Евакуація з виробничих будівель.

У приміщеннях висота від підлоги до низу виступаючих часток конструкцій і устаткування в місцях регулярного проходу людей і на шляхах евакуації -- не менше 2 м, а в місцях нерегулярного проходу людей -- не менше 1,8 м. Уклон пандусів на шляхах пересування людей слід приймати:

усередині будинку, споруди .................................не більше 1:6;

зовні ....................................................................... -"- 1:8;

Уклон маршів сходів на шляхах евакуації не повинен перевищувати 1:2

Уклон маршів сходів, що ведуть у підземні, підвальні та цокольні поверхи, на горище, а також сходів в надземних поверхах, не призначених для евакуації людей, допускається приймати 1:1,5.

Кількість підйомів в одному марші між площадками повинна бути не менше 3 і не більше 16 (за винятком криволінійних сходів). В одномаршових сходах, а також в одному марші дво- та тримаршових сходів у межах першого поверху допускається не більше 18 підйомів, ширина проступів у вузькій частині не повинна бути меншою за 0,22 м (у службових сходах - не менше 0,12 м).

Марші та площадки сходів повинні мати огорожу заввишки не менше 0,9 м з поручнями з урахуванням розрахункових категорій відвідувачів (див. додаток В) та вимог будівельних норм за видами будинків та споруд.

Зовнішні пожежні сходи слід розташовувати на відстані між ними не більше 150 м по периметру будинку (за винятком головного фасаду).

Захист людей на шляхах евакуації забезпечується комплексом об'ємно-планувальних, ергономічних, конструктивних, інженерно-технічних і організаційних заходів.

Евакуаційні шляхи в межах приміщення повинні забезпечувати безпечну евакуацію людей через евакуаційні виходи з даного приміщення без врахування вживаних в нім засобів пожежогасіння і протидимного захисту.

За межами приміщень захист шляхів евакуації слід передбачати з умови забезпечення безпечної евакуації людей з врахуванням функціональної пожежної небезпеки приміщень, що виходять на евакуаційний шлях, чисельності евакуйованих, межі вогнестійкості і класу конструктивної пожежної небезпеки будівлі, кількості евакуаційних виходів з поверху і з будівлі в цілому.

Пожежна небезпека будівельних матеріалів поверхневих шарів конструкцій (обробок і облицювань) в приміщеннях і на шляхах евакуації за межами приміщень повинна обмежуватися залежно від функціональної пожежної небезпеки приміщення і будівлі з врахуванням інших заходів щодо захисту шляхів евакуації.

При експлуатації евакуаційних шляхів і виходів має бути забезпечене дотримання проектних рішень і вимог нормативних документів по пожежній безпеці, зокрема по освітленості, кількості, розмірам і об'ємно-планувальним вирішенням евакуаційних шляхів і виходів, а також по наявності на шляхах евакуації знаків пожежної безпеки.

Двері на шляхах евакуації повинні відкриватися вільно і по направленню виходу з будівлі, за винятком дверей, відкриття яких не нормується вимогами нормативних документів по пожежній безпеці.

При розставлянні технологічного, інженерного і іншого устаткування в приміщеннях мають бути забезпечені евакуаційні проходи до сходових кліток і інших шляхів евакуації відповідно до норм проектування.

На шляхах евакуації повинно підтримуватися в справному стані робоче і аварійне освітлення, а також мають бути встановлені покажчики для виходу персоналу відповідно до державного стандарту, що діє.

На шляхах і виходах евакуації не дозволяється:

захаращення евакуаційних шляхів і виходів (зокрема проходів, коридорів, тамбурів, холів, сходових майданчиків, маршів сходів, дверей, евакуаційних люків) різними матеріалами, виробами, устаткуванням, виробничими відходами, сміттям і іншими предметами, а також ліквідацію можливості використання дверей евакуаційних виходів;

· зберігання (зокрема тимчасове) інвентарю і матеріалів;

· пристрій на шляхах евакуації порогів, а також інших пристроїв, що перешкоджають вільній евакуації людей;

· захаращення меблями, устаткуванням і іншими предметами дверей, люків на балконах і лоджіях, переходів в суміжні секції і виходів на зовнішні евакуаційні сходи;

· установка глухих грат на вікнах і приямках у вікон підвалів, за винятком випадків, спеціально обумовлених в нормах і правилах, затверджених в установленому порядку;

· пристрій в сходових клітках і на поверхових коридорах комор;

· зберігання під сходовими маршами і на сходових майданчиках речей, меблів і інших горючих матеріалів;

Необхідно забезпечити засоби евакуації людей на будівельному об'єкті та засоби доступу пожежно-рятувальних підрозділів для того, щоб:

· дати можливість людям із будь-якого місця в межах будівельного об'єкта евакуюватись у безпечне місце;

· дати можливість доступу до будівельного об'єкта пожежно-рятувальним підрозділам, проведення пошуку і виходу з об'єкта.

