;

б) одинадцять стільник 8 із тканини арт.56023 КрП для укладки строп основного парашута (для зручності укладки в нижній частині стільник нашиті стрічки 9, виготовлені із ЛТКкрП-20-150);

в) розподільник стільник 10, що складається зі стрічки ЛТКкрП-40-700 і петель зі шнура ШХБ-125, у які вставлена гума 11 зі шнура ШРкр і призначена для втримання строп основного парашута в стільниках камери;

г) клапан 12 із тканини арт.56023 КрП із двома парами люверсів 13 для пропущення знімних гумових стільник і двома кишенями (лівим 14 і правим 15) для прикриття пучків строп основного парашута, просмикнутих у знімні гумові стільники);

д) фартухи 16 із тканини арт.56004 КрП зі стрічками-зав'язками 17 ЛТКкрП-20-150 для прикриття пучків строп, покладених у стільники.

На нижній частині основи камери встановлені два знімні парашутні стільники 18 і нашитий фартух 19 із двома знімними парашутними стільниками 20. Пучки строп основного парашута, просмикнуті в знімні парашутні стільники, пропущені через люверси клапана 12, зачековують камеру, запобігаючи передчасному виходу з її купола основного парашута.

Для зручності укладки строп на клапані 12 біля люверсів нанесене маркування у вигляді цифр 1, 2, 3, 4.

Довжина основи камери в складеному виді 0,735 м, ширина -0,387 м., маса камери - 0,4 кг.

 

Парашут 83 м2 з ланками підвіски

Парашут 83 м2 (основний парашут) призначений для безпечного зниження й приземлення парашутиста.

Основний парашут (рис. 6), складається з купола й строп, змонтованих на дві ланки підвіски.

Купол основного парашута, має основу у формі кола діаметром 10,4 м, площею 83 кв.м, що складається із чотирьох секторів 1 і накладки 2, що нашита в центрі купола. Кожен сектор виготовлений із тканини арт.56011П. Накладка виготовлена із тканини арт.56006 П. Сектора купола з'єднуються між собою швом у замок. На шви, що з'єднують сектори купола, настрочені підсилювальні стрічки ЛТКП-13-70.

Нижня кромка купола утворена підгибом тканини на зовнішню сторону й посилена настроченої на неї із двох сторін стрічкою ЛТКП-15-185. Для збільшення міцності купола з його зовнішньої сторони настрочені стрічки ЛТКП-13-70, які, перетинаючись, утворять на його поверхні каркас 3, а у нижньої кромки - тридцять петель 4 для кріплення строп.

Ліворуч від петель 4 на куполі проставлені порядкові номери строп. Між стропою 1А и стропою 28 на зовнішній стороні купола нанесене заводське маркування. По нижній кромці купола біля всіх строп, крім строп 1А, 1Б, 15А и 15Б нашиті стягуючі стрічки 10 ЛТКП-15-185 для зменшення часу наповнення купола й зменшення ймовірності його перехльостування стропами.

На полюсну частину купола нашита вуздечка 11 зі стрічок ЛТКП-26-600, призначена для приєднання петлі ланки стабілізуючого парашута.

На основі купола, між стропами 1А и 1Б, 15А и 15Б є щілини довжиною 1,6 м, що починаються від нижньої кромки куполи й призначені для розвороту куполи при зниженні.

Стропи основного парашута в кількості 30 шт. одним кінцем прив'язані до петель купола, іншим - до пряжок-півкілець правого 1 і лівого 2 ланок підвіски (рис. 7). Кінці строп застрочені зиґзаґоподібним рядком. Двадцять сім строп виготовлені зі шнура ШКП-150, а три 1А, 1Б и 28 - зі шнура ШКПкр-190 зеленого кольору.

Дня полегшення укладки основного парашута на стропі 14 у нижньої кромці купола й у пряжок-півкілець ланок підвіски нашиті розпізнавальні муфти жовтогарячого цвіту. На відстані 0,2 м від нижньої кромки купола й 0,4 м від пряжок-півкілець ланок підвіски на всіх стропах нанесені мітки, що вказують на початок і кінець їхнього укладки в камеру основного парашута.

Довжина строп у вільному стані від нижньої кромки купола до пряжок-півкілець ланок підвіски дорівнює 9,0 м.

