Кров і фізичне навантаження.
Цікавим є питання про вікові особливості реакції системи крові на екстремальні впливи фізичного навантаження. У чому ж виявляяється специфіка змін білої крові при м'язовому навантаженні? Помітних вікових відмінностей у картині білої крові при м’язовому навантаженні не встановленно. Відразу після навантаження відзначається міогенний лейкоцитоз. Також не виявлено розходжень у періодах відновлення білої крові у юнаків (16-18 років) і дорослих осіб (23-27 років). У тих і інших через півтори години після інтенсивної роботи (50 км велогонки) відзначаються ознаки міогенного лейкоцитозу; відновлення цього показника відбувається через 24 години після роботи.

При короткочасній м'язовій напрузі (біг, плавання на коротких дистанціях) кількість Hb у юнаків і дівчат 16-18 років змінюється незначно. Кількість еритроцитів при цьому трохи збільшується (на 8-13 %). Після інтенсивної м'язової діяльності (велогонка 50 км) кількість гемоглобіну майже не змінюється, а кількість еритроцитів при цьому дещо зменшується від 0,2 до 1 млн кл. у 1 мкл крові. Через півтори години після гонки процес еритропоезу підсилюється, причому це супроводжується появою в судинному руслі молодих форм еритроцитів - ретикулоцитів.

Збільшення числа еритроцитів після короткочасної роботи, мабуть, відбувається в результаті перерозподілу крові, а зниження їхньої кількості після тривалої роботи і появою ретикулоцитів у судинному руслі свідчить про посилення еритропоезу.

М'язова діяльність супроводжується зміною усіх вегетативних функцій організму. Поряд з цим відбувається мобілізація його захисних засобів. Таким захисним компонентом м'язової діяльності є згортання крові. Біологічний зміст мобілізації цього захисного компонента, очевидно, полягає в попередженні організму від крововтрати у випадку травми, а також у збереженні гомеостазу. Дослідження показали, що фізичне навантаження призводить до посилення коагуляційних властивостей крові, тромбоцитозу, лейкоцитозу, а також до збільшення лізису еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, що супроводжується надходженням у кров тромбопластичних і антигепаринових субстанцій. Таким чином, зміна гемокоагуляції під впливом м’язової роботи є результатом, з одного боку, лізису формених елементів крові, а з іншого боку - змін у співвідношенні прокоагулянтів і антикоагулянтів.

Після однакової роботи (50 км велогонки) або дозованої роботи на велоергометрі у юнаків спостерігається більш виражений тромбоцитоз, ніж у дорослих. Час згортання крові коротшає в однаковій мірі й у підлітків 12-14 років, і в юнаків 16-18 років, і в дорослих 23-27 років. Однак період повернення швидкості згортання до вихідного рівня різний у підлітків і юнаків. Крім того, відзначена особливість у реакції системи крові на фізичне навантаження в підлітків 12-14 років: різнонаправленість зрушень вмісту ряду факторів, а саме компонентів протромбінового комплексу, фібриногену та інших. Це явище можна пояснити фізіологічними особливостями препубертатного і пубертатного періодів розвитку організму, коли в організмі відбувається посилений ріст маси тіла, внутрішніх органів і розвиток нервово-ендокринної системи. Нестійкий гормональний фон, мабуть, і визначає різнонаправленість реакцій у відповідь на м’язову діяльність. Це підтверджується тим, що в дітей 8-10 років, що не досягли препубертатного періоду, дозована м’язова робота викликає односпрямовані зрушення, як і у дорослого індивіда.

 

ТЕМА 2. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ КРОВООБІГУ (4 години)

Кров може виконувати життєво необхідні функції, тільки знаходячись у безперервному русі. Циркуляція крові в організмі складає сутність кровообігу і забезпечується діяльністю органів кровообігу: серця і кровоносних судин. Судинна система людини як представника класу ссавців складається з двох кіл кровообігу: великого і малого. Велике коло кровообігу починається в лівому шлуночку (з аорти), потім кров по артеріях надходить до тканин і органів, у яких є розгалужена капілярна сітка. Кров, що віддала кисень і поглинула вуглекислоту і продукти обміну, надходить у вени, що закінчуються в правому передсерді. Мале коло призначене для насичення крові киснем і виділення вуглекислоти. Воно починається в правому шлуночку, кров з якого через легеневу артерію потрапляє в легені і через легеневу вену повертається в ліве передсердя. Така загальна схема системи кровообігу в організмі дорослої людини.


Дата добавления: 2021-11-16; просмотров: 54; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.017 сек.