Побудова поперечного профілю річки і обчислення його морфометричних характеристик.

Поперечний профіль водного перерізу будується по відстаням між промірними вертикалями від постійного початку і глибинах (графи 2 і 6,табл.1), (рис.1). Вертикальний масштаб звичайно приймається крупнішим за горизонтальний, Відкладаючи глибини вниз від розрахункового рівня і з’єднуючи точки прямими лініями отримуємо профіль дна. Різниця міх відміткою поверхні води і глибиною дає відмітку дна річки.

У випадках коли метою промірів є визначення форми і розмірів водного перетину, профіль цього перетину будується як було показано на малюнку (Рис.2). Тобто залежно від ширини річки, яка рівна різниці відстаней від постійного початку до урізань води В = 35-3=32 м і вибираємо масштаб.

Положення урізання лівого берега вибираємо довільно. Різницею відстаней від постійного початку до сусідніх вертикалей визначаємо відстань між вертикалями. Наприклад відстань між першою проміряною вертикаллю і урізанням лівого берега буде 4 - 3 = 1 м відстань між другою і першою вертикаллю 6 - 4 = 2 м і т.д. Ці відстані відкладаємо в графі номер проміряної вертикалі і наносимо в графі номер проміряної вертикалі наносимо на профіль перетину (горизонтальна вісь) положення відповідає вертикалі.

Проти кожної вертикалі записуємо відстань від постійного початку і глибину води на вертикалі. Відмітки дна визначаємо різницею відмітки рівня води і глибини води на вертикалі. Відмітка на першій вертикалі буде 19.6-0,7 = 18,9 м, другий 19.6-1,64 = 17,96 і т.д. Навпроти кожної вертикалі записуємо відмітку дна і відкладаємо її на вертикалі за шкалою Н.

           
   
   
 
 
 

 


№№ точек  
Расстояние от постоянного начала
Глубины, м
Отметка дна русла (усл.)
Грунт
П е с о к

 

Рис.2 Поперечний профіль водного перетину р. Нерль у д.Сужа

 

Шкалу Н вибираємо в масштабі так, щоб на ній можна було нанести відмітки від самої меншої відмітки дна.

Крапки сполучаємо прямими лініями і одержуємо поперечний профіль дна. На профілі показуємо рівень дна.

 


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2652; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.023 сек.