На стропи 1А и 15 А, 1Б и 15Б нашиті ліва 3 і права 4 стропи керування, призначені для розвороту куполи й виготовлені зі шнура ШКПкр-190 (червоного кольору) у два складення. Стропи керування просмикнуті через кільця 5, що нашиті із внутрішньої сторони ланок підвіски. Ліва стропа керування одним кінцем пристрочена до стропі 15А на відстані 1,45 м від пряжок-півкілець 7 ланок підвіски, а другим - до стропі 1А на відстані 1,25 м від пряжок-півкілець ланок підвіски.

Права стропа керування одним кінцем пристрочена до стропі 15Б на відстані 1,45 м від пряжок-півкілець ланок підвіски, а другим - до стропі 1Б на відстані 1,25 м від пряжок-півкілець ланок підвіски.

При натягу лівої стропи керування натягаються стропи 1А и 15А, втягуючи усередину нижню кромку купола так, що відбувається розворот купола вліво. При натягу правої стропи керування натягаються стропи 1Б и 15Б, втягуючи усередину нижню кромку купола так, що відбувається розворот купола вправо. Причиною розвороту в обох випадках є порушення симетрії купола й поява на його правій і лівій половинах протилежно спрямованих струменів повітря, що випливають із щілин на куполі.

Ланки підвіски (рис. 7), призначені для приєднання основного парашута до підвісної системи й виготовлені зі стрічки ЛТКкр-44-1600.

Права 1 і ліва 2 ланки підвіски мають вільні кінці, пронумеровані цифрами I й 2 (права пара), 3 й 4 (ліва пара) і закінчуються пряжками-півкільцями 7, до яких кріпляться стропи основного парашута.

На вільних кінцях, промартільних цифрами 2 й 3, є шлевкі 11 з еластичної стрічки, призначені для заправлення слабини строп керування.

На кожній ланці підвіски є шнур-блокування 12, виготовлений зі шнура ШКП-150, що застосовується при використанні ПС без перекату вільних кінців ланок підвіски. При використанні ПС із перекатом вільних кінців ланок підвіски шнур-блокування видаляють.

Ліва ланка підвіски безпосередньо монтується на ліву верхню вигнуту пряжку 15 підвісної системи. Права ланка підвіски має на кінці пряжку 13 з петлею 14 зі стрічки ЛТКП-43-900, використовуваної для монтажу правої ланки підвіски до правої верхньої вигнутої пряжки підвісної системи за допомогою расчековочного пристрою. На петлі 14 є мітка, що використається при монтажі правої ланки підвіски до підвісної системи.

Маса основного парашута з ланками підвіски - 5,5 кг.

Рис. 6Основний парашут

1-сектор; 2-накладка; 3-каркас; 4-петля; 5-стропа 1А;

6-стропа 28; 7-стропа 1Б; 8-стропа 15А; 9-стропа 15Б;

10-стягуюча стрічка; 11-вуздечка

Рис. 7 Ланки підвіски

1-права ланка підвіски; 2-ліва ланка підвіски; 3-ліва стропа керування; 4-права стропа керування; 5-кільце;6-стропа 15А; 7-пряжка-півкільце; 8-стропа 1А; 9-стропа 15Б;

10-стропа 1Б; 11-шлевка; 12-шнур-блокування; 13-пряжка; 14-петля

Підвісна система

Підвісна система, з'єднана з основним парашутом через ланки підвіски, призначена для зручного розміщення в ній парашутиста. Підвісна система забезпечує рівномірний розподіл на парашутиста навантаження, що виникає в процесі наповнення куполів стабілізуючих й основного парашутів.

Підвісна система (рис. 8), виготовлена зі стрічок ЛТКкр-44-1600, що утворять наступні її основні частини: головний обхват 1, правий 2 і лівий 3 наспинно-плечові обхвати, правий 4 і лівий 5 ножні обхвати, грудну перемичку 6, поясний обхват..

Головний обхват 1 зістрочений зі стрічки ЛТКкр-44-1600 у два складання. У верхній частині головного обхвату на лівій стороні підвісної системи (з боку лівої руки парашутиста) розташовані дві вигнуті пряжки: ліва нижня 8, призначена для з'єднання головного обхвату з лівим наспинно-плечовим обхватом, і ліва верхня 9, призначена для монтажу лівої ланки підвіски. У верхній частині головного обхвату на правій стороні підвісної системи (з боку правої руки парашутиста) розташовані права нижня 10 і права верхня 11 вигнута пряжки, призначені відповідно для з'єднання головного обхвату із правим наспинно-плечовим обхватом і для монтажу правого (відокремлюваного) ланки підвіски.

