Перерізи. Означення та різновиди
 

Крім виглядів та розрізів на робочих кресленнях застосовують перерізи. За їх допомогою виявляють поперечну форму деталі в тому чи іншому місці.

Перерізомназивається зображення фігури, яке дістають при розтині предмета подумки однією або кількома площинами. На перерізі показують лише те, що матимемо безпосередньо у січній площині.

Щоб виконати переріз якогось предмета, потрібно:

а) у потрібному місці уявити та провести січну площину;

б) фігуру перерізу повернути паралельно тій площині проекцій, на яку будуватиметься переріз;

в) на вільному місці поля рисунка накреслити переріз.

На рис. 3.20, показано зображення деталі, на рис. 2.20,б фронтальна проекція деталі, на рис. 3.20,а - наочне зображення цієї деталі, яка перерізана площиною. На рис. 3.20,в виконано переріз, для порівняння на рис. 3.20,г ілюструється розріз цієї деталі.

В залежності від розташування на кресленні перерізи бувають винесеними (рис. 3.21) та накладеними (рис. 3.22).

Контур винесеного перерізу обводять суцільною лінією, а накладеного - суцільною тонкою. При використанні перерізів перевага надається винесеним, оскільки накладені не досить наочні.

Переріз називається винесеним, якщо його виконують окремо від основного зображення.

Винесені перерізи обводять суцільною основною лінією і штрихують під кутом 45° відносно до основного надпису. Правила виконання та позначення лінії перерізу, тобто сліду січної площини, ті ж, що і для розрізів.

 

 

Рисунок 3.20

 

 

Рисунок 3.21 Рисунок 3.22

 

Винесені перерізи можна також показувати на розриві між частинами одного і того ж вигляду (рис. 3.23) або на вільному полі креслення (рис.3.24).

Переріз називається накладеним, якщо його розміщують безпосередньо на зображенні предмета.

 

Рисунок 3.23 Рисунок 3.24

 

Накладені перерізи обводять суцільною тонкою лінією, причому контур зображення на місці розташування накладеного перерізу не переривають, та штрихують під кутом 45° до основного надпису креслення (рис. 3.25). Літерні позначення на накладених перерізах не дають, а розімкнену лінію із стрілками показують лише тоді, коли форма цих перерізів несиметрична (рис. 3.26).

 

 

 

Рисунок 3.25 Рисунок 3.26

 


Дата добавления: 2016-06-05; просмотров: 2901; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.