Крокові функції стиску та коди автентифікації повідомлень

 

Досить часто зустрічаються геш-функції, що побудовані у вигляді послідовності ітерацій, на кожному кроці яких застосовуються так звані крокові функції стиску.

 

Крокові функції являють собою вектор-функції від двох змінних. Їхні аргументи - двійкові вектори, а значення, за звичай, - вектори розмірності .

 

Розглянемо типові ітеративні геш-функції, для випадку, коли розмірність аргументів крокової функції дорівнює довжині геш-коду .

 

Для обчислення геш-коду повідомлення тим, чи іншим, чином доповнюється до довжини кратної та розділяється на блоки: .

 

Далі обчислюється послідовність ітерацій: , , , де - фіксований несекретний вектор (вектор ініціалізації).

 

У якості геш-коду приймається значення .

 

Очевидно, що при обчисленні геш-функцій можна використати секретний параметр, скажимо, . Відповідні процедури називаються алгоритмами обчислення кодів автентифікації повідомлення. Зустрічається також така назва як ключова геш-функція.

 

У цих випадках значення називається кодом автентифікації повідомлення. Код автентифікації зазвичай позначається абревіатурою (Message Authentification Code).

 

Прикладом може служити геш-функція, яка ґрунтується на однокроковій функції стиску, що виконує перетворення за допомогою блокового шифру з ключем : . Процедура обчислення коду автентифікації полягає в наступному.

 

, , , .

 

Виходячи з блокових шифрів можна також будувати геш-функції без секретних параметрів. Для шифрування у якості блоків відкритого тексту можна використовувати як блоки як блоки , так і блоки .

 

Аналогічно, будь-який з цих блоків можна використовувати як ключі.

 

Наведемо дві відповідні крокові функції стиску (аргумент приймає значення відповідних блоків ):

 

, .

 

Деколи, як ключи, замість блоків розміру використовуються блоки виду розміру , де - довжина ключа , наприклад, .

 

В стандартизованих геш-функціях, скажимо, SHA-1, ГОСТ 34.311-95, застосовуються складні крокові функції стиску. Зокрема, розмірності аргументів крокової функції не обов’язково однакові і не обов’язково співпадають з довжиною геш-коду.

 

Взагалі, слід зауважити, що побудова геш-функцій - дуже складна задача.

 

Низку геш-функцій було дешифровано або знайдено їх слабкі місця вже після їх оприлюднення та практичного використання. Крім того, якщо ітеративна геш-функція використовує стійку крокову функцію, то стійкість самої геш-функції автоматично не гарантується.

 

Алгоритм НМАС

 

Стандартизовані геш-функції безпосередньо не передбачають використання секретних параметрів. Разом з тим, бажано мати можливість, за необхідності, застосовувати їх для створення кодів автентифікації, оскільки криптографічна стійкість геш-функцій є високою, а час їхнього обчислення не більший, ніж час шифрування блочним шифром.

 

У комп’ютерних системах та мережах використовується типовий алгоритм обчислення на основі довільної вбудованої геш-функції . Стандартне позначення цього алгоритму: .

 

Вхідні дані алгоритму – повідомлення і ключ , що розглядаються як рядки бітів.

 

Алгоритм обчислення можна записати у виді формули:

 

, де .

 

До повідомлення входять біти розширення, що їх можливо вимагає вбудована геш-функція.

 

Нехай кількість бітів у блоці повідомлення є кратною 8-ми і - довжина геш-коду функції .

 

Якщо довжина ключа перевищує , то застосовується ключ .

 

Довжина ключа може виявитися і меншою, ніж бітів. У цьому випадку, до початку ключа приписуються нулі, у такий спосіб, щоб його довжина дорівнювала бітів.

 

З урахуванням цих випадків ключ у формулі позначено через .

 

Рядок утворюється за допомогою гамування ключа двійковою періодичною гамою .

 

При цьому, , .

 

Алгоритм SHA-1

 

Алгоритм SHA (Secure Hash Algorithm) є частиною стандарту SHS, що прийнятий АНБ і Національним інститутом стандартів і технологій США (NIST) в 1993г. Для версії SHA-1 довжина геш-коду становить 160 бітів.

 

У кінець повідомлення , яке розглядається як рядок бітів, дописується біт, рівний 1. Після цього у кінець повідомлення, за необхідності дописуються нулі, у такий спосіб, щоб довжина отриманного повідомлення, якщо її збільшити на 64, була кратною 512. Далі формується повідомлення, що складається з блоків довжиною 512 бітів, в останньому блоці якого зарезервовано поле довжиною у 64 біта. У цьому полі розміщується число, що дорівнює початковій довжині повідомлення (без врахування дописувань).

 

Розширене повідомлення обробляється блоками по 512 бітів. При цьому, окремий блок розглядається як масив, що складається з 16 слів, кожне довжиною у 32 біти.

 

Кожний блок обробляється за одну ітерацію (цикл) Обчислення геш-коду здійснюється як послідовність ітерацій з однокроковою функцією стиску , , .

 

Блок є конкатенацією п’яти початкових зарезервованих значень змінних , довжиною у 32 біти, які в системі за основою 16 -мають наступний запис:

 

, , , , .

 

Після обробки чергового блоку повідомлення значення змінних , модифікуються. Результатом роботи кожного циклу є конкатинація модифікованих значень змінних . Результат роботи останнього циклу дає значення геш-коду .

 

Таким чином, вхідними даними циклу є блоки , довжиною 160 та 512 бітів відповідно.

 

Кожний цикл складається з 80 кроків. На кожному кроці цикла з номером обробляється слово , довжиною у 32 біти.

 

На початку кожного циклу створюються копії змінних : .

 

Слова, що обробляються на циклі утворюються з блока наступним чином.

 

1. Блок розглядається як послідовність 16 слів , , виходячи з яких, за рекурентним законом формуються інші 64 слова. Рекурентне співвідношення має вид:

 

, .

 

Тут функція означає циклічний зсув слова на розрядів вліво, а операція Å - порозрядну суму слів за модулем два.

 

2. Обробка вісьмидесяти слів виконується послідовно, групами по 20 слів в групі. Кожній з чотирьох груп відповідають 20 кроків циклу (один раунд): ; ; ; .

 

Крім того, з кожним раундом , пов’язані константа довжиною у 32 біти та функція від трьох змінних, кожна з яких є словом тієї ж довжини. При обробці слова використовуються константа і функція, що пов’язані з відповідним раундом , .

 

3. Обробка чергового слова призводить до зміни вмісту слів , що виглядає наступним чином:

 

, , , , , .

 

Тут - Допоміжна змінна, а додавання виконується за модулем .

 

4. Після 80 кроків обробки блоку повідомлення цикл завершується модифікацією змінних : , , , , (додавання за ).

 

Кінець циклу.

 

Для повноти, приведемо та , що застосовуються в раундах , .

 

, ;

 

, ;

 

, ;

 

, .

 


Дата добавления: 2016-06-15; просмотров: 880; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.033 сек.