Із внутрішньої сторони головного обхвату ( що прилягає до тіла парашутиста) нижче вигнутих пряжок за допомогою стрічки ЛТКкрП-43-800 нашиті дві пряжки 12 (по однієї на кожній стороні підвіскою системи) для кріплення ременів вантажного контейнера.

На лівій стороні підвісної системи, нижче вигнутих пряжок, між стрічками головного обхвату вшита петля 13 зі стрічки ЛТКкрП-26-600 для кріплення гнучкого шланга ранця, а із зовнішньої сторони головного обхвату, на рівні грудей парашутиста, нашита кишеня 14 із тканини арт.56260 Кр.пл. для розміщення кільця ланки ручного розкриття.

Рис. 8Підвісна система

1-головний обхват; 2-правий наспинно-плечової обхват;

3-лівий наспинно-плечової обхват; 4-правий ножний обхват;

5-лівий ножний обхват; 6-грудна перемичка; 7-поясний обхват;8-ліва вигнута пряжка; 9-ліва верхня вигнута пряжка;

10-права нижня вигнута пряжка; 11-права вигнута ряжка; 12, 19, 22, 23, 25-пряжка; 13-петля; 14-кишеня; 15-скоба кріплення; 16-накладка; 17-кільце; 18, 24 - карабін; 26-прямокутна пряжка

Для приєднання до підвісної системи запасної парашутної системи в головний обхват вмонтовані дві скоби кріплення 15.

У нижній частині головний обхват розведений, його стрічки зшиті встик і на них нашиті накладка 16 для зручності сидіння в підвісній системі й кільця 17 для підтягування нижніх кутів ранця до головного обхвату.

Правий 2 і лівий 3 наспинно-плечові обхвати виготовлені зі стрічок ЛТКкр-44-1600 в одне додавання, які перехрещуються на спині парашутиста й зістрочуються в місці перехрещування між собою, образуя хрестовину.

Кінці правого й лівого наспинно-плечових обхватів, що йдуть нагору від хрестовини, монтуються на пряжки ранця й далі проходять через ліву нижню 8 і праву нижню 10 вигнуту пряжки підвісної системи, після чого утворять грудну перемичку 6 з карабіном 18 на лівій стороні підвісної системи й пряжкою 19 на правої, призначеними для застібання грудної перемички на груди парашутиста.

Для виключення мимовільного переміщення наспинно-плечових обхватів через пряжки ранця й вигнуті пряжки підвісної системи, на ділянки правого й лівого наспинно-плечових обхватів, розташовані вище хрестовини, нашиті стрічки ЛТКкрП-43-800.

Кінці правого й лівого наспинно-плечових обхватів, що утворили грудну перемичку, далі проходять між стрічками головного обхвату й утворять поясний обхват 7 із двома прямокутними пряжками 20, призначеними для регулювання підвісної системи по росту парашутиста.

Кінці правого й лівого наспинно-плечових обхватів, що йдуть униз від хрестовини, проходять між стрічками головного обхвату й утворять трикутники зі стрічок із закріпленими в них з лівої сторони карабіном 21, а із правої - пряжкою 22. Одночасно з трикутників, у головний обхват за допомогою стрічки ЛТКкрП-43-800 вшиті пряжки 23 для підтягування ранця в нижнє положення за допомогою регулюючих стрічок ранця при притягуванні підвісної системи на парашутисті.

Нижні кінці правого й лівого наспинно-плечових обхватів, пропущені між стрічками головного обхвату, утворять правий 4 і лівий 5 ножні обхвати. На правому ножному обхваті закріплений карабін 24, а на левом - пряжка 25, які разом з карабіном 21 і пряжкою 22 служать для застібання ножних обхватів на ногах парашутиста. Для регулювання довжини правих і лівого ножних обхватів на них змонтовані прямокутні пряжки

Маса підвісної системи - 2,0 кг.

