ФОРМИ І ВИДИ КРЕДИТІВ В УКРАЇНІ

 

Кредит виступає опорою сучасної економіки України, невід'ємним елементом економічного розвитку.

"Кредит дають тому, хто уміє працювати, має в своєму розпорядженні відповідний інтелектуальний потенціал, сам вкладає в справу, матеріальні фінансові кошти, що є у нього, використовує інші доступні йому джерела фінансування" [Інформаційний випуск № 168, У випуску: аналіз фінансового стану фірми, Школа банкіра, 1998 р., м. Київ, стор. 16].

Надання банкам грошових коштів на термін під письмові зобов'язання клієнтів є наріжним каменем банківського бізнесу. Ці операції приносять банкам основну частку прибутку. Так, із загальної суми валових операційних прибутків по АК Укрсоцбанку за 1998 рік доводилося 52% прибутків, що формуються за рахунок процентів від виданих кредитів.

Динаміка кредитів, їх питома вага в активах банків формуються під впливом багатьох чинників як довготривалого, так і кон'юнктурного характеру. Структура кредитних операцій конкретного банку залежить від величини його активів, наявності і численності мереж відділень, складу клієнтури, спеціалізації банку і т.д.

Класифікацію кредитів можна представити по таких ознаках:

- за формами і видами;

- по суб'єктах кредитування;

- по термінах надання;

- по меті використання;

- по наявності (чи ні) забезпечення;

- по порядку і умовам надання.

Існує дві основні форми кредиту: грошова і товарна. У грошовій формі виступає банківський кредит - надання у тимчасове використання коштів суб'єктам господарювання на умовах поворотності, платності, терміновість і державний кредит - передача коштів державного бюджету в уповноважені банки для здійснення кредитування підприємств. У товарній формі використовується комерційний кредит - кредитні відносини між окремими підприємствами, підприємствами і фізичними особами і лізинговий кредит - об'єктом кредитних відносин в цьому випадку є майно.

Суб'єкти кредитування зумовлюються банківською системою держави. До них відносять:

-підприємства; держава; банки і спеціалізовані фінансово-кредитні інститути; міжнародні фінансово-кредитні установи.

Розділення кредитів за термінами ведеться з використанням таких тимчасових періодів:

від 1 року - короткострокові;

від 3 до 5 років - середньострокові;

понад 5 років - довгострокові.

У залежності від мети використання основними об'єктами короткострокового кредитування виступають:

- виробничі запаси;

- незавершене виробництво і напівфабрикати власного виготовлення;

- готова продукція і товари;

- витрати майбутніх періодів;

- платіжні і розрахункові операції з постачальниками і покупцями.

До об'єктів довго- і середньострокового кредитування звичайно відносять капітальні вкладення, пов'язані з реконструкцією підприємства, його технічним переозброєнням, впровадженням прогресивної техніки і технологій.

У залежності від наявності забезпечення кредити бувають із забезпеченням і бланкові. Як забезпечення можуть виступати: нерухомість, цінні папери, товарно-матеріальні цінності, дебіторська заборгованість, права підприємств на інтелектуальну власність, землю, страхові поліси, гарантії третіх осіб.

У залежності від порядку і умов надання кредити можна об'єднати в такі групи: прямі, консорціальні, позики участі.

 

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 43; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.024 сек.