У разі пожежі безпека людей під час евакуації може бути забезпечена:

· плануванням і прокладанням шляхів евакуації для безпечної евакуації людей у безпечне місце;

· відокремленням шляхів евакуації за допомогою протипожежних і протидимних перешкод;

· заходами щодо обмеження поширення диму;

· обмеженням утворення вогню і диму від оздоблення стін і стель та покриттів підлог на шляхах евакуації.

Додатково також можуть вживатися такі заходи залежно від об'єкта, його призначення і кількості людей, які в ньому перебувають:

a) встановлення систем пожежної сигналізації та систем оповіщення про пожежу;

б) проектування і прокладання шляхів евакуації та евакуаційних виходів у кількості відповідно до кількості людей та їх здатності пересуватись;

в) облаштування шляхів евакуації, яке може включати:

· аварійне освітлення;

· позначення евакуаційних виходів;

· установки аварійного енергозабезпечення для протипожежного обладнання;

· пристрої безпеки, що встановлюються на дверях (аварійні затвори тощо);

· системи керування в разі аварійної ситуації;

г) забезпечення системами підпору повітря та іншими засобами обмеження задимлення;

д) влаштування безпечних місць порятунку всередині та/або ззовні будівельного об'єкта;

е) забезпечення доступу пожежно-рятувальних підрозділів:

· доступ до будівельного об'єкта;

· доступ для аварійного транспорту та транспорту пожежно-рятувальних підрозділів;

· встановлення ліфтів для транспортування пожежних підрозділів;

ж) аварійні системи зв'язку в межах будівельного об'єкта:

· установки аварійної сигналізації/попередження про пожежу;

· установки аварійного зв'язку (також для пожежно-рятувального підрозділу);

· засоби, що використовуються мешканцями або пожежно-рятувальними підрозділами (для гасіння пожежі на початковій стадії);

к) пожежні кран-комплекти.

Евакуаційні шляхи і виходи повинні втримуватися вільними, нічим не захаращуватися і у разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях будівель та споруд.

Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, їхні конструктивні й планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання (оздоблення) повинні відповідати протипожежним вимогам будівельних норм ДБН В.1.1-7-02 [58].

Якщо евакуаційні виходи і шляхи евакуації з будівель, які є пам'ятниками архітектури й історії, неможливо привести у відповідність до вимог будівельних норм, то їх експлуатація дозволяється за наявності узгодженої проектної документації з органами державного пожежного нагляду відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється одночасно розміщувати (дозволяється перебування) не більше 50 осіб.

Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень).

Допускається влаштування дверей з відчиненням усередину приміщення у разі одночасного перебування в ньому не більше 15 чоловік, а також у санвузлах, з балконів, лоджій, площадок зовнішніх евакуаційних сходів (за винятком дверей, що ведуть у повітряну зону незадимлюваної сходової клітки).

При наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються.

Сходові марші і площадки повинні мати справні огорожі із поручнями, котрі не повинні зменшувати встановлену будівельними нормами ширину сходових маршів і площадок.

При будівництві будівель заввишки 3 поверхи і більш сходи слід монтовувати одночасно з улаштуванням сходової клітки.

Застосовувати в сходових клітках дерев'яні драбини дозволяється лише в будівлях не вище двох поверхів.

Допускається на період будівництва для захисту від пошкоджень покривати негорючі рівні горючими матеріалами.

Передбачені проектом зовнішні пожежні сходи і обгороджування на дахах будівель, що будуються, повинні встановлюватися відразу ж після монтажу несучих конструкцій.

Улаштування риштувань і підмосток при будівництві будівель повинно здійснюватися відповідно до вимог норм проектування і вимог пожежної безпеки, що пред'являються до шляхів евакуації. Риштування і опалубка, що виконуються з деревини, мають бути просочені вогнезахисним складом.

Для риштувань і опалубки, розміщуваних зовні будівель, просочення деревини (поверхневе) вогнезахисним складом може виконуватися лише в літній період.

При будівництві будівель в три поверхи і більш слід застосовувати, як правило, інвентарні металеві риштування.

Будівельні риштування споруд на кожних 40 м їх периметра необхідно обладнати одними сходами або драбиною, але не менше чим двома сходами (драбинами) на всю будівлю. Настил і підмостки риштувань необхідно періодично і після закінчення робіт очищати від будівельного сміття, снігу, ожеледиці, а при необхідності посипати піском.

Конструкції риштувань закривати (утеплювати) горючими матеріалами (фанерою, пластиком, плитами ДВП, брезентом і ін.) не дозволяється.

Для евакуації людей з висотних споруд (димарів, баштових градирень, гребель, силосних приміщень і ін.) необхідно влаштовувати не менше двох сходів з негорючих матеріалів на весь період будівництва.


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 118; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.033 сек.