Розчековочний пристрій

Розчековочний пристрій (рис. 9), призначено для від'єднання правої ланки підвіски від підвісної системи. Розчековочний пристрій виготовлений зі стрічки 1 ЛТКОкр-44-1600, на яку нашиті:

- стрічка ЛТКМП-12-450, що утворить петлю 2, до якої кріпиться шпилька 3 зі знімної сотої 4;

- стрічка червоного цвіту 6 ЛТКкрП-26-600 для позначення ручки розчековочного пристрою;

- стрічка ЛТКП-15 185, що утворить петлю 5 для кріплення розчековочного пристрою до вигнутої пряжки на головному обхваті підвісної системи;

- текстильна застібка 7 для кріплення розчековочного пристрою на головному обхваті підвісної системи.

Рис. 9 Розчековочний пристрій

1-стрічка ЛТКОкр-44-1600; 2-петля; 3-шпилька; 4-стільника; 5-петля; 6-стрічка ЛТКкрП-26-600; 7-текстильна застібка

Ланка ручного розкриття

Ланка ручного розкриття (рис. 10) призначена для розкриття двухконусного замка парашутистом. Ланка ручного розкриття конструктивно може бути виконане без поліетиленової оболонки й з нею. Воно складається з кільця 1, троса 3, обмежника 2 і петлі 5. Кільце виготовлене зі сталевого прутка. Зовнішня частина кільця, що виходить із кишені, пофарбована в червоний цвіт. Для втримання кільця в кишені по обидва боки кільця є западини. Трос довжиною 0,6 м виготовлений зі сталевого каната, один кінець якого має обмежник, а іншої дротову петлю. Трос на відстані 0,21 м від обмежника й 0,057 м від петлі покритий поліетиленовою оболонкою. Маса ланки ручного розкриття - 0,200 кг.

Рис. 10 Ланка ручного розкриття

1-кільце; 2-обмежник; 3-трос; 4-оплітка; 5-петля

Ранець

Ранець призначений для укладки в нього камери з основним парашутом і розміщення парашутного приладу й двоконусного замка.

Ранець (рис. 11, 12), складається з накладного дна, внутрішнього дна, правого й лівого клапанів, правої й лівої косинок, правої й лівої стрічок із пряжками, гнучкого шланга.

Накладне дно 1 ранця, виготовлено із тканини арт.56260 Кр пл. (допускається тканина арт.56039 або арт.56039пл.) і посилено стрічками ЛТКкрП-20-150, ЛТКкрП-25-200.

На накладному дні, на відстані 0,26 м від його вільного краю, нанесена мітка для обмеження укладки в ранець ланок підвіски.

Внутрішнє дно ранця виготовлене з тієї ж тканини, що й накладне дно, і посилено стрічками ЛТКкрП-20-150, ЛТКкрП-25-200, ЛТКкрП-43-800.

На внутрішньому дні ранця нашиті вісім петель 2 зі стрічки ЛТКкрП-26-600 для монтажу ранця на підвісну систему (за допомогою чотирьох шнурів кріплення зі шнура ШКП-120 довжиною 0,21 м) і клапан двухконусного замка 3, призначений для прикриття двухконусного замка, змонтованого на ранець.

Між накладним і внутрішнім дном вставлена прямокутна металева рама твердості 2.

Правий 3 і лівий 4 клапани ранця, виготовлені із тканини арт.56260 Кр пл. (або арт.56039, арт.56039 пл.) і посилені стрічками ЛТКкрП-20-150, ЛТКкрП-25-200, пришиті до накладного дна ранця. У вільні кути правого й лівого клапанів вшиті кільця 5, призначені для втримання клапанів у затягнутому стані після укладання в ранець камери з основним парашутом.

На правому клапані ранця розташовані (рис. 11):

- кишеня приладу 6, виготовлений зі стрічки ЛТКкрП-26-600, зі стрічками-зав'язками 7 ЛТКкрП-20-150 для розміщення й кріплення парашутного приладу;

- кишеня 8 зі стрічки ЛТКкр-44-1600 із клапаном кишені 9 для розміщення ланки гнучкої шпильки парашутного приладу;

- гумова стільника 10 для монтажу стабілізуючого парашута, покладеного в камеру, на верхню частину ранця;

- ручка 11 зі стрічки ЛТКкрП-26-600, призначена для відтягування правого клапана при заправленні під нього слабини ланки стабілізуючого парашута;

- шлевка із шипом кнопки 12, призначена для застібання клапана двухконусного замка.

Права 4 і ліва 5 косинки ранця, виготовлені із тканини арт.56260 Кр пл. (або арт.56039, арт.56039 пл) і посилені стрічками ЛТКкрП-20-150, ЛТКкрП-25-200, пришиті до внутрішнього дна ранця (рис. 12).

На правій і лівій косинках ранця встановлені пряжки із плаваючими перемичками 6, у які просмикнуті стрічки кріплення запасної парашутної системи 7 ЛТКкрП-26-600 і стрічка червоного цвіту 8 ЛТКкрП-26-600, призначені для швидкого звільнення стрічок кріплення запасної парашутної системи. Стрічки кріплення запасної парашутної системи кінчаються ранцевими карабінами 9.

На лівій косинці нашита кишеня 13, (рис. 11), для картки, що заміняє паспорт.

У верхній частині ранця розташовані:

- кільце 14, призначене для пропущення гумової соти 10, за допомогою якої стабілізуючий парашут, покладений у камеру, монтується на верхню частину ранця;

- кільце 15, призначене для контровки ланки гнучкої шпильки парашутного приладу з петлею на ланці стабілізуючого парашута;

- друга шлевка із шипом кнопки 10 для клапана двоконусного замка 3

Для притягання нижніх кутів ранця до підвісної системи на них нашиті дві стрічки подтяга 11, виготовлені зі стрічки ЛТКкрП-26-600 у два складення. Вище місця пришиття правої косинки нашиті дві стрічки-зав'язки 12 для кріплення шланга парашутного приладу.

На рамі твердості у верхній частині ранця є два прямокутних вікна, на верхніх сторонах яких закріплені права 13 і ліва 14 стрічки із пряжками (матеріал стрічок ЛТКкрП-43-800), призначених для монтажу ранця до підвісної системи. На нижніх сторонах прямокутних вікон рами твердості закріплені регулюючі стрічки 15 ЛТКМкрП-27-1200, використовувані при регулюванні підвісної системи по росту парашутиста. На лівій стрічці із пряжкою 14 закріплений один кінець гнучкого шланга 16. Другий кінець гнучкого шланга пропущений через петлю 17 зі стрічки ЛТКкрП-25-200, і при монтажі ранця на підвісну систему кріпиться до підвісної системи вище кишені ланки ручного розкриття.

Гнучкий шланг призначений для розміщення троса ланки ручного розкриття й запобігання його від випадкового зачеплення. Гнучкий шланг складається із трубки шланга й ковпачків. Трубка шланга складається з металевого рукава, обтягнутого стрічкою ЛТКкрП-43-800 (або ЛХХ-40-130). Кінці трубки шланга заправлені в ковпачки й обтиснуті. Довжина гнучкого шланга - 0,38 м.

У верхній частині ранця на його раму твердості монтується двоконусний замок 18. У місці установки двоконусного замка на внутрішнє дно й накладне дно ранця нашита стрічка ЛТКкрП-43-800.

Маса ранця зі змонтованим двухконусным замком - 1,7 кг. Довжина ранця (по рамі твердості) - 0,51 м, ширина - 0,23 м.

VРис. 11 Ранець1-накладне дно; 2-рама твердості; 3-правий клапан;4-лівий клапан; 5-кільце; 6-кишеня приладу; 7-стрічка-зав’язка; 8-кишеня; 9-клапан кишені; 10-гумова сота; 11-ручка; 12-шлевка з шипом кнопки; 13-кишеня; 14-кільце; 15-кільце

 

Рис. 12 Ранець

1-внутрішне дно; 2-петля; 3-клапан двоконусного замка;

4-права косинка; 5-ліва косинка; 6-пряжка з плаваючої перемичкою 7-стрічка кріплення ЗПС; 8-стрічка червоного кольору; 9-карабін;10-шлевка з шипом кнопки; 11-стрічка підтягу; 12-стрічка-завязка; 13-права стрічка з пряжкою; 14-ліва стрічка з пряжкою; 15-регулююча стрічка; 16-гнучкий шланг; 17-петля; 18-двоконусний замок

Двоконусний замок

Двоконусний замок являє собою механічне пристосування, що монтується на ранець і служить для з'єднання ранця зі стабілізуючим парашутом під час стабілізованого зниження парашутиста. Розкриття двухконусного замка й відділення стабілізуючого парашута від ранця відбувається при висмикуванні ланки ручного розкриття або при спрацьовуванні парашутного приладу.

Двоконусний замок (мал. 13), складається з корпуса 1, затвора 2, кришки 3, монтажної пластини 4, пластини кріплення 5 і кріпильних деталей.

Корпус 1 двоконусного замка виготовлений зі сталі 30ХГСА й має два конуси 6 зі сталі марки 20, призначені для установки на них серг силових стрічок ланки стабілізуючого парашута.

Затвор 2 двоконусного замки виготовлений зі сталі З0ХГСА й має два конуси 7 меншого розміру, які виготовлені зі сталі марки 20. На один конус установлюється серга, з'єднана з петлею парашутного напівавтомата, на іншій - петля троса ланки ручного розкриття.

Кришка 3 двоконусного замки виготовлений зі сталі З0ХГСА й кріпиться до корпуса 1 за допомогою гвинта 8. Між корпусом і кришкою встановлені два вкладиші 9 зі сталі марки 20, призначені для виключення удару затвором 2 по корпусі 1 при розкритті двоконусного замка.

Монтажна пластина 4 виготовлена зі сталі З0ХГСА й служить для монтажу шланга парашутного приладу. Корпус двоконусного замка кріпиться у верхній частині ранця до його рами твердості за допомогою пластини кріплення 5, виготовленої зі сталі З0ХГСА, і чотирьох гвинтів 10. Монтажна пластина двоконусного замка кріпиться до ранця за допомогою гвинта 11 і гайки 12.

Закриття двоконусного замка виробляється поворотом затвора, під час якого він перекриває конуси корпуса з надягнутими на них сергами силових стрічок ланки стабілізуючого парашута. Відкриття двоконусного замка й звільнення серг силових стрічок ланки стабілізуючого парашута відбувається при повороті затвора до відмови тросом ланки ручного розкриття або тросом парашутного напівавтомата. Маса двоконусного замка - 0,260 кг.

 

Рис. 13 Двоконусний замок

1-корпус; 2-затвор; 3-кришка; 4-монтажна пластина;5-пластина кріплення; 6, 7-конус; 8, 10, 11-винт; 9-вкладиш;

Парашутний прилад АД-3У-Д

Годинний парашутний прилад АД-ЗУ-Д (рис. 14) призначений для відкриття двоконусного замка основного парашута через 3 с після висмикування гнучкої шпильки і використовується як засіб страховки при здійсненні стрибків з парашутом. Відсутність у складі АД-ЗУ анероїдного пристрою відрізняє його від ППК-У і визначає умови його застосування.

Маса приладу АД-3У-Д- не більше 800 г., маса ППК-У – 950 г.

Рис. 14 Парашутний прилад АД-ЗУ-Д та ППК-У

1-петля приладу; 2-трос; 3-амортизатор; 4-шланг приладу;

5-кришка; 6-гнучка шпилька; 7-шнур включення приладу;

8-корпус

Парашутна сумка

Переносна сумка призначена для збереження й транспортування парашутної системи. Сумка прямокутної форми, виготовлена з авізенту й має дві ручки, верхню кромку сумки стягають шнуром ШКП-120 і закривають клапаном із двома пряжками-півкільцями, які затягують стрічкою. Кінці шнура пропускають через бирку й сумку, опломбовують, вільну частину шнура, заправляють у кишеню.

Розміри сумки - 0,26х0,51х0,61 м.

 

Паспорт

Паспорт призначений для запису даних про прийом, передачі, експлуатації та ремонті основної парашутної системи. Паспорт є невід’ємлемої частиною парашутної системи.

Правила ведення паспорта викладені у ньому самому.

Для збереження паспорта від втрати на кожен парашут, що надійшов у частину, заводиться картка, що заміняє паспорт.

До допоміжних деталей відносяться серцевина шнура ШХБ-125 й контровочний шнур ШХБ-20.

Серцевиною шнура ШХБ-125 контрять петлю ланки стабілізуючої системи з кільцем на ранці, гнучку шпильку в затворі парашутного приладу АД-ЗУ-Д (напівавтомата ППК-У), затвор двоконусного замка. Вона виготовлена з бавовняної пряжі.

Контровочним шнуром довжиною 0,3 м контрять кільця пір'я стабілізатора з кільцями камери стабілізуючої системи.

 

 


Дата добавления: 2016-06-22; просмотров: 2639; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.08 сек.